Gaseste: Master Doctorat

 • Management si Guvernare

  Misiune si obiective :

  Oferind o perspectiva interdisciplinara de analiza a practicii managementului si a domeniului guvernarii, programul urmareste sa creeze absolventilor urmatoarele cunostinte, competente si abilitati:

      - Intelegere, analiza si interpretare:
      - Cunoaste specificul organizarii si functionarii sectorului public, pe de o parte, si a celui privat, pe de alta parte, si are capacitatea de a aprecia, discuta si argumenta cum organizatiile sectorului public influenteaza strategiile si performantele firmelor de afaceri si invers;
      - Cunoaste conceptele centrale ale procesului politicilor publice si poate formula propuneri de politici publice;
      - Cunoaste starea administratiei publice actuale din Romania, masurile de reforma si rezultatele acestora si poate elabora un model propriu de reformare a sectorului public, sustinut cu argumente;
      - Cunoaste impactul mediului de afaceri local asupra guvernarii corporative si poate proiecta structura de conducere a unei corporatii;
      - Cunoaste terminologia specifica din domeniul contabilitatii si instrumentele de baza ale analizei financiare si are capacitatea de a interpreta rapoartele financiare;
      - Cunoaste modelele relevante din domeniul culturii organizationale si poate identifica elementele culturale in functie de care sunt proiectate si conduse procesele si activitatile de resurse umane; poate realiza auditul cultural al unei organizatii sau institutii;
      - Cunoaste principalele modele de analiza a coruptiei si a sistemelor de masurare a coruptiei si poate proiecta o politica publica anticoruptie;
      - Cunoaste si intelege notiunile referitoare la managementul ciclului de proiect si modul de gestionare a instrumentelor structurale si are capacitatea de a evalua un proiect si, totodata, de a evalua modul de alocare si gestionare a fondurilor comunitare;


  Instrumental-aplicative:

      - Prin implicarea in exercitii practice de simulare a unor situatii ce necesita o decizie urgenta, deprinde abilitatea de confruntare cu puncte de vedere diferite si argumentare a propriei opinii;
      - Prin implicarea in exercitii practice a caror rezolvare necesita puternice interactiuni de grup deprinde abilitatea de a comunica si a lucra eficient intr-un grup;
      - Prin insusirea informatiilor privind etapele de pregatire a unui proiect propus spre finantare deprinde abilitatile necesare operarii cu tehnicile si metodele specifice managementului de proiect.
      - insusirea cadrului deontologic al cercetarii sociale si a principiilor neutralitatii axiologice;
      - Implicarea in dezvoltarea institutionala din Romania prin temperarea atitudinilor negativiste si fataliste cu privire la coruptie; sensibilizarea la problematicile globale, intelese ca probleme ale fiecarui individ.


  Atitudinale si de comunicare:

      - Formularea de repere pentru stilul propriu de prezentare si de implicare a propriei persoane in raport cu ceilalti membri ai unei organizatii sau ai unei comunitati;
      - Asimilarea si internalizarea valorilor voluntariatului, a sensului cetateniei si a fortei comunitatii, a importantei spiritului altruist si sensibilitatii fata de semenii in nevoie, a responsabilitatii individuale pentru conduita;
      - Constientizarea importantei dimensiunii etice a comportamentului managerial si insusirea principiilor eticii publice si a eticii in afaceri, precum si a aspectelor etice ale relatiei public-privat;
      - incurajarea dezvoltarii unor atitudini tolerante fata de diferentele sociale; formarea si dezvoltarea unor atitudini favorabile fata de egalitatea de sanse intre femei si barbati;


  Structura:
  Programul are o structura tripartita. Prima parte include discipline de baza obligatorii pentru toti cursantii, acestea asigurand fundamentele cognitive si analitice comune de referinta. Partea a doua include discipline de cunoastere avansata, obligatorii pentru toti cursantii, prin care se asigura aprofundarea cunostintelor si abilitatilor practice din domeniile managementului si guvernarii. Partea a treia a programului lanseaza principalele trei directii de pregatire, pe care masteratul le propune propriilor cursanti. Aceste directii de pregatire sunt formulate sub forma a trei pachete optionale de pregatire complementara (pe scurt, module):

      - Pachetul 1, resurse umane si comportament organizational: ofera cursantilor posibilitatea de a dobandi cunostinte si abilitati legate de: planificarea carierei; politicile de resurse umane; derularea procedurilor de rectutare si selectie a resurselor umane in organizatii; practica organizationala; proiectarea proceselor de munca in firme si ong-uri; conducerea organizatiilor.
      - Pachetul 2, management public si politici nationale si europene: ofera cursantilor cunostinte si abilitati legate de: functionarea managementului public in Romania si in alte state europene; elaborarea si formularea politicilor publice, la nivel national, european si international; functionarea administratiei publice, la nivel central si local; modalitatile in care statul gestioneaza resursele publice; strategiile de evaluare a politicilor publice.
      - Pachetul 3, management financiar: ofera cursantilor cunostinte si abilitati legate de: pietele de capital si institutiile financiare; analiza strategiilor financiare si a managementului performantelor; finantarea proiectelor internationale; contabilitate si analiza financiara; politici economice, nationale si europene.