Gaseste: Master Doctorat
 

Master Metode avansate de prelucrare a semnalelor (in limba engleza)

Program: Master
Tip program: Complementar
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Durata: 48 luni
 
 

 • Conditiile de inscriere la ciclul de studii universitare de masterat

  1. La admiterea la ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta (cf. Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare), precum si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta, ai studiilor universitare de lunga durata (cf. Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).
  2. Pentru ciclul de studii universitare de masterat (cf. Legii nr. 288/2004), admiterea se organizeaza pe domenii, pentru programele de studii universitare de masterat acreditate in cadrul Universitatii, in conformitate cu legislatia in vigoare.
  3. Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat se face pe baza de concurs. Pentru fiecare program de studiu criteriile de admitere sunt stabilite de Consiliul Profesoral al Facultatii, aprobate de Senat si sunt prezentate in Anexa 6A. Concursul de admitere este organizat de catre facultati. Sunt scoase la concurs locuri finantate de la buget si locuri cu taxa (Anexa 6A).
  4. Inscrierile vor avea loc la facultati conform calendarului din Anexa 7C. Taxa de inscriere la concurs este de 100 lei.
   

 
 
 
Programe asemanatoare
Master Tehnologii si management in prelucrarea petrolului
Universitatea "Ovidius" din Constanta
Master Calitate si Certificare in Constructiile Sudate
Universitatea "Ovidius" din Constanta
Master Ingineria si Managementul Sistemelor de Productie
Universitatea "Ovidius" din Constanta