Gaseste: Master Doctorat
 

Master Educatie presecundara. Politici si strategii de dezvoltare

Program: Master
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Taxa anuala: 3100 Ron
Subdisciplina: Stiinte ale educatiei
 
 

 • Domeniul

  Stiinte ale educatiei

   

  Misiunea


  Programul de master "Educatie presecundara. Politici si strategii de dezvoltare" isi propune sa favorizeze mobilitatea in cariera ca element de validare a formarii initiale si continue a cadrelor didactice si specialistilor care vor lucra in invatamantul primar si prescolar sau in orice alta activitate care vizeaza educatia la varstele mici. De asemenea urmareste dezvoltarea si evolutia in cariera in domenii de formare stiintifica cu spectru precis, facilitarea procesului de reluare si perfectionare a  studiilor pe parcursul carierei didactice.


  Programul urmareste  crearea unui cadru formal riguros fundamentat stiintific si cu inalta relevanta aplicativa care sa  asigure evolutia in cariera a profesorilor licentiati pentru invatamantul primar si prescolar dar si a altor categorii de cadre didactice care au alte specializari dar lucreaza deja sau doresc sa lucreze in educatia presecundara.   Problematica programului este centrata pe dezvoltarea cadrului conceptual  specific domeniului pedagogiei prescolare si pedagogiei invatamantului primar, asimilarea  teoriei metodice si a demersului practic al invatamantului prescolar si primar, formarea profilului de competente necesare in activitatea de indrumare si consiliere a personalului didactic angajat la aceste nivele, evidentierea specificului asistentei educationale presecundare prin raportare la caracteristicile psiho-sociale ale copiilor de varsta mica, prescolari si scolari mici  si la curriculumul corespunzator nivelelor de apartenenta.

  Obiectivele


  Prin acest program, DPIPP Bucuresti isi propune sa formeze specialisti in domeniul  pedagogiei invatamantului primar si prescolar si al didacticilor disciplinare si interdisciplinare care sa manifeste capacitati si  competente  (in conformitate cu prevederile Legii 288 / 2004 privind organizarea studiilor universitare) plasate pe urmatoarele niveluri:
  Competente de cunoastere si intelegere a realitatilor educationale si  tendintelor de dezvoltare in educatia presecundara, cu accent pe invatamantul prescolar si primar,
  Competente de explicare si interpretare a schimbarilor atat in plan teoretic dar si in plan practic- aplicativ,
  Competente de aplicare in practica educationala a achizitiilor din planul teoriei dar si a experientelor practice inovative la nivel european,
  Atitudini si valori care sa valorizeze bunele practici, sa asigure progresul in cariera didactica, sa valorifice poentialul biopsihosociopedagogic pe care il ofera generatiile de prescolari si scolari mici.
  Aceste tipuri de competente trebuie sa se manifeste in :
  Proiectarea  activitatii didactice, curriculare si extracurriculare;
  Organizarea si desfasurarea activitatii educationale;
  Evaluarea educationala, atat la nivel procesual cat si la nivel institutional;
  Managementul institutiilor care se  ocupa de educatia presecundara: cresa, gradinita, scoala, ONG- uri, asociatii, alte institutii de profil.
  Managementul carierei profesionale, atat la nivel personal cat si la nivelul resurselor umane din institutiile de profil.

  La finalizarea studiilor, absolventii vor manifesta urmatoarele seturi de capacitati si competente specifice:

