Gaseste: Master Doctorat

 • Localitatea: Timisoara
  Universitatea: de Vest
  Facultatea: Educatie Fizica si Sport
  Contact: B-dul Vasile Parvan nr. 4, 300223 Timisoara, Romania
  Email: sport@sport.uvt.ro
  Domeniu: educatie fizica
  Durata: curs de zi

  CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

  INSCRIERE: 7 - 11 iulie 2008
  ADMITERE: 17 iulie 2008 - ora 09.00


  INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

      - Cerere de inscriere - formular tip
      - Diploma de bacalaureat copie legalizata
      - Diploma de absolvire a facultatii sau adeverinta de absolvire pentru absolventii din anul 2008, copie legalizata
      - Foaie matricola copie legalizata
      - Certificate de nastere copie legalizata
      - Carte de identitate copie xerox
      - 2 fotografii tip legitimatie
      - Adeverinta medicalaa - medic de familie
      - Dosar plic
      - Taxa de inscriere - 100 lei
      
  PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE

  Admiterea la masterat are loc pe baza de dosar si interviu, urmand a fi declarati admisi candidatii care se inscriu la admitere si indeplinesc conditiile legale de inscriere.