Gaseste: Master Doctorat
 
Program: Master
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Taxa anuala: 3100 Ron
Subdisciplina: Stiinte ale educatiei
Durata: 24 luni
 
 

 • Domeniul

  Stiinte ale educatiei

   

  Misiunea acestui program este de a forma, la cele mai inalte standarde de calitate, formatori profesionisti, pentru domeniile public si privat, care sa contribuie la imbunatatirea calitatii procesului de formare si dezvoltare a resurselor umane in organizatii.

   Obiectivele generale:

  - Oferirea unui program masteral inovativ si unic in peisajul ofertelor de formare, cu scopul de a oferi oportunitatea unei certificari complexe celor interesati de domeniul formarii si dezvoltarii resurselor umane
  - Dezvoltarea in randul cursantilor a unor competente specifice, asociate statutului de formator profesionist: proiectarea, dezvoltarea, organizarea, implementarea si evaluarea programelor de formare si dezvoltare profesionala.
  - Dezvoltarea/consolidarea de competente transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a posturii de formator in contexte diferite, specifice unor medii socio-profesionale diverse (sector public, organizatii nonprofit, companii private etc.);
  - Consolidarea corpului de profesionisti activi in zona programelor de formare derulate la inalte standarde de calitate;
  - Validarea unui model functional, bazat pe colaborare si parteneriat, pentru pregatirea formatorilor / formatorilor de formatori la nivel Master

   
  Functia absolventului:
  - Formator de formatori
  - Formator / specialist formare si dezvoltare profesionala
  - Coordonator programe / proiecte de formare
  - Referent resurse umane (cu responsabilitati in domeniul formarii si dezvoltarii profesionale a personalului)

   
  Certificare:
  Cursurile si seminariile / laboratoarele prevazute vor conduce la acumularea unui numar de 120 de credite (ECTS) si la obtinerea Diplomei de Master: Formarea formatorilor, precum si a Suplimentului de Diploma care mentioneaza competentele obtinute (in limba engleza).

   Posibilitati de incadrare profesionala
  - Institutii publice specializate in domeniul formarii si al dezvoltarii profesionale a personalului.
  Exemple: Institutul National de Administratie (pentru administratia publica), Centrul National de Formare a Personalului din invatamantul Preuniversitar, Casele Corpului Didactic, agentii specializate ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului (educatie), Agentia Nationala si Agentiile Judetene de Ocupare a Fortei de Munca, Centrele Regionale de Formare ale MMSSF, Centrul National de Formare Profesionala a Adultilor (formare profesionala continua, reconversie), Institutul National al Magistraturii (justitie), Autoritatea Nationala pentru Tineret, Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor (tineret) etc.

  - Camere de Comert si Industrie;
  - Asociatii profesionale, patronale si sindicale care deruleaza activitati de formare profesionala continua;
  - Companii private (firme de training si consultanta) specializate in oferirea de cursuri de formare si dezvoltare profesionala;
  - Departamente de Resurse Umane ale companiilor sau institutiilor publice;
  - Organizatii non-guvernamentale care deruleaza programe / proiecte de in domeniul formarii si dezvoltarii resurselor umane.

   
  Locatie
  : Activitatile se vor desfasura mai ales in sediul nou al Facultatii de Psihologie si stiintele Educatiei din str. Panduri, nr 90 (langa Palatul Cotroceni).