Gaseste: Master Doctorat
 
Program: Master
Acreditare: Acreditata
 
Subdisciplina: Biologie
Durata: 24 luni
 
 

 • Masterat in colaborare cu Faculatea de Chimie si Faculatea de Fizica din Universitatea Bucuresti
   

  Misiunea si obiectivele programului de masterat


  Programul “MASTER IN NANOSTIINTE” este un program Ciclul II (Bologna) cu un caracter interdisciplinar, intr-un domeniu stiintific modern si de mare interes, program care va raspunde cerintelor de pe piata muncii nationale si europene.

  Domeniul “nano” in stiinta si tehnologie este de o mare actualitate, reprezentand o tematica prioritara in cercetarea internationala si europeana, necesarul de specialisti in acest domeniu fiind foarte mare.  In 2006, s-a estimat ca un procent de 26% din necesarul total de personal, special antrenat si educat pentru a fi implicat in cercetarea europeana, revine domeniului “nano”.

  Misiunea programului „Master in Nanostiinte” este aceea de a forma specialisti de inalta calificare intr-un domeniu interdisciplinar, prin excelenta, contribuind la cresterea efectiva a cunoasterii stiintifice in domeniul mai larg al stiintelor exacte si ale vietii. Prin aceasta forma de masterat, se asigura o pepiniera de cercetatori si cadre didactice care vor lucra in universitati, institute de cercetare, centre de cercetare si industriale din  Romania,  Uniunea Europeana sau din restul lumii.

  OBIECTIVELE programului ”Master in Nanostiinte” sunt componente importante ale strategiei de indeplinire a misiunii pe care si-o propune specializarea si anume: sa confere identitate certa specialistilor formati, care sa le permita acestora o insertie efectiva si eficienta pe piata muncii.

  In acest sens, Obiectivele strategice sunt:

  - Formarea unor Competente generice si specifice prin structura Programului de invatamant si a Programelor analitice

  - Dezvoltarea unui invatamant centrat pe student

  - Asigurarea continua a calitatii procesului de invatamant.

  COMPETENTELE ce urmeaza a fi dobandite in cadrul programului de master:

  • Cunoastere si Intelegere profunda in domeniul stiintelor exacte si ale naturii

  • Abilitati experimentale utilizand aparatura de inalt nivel tehnic si metode avansate

  • Abilitati de cercetare

  • Cercetare de granita (interdisciplinara)

  • Capacitatea de a lucra intr-o echipa interdisciplinara

  •  Modelare

  •   Abilitati computationale

  •  Capacitatea de comunicare cu specialisti din alte domenii

  •  Abilitati de invatare

  •  Investigare bibliografica

  •  Abilitati de management

  •  Comportament profesional etic.

   
  Invatamant centrat pe student: va fi asigurat prin cuantumul mare al  disciplinelor OPTIONALE din Planul de invatamant si prin utilizarea sistemului „de tutorat”.

  Caracteristici ale programului de invatamant:

  - organizarea pe module de predare intensiva, alternand cu stagii de practica in laboratoare de profil (minimum 3 luni)
  - caracter interdisciplinar
  - alocarea creditelor (total 120 credite ECTS) se va face ținand cont de regulamentele Universitații din București, naționale și europene (Tuning) privind sistemul ECTS
  - flexibilitate, 66% dintre discipline fiind opționale (la alegerea studentului)
  - activitatea de cercetare și realizare a tezei de dizertație va totaliza 35% din numarul total de credite (adica 42 credite ECTS)
  - programul “master in nanostiinte” la Universitatea din Bucuresti va avea o intindere de 2 ani universitari, 4 semestre
  - obtinerea diplomei de master presupune acumularea a 120 credite (ECTS) si sustinerea unei teze de dizertatie in fata unei comisii interdisciplinare a Universitatii din Bucuresti.

  Asigurarea continua a calitatii procesului de invatamant se realizeaza prin:

  - Personal didactic de inalta calificare (inclusiv specialisti din institutiile partenere) care sa-i motiveze pe studenti, prin continutul prelegerilor si proiectelor experimentale, prin actualitatea abordarilor, prin metodele de lucru si prin exemplul personal

  - Plan de Invatamant supus, in permanenta, innoirilor  de o maniera care va prezenta totusi stabilitatea si certitudinea unei pregatiri temeinice

  -  Participare a cadrelor didactice si masteranzilor in echipe de cercetare mixte, pentru realizarea de proiecte de cercetare nationale, europene, internationale

  - Mobilitate a studentilor si cadrelor didactice in cadrul programelor de cooperare: nationale (Parteneriate), LLL-Erasmus, PC7.

 
 
 
Programe asemanatoare
Master Gestiune si amenajare turistica
Universitatea din Oradea
Master Biologie medicala
Universitatea Bucuresti
Master Neurobiologie
Universitatea Bucuresti