Gaseste: Master Doctorat
 
Program: Master
Tip program: Complementar
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Taxa anuala: 3600 Ron
Subdisciplina: Economie
Durata: 18 luni
 
 

 • Misiunea programului

  Pregatirea de specialisti de inalta calificare in domeniul financiar-bancar.


  Scopul programului

  Programul de master Finante si Banci – DOFIN a fost acreditat in anul 1994 de catre Comisia Europeana sub denumirea Scoala Doctorala de Finante si Banci (DOFIN) - Centru European de Excelenta, fiind selectat in urma unei competitii internationale care a avut loc la Bruxelles.

  Programul a fost initiat in parteneriat cu Universitatea Reading din Anglia – ICMA Center si Universitatea Erasmus din Olanda. Numarul partenerilor a crescut in timp, Scoala Doctorala de Finante Banci colaborand in prezent cu numeroase universitati din Anglia, Statele Unite, Olanda, Italia s.a. Colaborarea consta in schimb de profesori si de studenti. Pe baza relatiilor de colaborare cu universitatile partenere de prestigiu, precum si cu o serie de institutii cum ar fi Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice, Comisia Nationala de Prognoza, banci comerciale, programul isi propune formarea de specialisti de inalta calificare, capabili sa ofere solutii optime pe baza analizei calitativ-cantitativa a fenomenelor economico-financiare care apar in domeniul financiar-bancar.


  Obiectivele urmarite

  in vederea realizarii misiunii propuse, in cadrul programului se predau discipline care dezvolta capacitatea de analiza, de sinteza si de decizie a cursantilor, familiarizandu-i atat cu conceptele fundamentale ale economiei si finantelor moderne, cat si cu tehnicile econometrice de cuantificare si de analiza calitativ-cantitativa a fenomenelor financiar-monetare. Cursurile predate au caracter aplicativ. Programul se finalizeaza printr-o disertatie care se sustine in fata unei comisii internationale formata din profesori de la universitatile partenere, precum si din profesori si specialisti romani.


  Competente formate

  a. Competente generale
  - Elaborarea de studii, rapoarte si sinteze operationale necesare mediului profesional, avand la baza cunoasterea, intelegerea si utilizarea de concepte, metode si instrumente de cercetare specifice stiintelor economice;
  - Analiza sistemica si solutionarea de probleme in contexte predefinite, prin utilizarea cunostintelor si abilitatilor conceptualmetodologice pentru intelegerea comportamentului economic;
  - Fundamentarea, conceperea si aplicarea de strategii, programe si proiecte complexe prin utilizarea critic-constructiva a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice;
  b. Competente de specialitate
  - Cunoasterea, aprofundarea, explicarea, interpretarea si valorizarea integrativ inovativa a conceptelor, abordarilor, teoriilor, metodologiilor si instrumentelor de lucru si de cercetare specifice domeniului financiar;
  - Analiza, evaluarea, diagnosticarea, coordonarea, conducerea, elaborarea de strategii si utilizarea de metode si tehnici de implementare a acestora, adoptarea de decizii si executarea de operatiuni complexe in domeniul financiar;
  c. Competente specifice
  - Cuantificarea si gestionarea riscurilor financiar-bancare;
  - Utilizarea conceptelor, metodelor si tehnicilor econometrice moderne in vederea previzionarii evolutiei fenomenelor financiar-bancare si a optimizarii deciziilor in acest domeniu;
  - Elaborarea, implementarea si utilizarea de modele pentru optimizarea deciziilor de politica monetara si de politica fiscala, precum si pentru identificarea interconexiunilor dintre sistemul financiar-bancar si sistemul economiei nationale.