Gaseste: Master Doctorat
 

Master Managementul Afacerilor prin Proiecte

Program: Master
Tip program: Complementar
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Taxa anuala: 3600 Ron
Subdisciplina: Management
 
 

 • Programul de master este bazat pe utilizarea conceptelor si aplicatiilor moderne ale managementului proiectelor in domeniul afacerilor, domeniu in care Academia de Studii Economice din Bucuresti ocupa pozitia de frunte. Programul implica un set de discipline care dezvolta in randul cursantilor abilitati manageriale de baza, in asa fel incat sa le permita acestora sa aplice tehnici si metode specifice, in functie de situatiile reale cu care se confrunta in economia actuala. De aceea este folosit pe scara larga studiul de caz, ca modalitate fundamentala de a studia procesele si fenomenele economice. Participantii finalizeaza programul cu un proiect de cercetare major (lucrare de dizertatie), reprezentand o simbioza a cunostintelor asimilate.

  Cursul este destinat cu precadere absolventilor de facultate cu experienta practica in domeniul managementului prin proiecte si care sunt interesati in completarea cunostintelor privind administrarea afacerilor.

  Cursul este recunoscut de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) - 2 module din 4 (corespunzatoare stagiului de pregatire pentru obtinerea atestatului de evaluator). Ca urmare, cursantii care doresc sa obtina si un certificat de evaluator recunoscut de ANEVAR vor trebui sa efectueze un singur modul (celelalte doua sunt echivalate pe baza abolvirii cursului de master MANAGEMENTUL AFACERILOR PRIN PROIECTE).

  Cursul isi propune sa furnizeze informatii si cunostinte economice in domeniul administrarii si conducerii proiectelor economice. Cursul este destinat tuturor absolventilor de invatamant superior care doresc sa dobandeasca aptitudini in sfera economica si in mod special absolventilor de facultate cu experienta practica in domeniul managementului prin proiecte, care sunt interesati in completarea cunostintelor privind administrarea afacerilor.
      
  Printre obiectivele principale ale programului de master putem enumera:
  -prezentarea de metodologii de evaluare a proiectelor;
  -prezentarea modului de elaborare si fundamentare a proiectelor investitionale pe plan national si european (documente tip, aplicatii de finantare, studii de fezabilitate etc.);
  -promovarea unor metode moderne de luare a deciziilor de investitii, metode si tehnici de alocare si utilizare optima a resurselor investitionale;
  -furnizarea de cunostinte pentru consultanta manageriala, expertize si audit, studii de piata si fundamentarea de strategii.

   
  Accentul este pus pe domenii fundamentale ale in domeniul managementului proiectelor : management-marketing pentru produse si tehnologii, analiza comparata a eficientei economice, modalitati de evaluare a afacerilor, analiza riscurilor proiectelor, elemente calitative pentru conducerea proiectelor, metode de finantare a proiectelor in tranzactii internationale etc.

  In plus, Managementul Afacerilor prin Proiecte asigura formarea profesionala prin intermediul metodelor moderne de invatamant (proiecte, aplicatii numerice, studii de caz, simulari cu ajutorul calculatorului).