  -  capacitatea de a identifica, aborda si solutiona probleme cognitive si profesionale noi in domeniul educatiei prescolare si scolare mici;
  -  capacitatea de a defini obiective ale dezvoltarii profesionale personale si strategii de atingere a acestor obiective;
  - capacitatea de a compara cunostintele noi cu cele traditionale si de a stabili relatii intre acestea, in vederea sesizarii directiilor noi de adancire a cunoasterii si de dezvoltare a profesiei.
  - competente de cercetare stiintifica in domeniul educatiei primare si prescolare si al didacticilor disciplinare si interdisciplinare care presupun capacitatea de a aplica teoria in situatii specifice ale mediului educational si de a evalua critic rezultatelor unor noi cercetari in domeniul educatiei primare si prescolare;
  -  capacitatea de a utiliza tehnici performante de interventie educationala in vederea implementarii unor noi programe educationale; formularea de alternative interpretative si demonstrarea relevantei acestora;
  -  capacitatea de a elabora studii si rapoarte publicabile sau aplicabile profesional;
  -  capacitatea de a utiliza computerul si software-ul informatic pentru aplicatii legate de activitatea profesionala;
  -  capacitatea de a actiona independent si creativ in abordarea si solutionarea problemelor educatiei presecundare, de a evalua obiectiv si constructiv stari critice, de a rezolva creativ probleme si de a comunica rezultate in mod demonstrativ;
  -  capacitatea de a conduce grupuri de lucru si de a comunica in contexte dintre cele mai diverse.
  -  capacitatea de a colabora in solutionarea problemelor cu profesionisti ai educatiei primare si prescolare cat si cu specialistii din domenii conexe educatiei;
  -  abilitati de manager al institutiilor si organizatiilor care au ca obiect de activitate educatia presecundara;
  -  asimilarea si practicarea consecventa a principiilor deontologiei profesiei didactice;
  -  construirea unui sistem valoric profesional care sa asigure angajarea  motivata pe coordonatele propriei dezvoltari profesionale.
  - echiparea masteranzilor cu setul  de competente mentionat va permite compatibilizarea si echivalarea structurii specilizarilor de formare initiala si continua la nivel european si mobilitatea cadrelor didactice in spatiul Uniunii Europene.


   DEBUSEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENTILOR PROGRAMULUI DE MASTER

  Tipul institutiei: Scoli generale, cu clasele I-IV;  licee si colegii cu clasele I-IV, gradinite, crese, scoli speciale, ONG-uri care au ca obiect de activitate educatia, ocrotirea si asistenta copiilor, Asociatii cu acelasi profil, After - school, Structuri institutionale de protectie, asistenta, ocrotire a minorilor organizate la nivel guvernamental, judetean, local, Institutii al caror obiect de activitate este petrecerea timpului liber al copiilor, Organizatori de activitati extracurriculare etc.

  FUNCTII CE POT FI  INDEPLINITE IN CADRUL ACESTOR INSTITUTII
  -  Cadre didactice pentru activitatile de dimineata, la clasa sau la grupa de prescolari
  -  Cadre didactice pentru activitatile complementare, in programul de dupa amiaza
  -  Manageri
  -  Consilieri
  -  Experti
  -  Consultanti sau trainer etc.

   

  ADRESABILITATE:

  Acest program de master se adreseaza:

  - Absolventilor cu licenta (pe sistemul Bologna) in  specializarea " Pedagogia invatamantului primar si prescolar"( " profesorilor pentru invatamantul primar si prescolar", potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 40/ 2009) ;
  - Absolventilor cu licenta in domeniul  " Pedagogie" pe sistemul Bologna (3 ani) sau anterior sistemului Bologna (4 ani), respectiv specializarile : Pedagogie, Psihopedagogie speciala;
  - Institutorilor I ( absolventilor  de liceu pedagogic, cu specializarea " invatator" sau/ si " educatoare", cu licenta in alte specializari;
  - Absolventilor  cu licenta in alte specializari pe sistemul Bologna ( 3 ani) sau anterior sistemului Bologna (4 sau 5 ani), care nu sunt absolventi de liceu pedagogic,  a caror specializare mentionata pe diploma de licenta  corespunde unei/ unor discipline de studiu sau arii curriculare din planul de invatamant pentru invatamantul primar si/ sau prescolar in conformitate cu prevederile "Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar". 2008 - anexa la OMEdCT nr.3007/07.01.2008.