Gaseste: Master Doctorat

 • Localitatea: TIMISOARA
  Universitatea: DE VEST
  Facultatea: MATEMATICA SI INFORMATICA
  Contact: Bd. C. Coposu, nr. 4, Timisoara
  Telefon: 0256/592155
  Domeniu: matematica
  Durata: curs de zi

  CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

  Inscrieri: 07 iulie a 17 iulie 2008 intre orele 8.30 a 14.30
  Proba de admitere: 18 -19 iulie 2008 (18 iulie, absolventii de 4 ani; 19 iulie absolventii de 3 ani)
  Afisarea rezultatelor : 21 iulie 2008

  A doua sesiune de admitere: 11 - 18 septembrie

   INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
  a) Cerere de inscriere;
  b) Diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau diploma echivalenta acesteia)-insotita de foaia matricola, in original sau copie legalizata, cu urmatoarea precizare: neprezentarea diplomelor de bacalaureat si de licenta in original in etapa de confirmari programata imediat dupa afisarea rezultatelor, va conduce la descalificarea celor in cauza de la forma de invatamant fara taxa;
  c) Certificat de nastere in copie legalizata;
  d) Certificat de casatorie (copie), daca este cazul;
  e) Trei fotografii color tip buletin de identitate;
  f) Curriculum vitae;
  g) Scrisoare de intentie;
  h) Test de limba straina de circulatie (engleza, franceza, germana etc);
  i) Chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs.
  j) Declaratie pe propria raspundere autentificata la notar, privind finantarea sau nefinantarea anterioara de la bugetul statului.

  PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE

  Examenul de admitere consta in participarea la un interviu.

  * Ciclul II STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTER a cf. Legii nr. 84/1995 (absolventi 4 ani)
  * Candidatii declarati admisi au obligatia ca pana in data de 30 iulie 2008, ora 12 sa confirme statutul de admis prin achitarea taxei de inmatriculare si sa prezinte chitanta la Secretariat, si in cazul celor admisi fara taxa, sa depuna diplomele in original.