Gaseste: Master Doctorat

 • Localitatea: TIMISOARA
  Universitatea: DE VEST
  Facultatea: FIZICA
  Contact: B-dul Vasile Parvan nr. 4, 300223 Timisoara, Romania
  E-mail: secretary@physics.uvt.ro
  Telefon: 0256/59.21.08
  Domeniu:FIZICA
  Durata: curs de zi

  CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

      4 - 19 iulie inscreri pentru specializarile 1-4 de mai sus
      9 - 19 iulie inscrieri pentru specializarile 5-10 de mai sus
      20- 24 iulie examenul de admitere (interviu, probe orale si scrise)
      25 iulie afisarea rezultatelor

  O eventuala sesiune suplimentara (in cazul neocuparii unor locuri bugetate in sesiunea din iulie) se va organiza in septembrie 2008, dupa acelasi regulament si la date ce vor fi stabilite dupa 25 iulie.

  INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
   
  Fisa de Anscriere (formular tipizat, se completeaza An momentul Anscrierii)
  - Diploma de bacalaureat (An original)
  - Diploma de licenta (An original)*
  - Foaia matricola*
  - Certificat de nastere (copie legalizata)
  - Fisa medicala tip
  - 2 poze tip pasaport
  - un dosar plic
  - o folie pt Andosariere A4
  - taxa de Anscriere (100 RON)
  - taxa de confirmare (150 RON)
  *Pentru absolventii promotiei 2008 se va elibera o adeverinta ce se va depune la dosar.

  PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE

  1. Interviul presupune o discutie libera cu membri comisiei de admitere legata de activitatea stiintifica actuala si de perspectiva a fiecarui candidat, inclusiv din tematica lucrarii de licenta.
  2. Se pot atasa la dosar documente care sa ateste preocuparile stiintifice ale candidatilor (lucrari stiintifice, contracte de cercetare, recomandari, si altele)
  3. Candidatii care sunt cadre didactice, sau ai caror parinti sunt cadre didactice, sunt scutiti de taxa de Anscriere pe baza unei adeverinte care sa ateste cele mentionate anterior.

  Nota de subsol:
  -    Studii postuniversitare de masterat (se adreseaza numai absolventilor cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor universitare de lunga durata - 4 ani - in lichidare -cf. Legii nr. 84/1995 - pentru un total de 35 de locuri (bugetate si 15 cu taxa).