Gaseste: Master Doctorat
 

 • Domeniul

  Sociologie

   

  Obiectiv general

  Masterul isi propune formarea de specialisti in domeniul deviantei sociale si criminalitatii, cu competente profesionale asociate unor ocupatii solicitate pe piata muncii (in principal sociolog in penitenciare, consilier de probatiune, sociolog in departamentele specializate in prevenirea si combaterea criminalitatii ale politiei si diverselor agentii ale Ministerului Justitiei, institute de cercetare, diverse autoritati publice si organizatii private).
  Din informatiile pe care le detinem este singurul program de master care ofera specializare in domeniul deviantei sociale acreditat de catre ARACIS.

  Continutul specializarii: in ultimii ani problemele legate de devianta si criminalitate ocupa un spatiu din ce in ce mai important atit in dezbaterile publice cit si in agenda de lucru a guvernelor si agentiilor specializate in domeniu. Tranzitia a generat noi tipuri de procese si probleme sociale, inclusiv o crestere si diversificare a formelor criminalitatii, care afecteaza securitatea indivizilor si comunitatilor.

  Masterul raspunde unei cerinte reale de specialisti in domeniu, ca urmare a dezvoltarii agentiilor publice si a organizatiilor private care activeaza in domeniul deviantei sociale si criminalitatii sau in domenii conexe. Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei prin Serviciile de Probatiune si Administratia Nationala a Penitenciarelor, Directiile de Asistenta Sociala, prin Serviciile de Prevenire a Delincventei Juvenile, ONG-uri specializate in prevenirea delincventei juvenile si reintegrarea sociala a fostilor detinuti etc

  Activitati de cercetare: Planul de invatamint si activitatile de cercetare derulate in cadrul masterului vizeaza armonizarea formarii stiintifice cu cerintele de pe piata muncii astfel incit absolventii sa poata fructifica oportunitatile de a exercita profesia de sociolog in aria ocupationala circumscrisa domeniului deviantei sociale, prevenirii si controlului criminalitatii. Studentii vor fi implicati in diverse proiecte de cercetare, lansate in cadrul masterului sau finantate de catre CNCSIS ( de exemplu „Deculturatia ca efect al detentiei. Resocializarea in contextul regimului progresiv si regresiv de executare a pedpeselor privative de libertate”, proiect finantat pentru perioada 2009-2012); in aceste proiecte studentii vor beneficia de stagii de cercetare si documentare in penitenciare si servicii de probatiune. Avantajul major oferit de catre master este acela al prioritatii in ocuparea locurilor de munca, in principal in sistemul penitenciar si serviciile de probatiune.