Gaseste: Master Doctorat
 
Program: Master
Tip program: Complementar
Acreditare: In curs de acreditare
 
Alternative pentru program: Zi, Zi - cu prezenta online
Subdisciplina: Drept
Durata: 24 luni
 
 

 • Descrierea programului de masterat – motivatia infiintarii programului de masterat Masteratul "Fiscalitatea in context comunitar" este o continuare a masteratului anterior care s-a dovedit de un real interes pentru masteranzi, confirmat de numarul mare de inscrisi la acest masterat in anii universitari anteriori.

   

  Misiunea Programului este formarea de personal specializat in domeniul fiscalitatii, avand in vedere noul statut al Romaniei, de membru al Uniunii Europene, si necesitatea perfectionarii legislatiei fiscale romane armonizate cu normele europene in materie, precum si a practicii economice si jurisdictionale nationale, tinand seama de cerintele formulate de institutiile europene.

   

  Aceasta specializare vizeaza pe de o parte familiarizarea masteranzilor cu problematica fiscalitatii nationale, comunitare si internationale, cat si abordarea comparativa a legislatiei si evolutiilor fiscalitatii din perspectiva intelegerii fenomenelor economice si aplicarii principiilor si structurilor institutionale specifice sistemului fiscal si administrativ intern si comunitar.

   

  Specializarea aprofundata a fiscalitatii nationale si europene reprezinta in contextul actual si in viitor o provocare atat pentru teoreticieni cat si pentru dezvoltarea unor afaceri competitive intr-o Romanie europeana.

   

  Intre principalele obiective ale Programului, in primul rand notam aprofundarea cunostintelor din domeniul fiscal, de o importanta deosebita pentru personalul societatilor comerciale si al institutiilor publice, in scopul aplicarii corecte si unitare a legislatiei specifice, al asigurarii colectarii integrale si la termenele legale a veniturilor cuvenite bugetelor publice, al realizarii resurselor financiare necesare varsamintelor viitoareu, bugetul comunitar si participarii Romaniei la co-finantarea proiectelor finantate din fonduri comunitare.

   

  Aceasta specializare se adreseaza absolventilor de studii juridice si economice, precum si altor categorii de absolventi de studii superioare interesati de acest domeniu. Din categoria celor interesati se pot enumera absolventii de studii superioare care lucreaza sau care urmeaza sa lucreze in domenii ce au legatura cu aplicarea legilor fiscale, cum ar fi practicieni din domeniul dreptului (judecatori, procurori, avocati, consilieri juridici), consultanti fiscali, economisti, experti contabili, ingineri, functionari internationali, reprezentanti ai organizatiilor patronale si sindicale, alte persoane interesate in aprofundarea cunostintelor de fiscalitate nationala si comunitara. Existenta unei specializari masterale in domeniul complex al fiscalitatii comunitare creaza si largeste posibilitatea unor viitoare colaborari cu institutii europene si cu specialisti straini in domeniu.

   

  Un alt obiectiv important al acestei specializari este aprofundarea principiilor si modului de functionare ale institutiilor care se ocupa de fiscalitatea nationala si europeana, corelata cu practica judiciara nationala si internationala in domeniul fiscalitatiii.

   

  In acest scop, in cadrul unei discipline distincte de contencios administrativ si fiscal - national si european, sunt abordate la un nivel post universitar, de stricta specialitate, atat notiunile si conceptele acestei discipline, cat si procedurile administrative si judiciare de contestare a actelor administrative in general si a actelor administrative fiscale in special.

   

  De asemenea, abordarea comparativa a jurisprudentei inaltei Curti de Casatie si Justitie Romane cu cea a Curtii Europene de Justitie de la Luxemburg asigura masteranzilor imaginea de ansamblu asupra provocarilor si evolutiilor in privinta reglementarilor legale, doctrinare si de jurisprudenta asupra conteciosului administrativ.

   

  Ca un corolar al celor de mai sus, cunoasterea si aprofundarea jurisprudentei Curtii Constiutionale a Romaniei in materia contenciosului administrativ confirma importanta abordarii acestei teme in cadrul specializarii "Fiscalitate in context comunitar".

   

  Prin modul de organizare si prin continut, Programul ofera si posibilitatea cunoasterii actiunii practice, politice si diplomatice, pentru realizarea si consolidarea sistemului legislatiei fiscale comunitare in ansamblu.

   

  Programul de masterat in domeniul fiscalitatii ofera, in acelasi timp, cursantilor posibilitatea familiarizarii cu aspectele concrete privind armonizarea legislatiei fiscale romane cu cerintele de ordin juridic si economic ale Uniunii Europene, element deosebit de util in conditiile noului statut al Romaniei de membra a Uniunii Europene.

   

  Prin modul in care este conceput, cursul de masterat in domeniul fiscal are un caracter interdisciplinar, incluzand cunostinte din discipline diferite ale dreptului si economiei, care se regasesc cu preponderenta in cadrul legislatiei fiscale comunitare.

   

  De asemenea, Masteratul in "Fiscalitate in context comunitar" isi propune sa obisnuiasca masteranzii cu munca de cercetare, astfel incat aceasta sa devina parte integranta a activitatii lor profesionale si sa pregateasca trecerea la etapa de doctorat pentru cei care doresc.

   

  Durata Programului de masterat este de 4 semestre, in ultimul semestru acordandu-se si timp la dispozitia cursantilor (2 saptamani) pentru finalizarea dizertatiei sub indrumarea profesorilor coordonatori.

   

  Oportunitati de cariera

  Masteratul prezinta interes pentru cei care lucreaza sau urmeaza sa lucreze in domenii care au legatura cu aplicarea dreptului comunitar, in domeniul fiscalitatii, cum sunt cei din sistemul judecatoresc - magistrati, procurori, consilieri juridici, avocati, cei din unitati economice – consilieri, economisti, contabili, experti, cei din domeniul consultantei financiare pentru persoanele fizice si juridice din Romania si din alte state membre ale Uniunii Europene.

   

  Ei vor putea dobandi cunostinte aprofundate, deprinderi si aptitudini pentru a putea desfasura activitati profesionale in aplicarea normelor dreptului comunitar in domeniul fiscalitatii.

   

  Pe baza calificarii obtinute, ei vor putea oferi avize si consiliere competente in institutiile publice sau unitatile economice in care vor lucra, in problemele care au tangenta cu tematica fiscalitatii.

   

  De asemenea, ei se vor putea prezenta la concursuri pentru a ocupa posturi la diferite institutii sau companii din tara si din strainatate, inclusiv la institutiile Uniunii Europene. Specializarea in acest domeniu deschide calea spre colaborarea cu institutii si unitati de profil din alte state, cu specialisti straini.