Gaseste: Master Doctorat
 

Master Politici Europene de Dezvoltare Regionala

Program: Master
Tip program: Complementar
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Subdisciplina: Economie
Durata: 24 luni
 
 

 • Competente generale:

  Cunoasterea, intelegerea si utilizarea limbajului specific domeniului de studii in scopul comunicarii adecvate
  Cerinte privind cunoasterea, intelegerea si utilizarea specializata a conceptelor, abordarilor, teoriilor, modelelor si metodelor din domeniul de studii.
  Cunoasterea conceptelor, abordarilor, teoriilor, modelelor si metodelor avansate din domeniul economiei si politicilor europene;
  Cunoasterea si intelegerea practicilor europene in materie de dezvoltare regionala;
  Capacitatea de a explica si interpreta procese, fenomene, stari, teorii/idei si tendinte circumscrise domeniului de studii
  Cerinte privind explicitarea si interpretarea, printr-o gandire interpretativa, a conceptelor, proceselor, fenomenelor, starilor, ideilor si tendintelor in contexte care implica activitati de cercetare empirica supervizata.
  capacitatea de formalizare, interpretare a fenomenelor, proceselor si metodelor specifice economiei europene, in vederea elaborarii de alternative decizionale;
  capacitatea de a interpreta dinamica mediului de afaceri europene si de a valorifica rezultatele;
  insusirea structurilor de finantare, a proiectelor si programelor promovate de Uniunea Europeana in domeniul dezvoltarii regionala ;
  cunoasterea metodelor de elaborare a proiectelor pentru finantarea programelor de dezvoltare regionala.

  Competente de specialitate:

  Identificarea, abordarea si solutionarea de probleme cognitive si profesionale noi
  Compararea cunostintelor noi cu cele traditionale si capacitatea de a stabili relatii intre acestea, in vederea sesizarii directiilor noi de crestere a cunoasterii si de dezvoltare a profesiei;
  Cunoasterea metodologiilor de diagnoza si decizie la nivelul Uniunii Europene;
  cunoasterea metodologiei specifice de abordare a problemelor de dezvoltare regionala;
  identificarea, abordarea si solutionarea de probleme cognitive si profesionale noi, specifice obiectivelor particulare ale programelor de master;
  capacitatea de a utiliza integrat teoriile si modelele specifice afacerilor europene;
  alte cunostinte de specialitate particularizate pe programe de master propuse;
  gandire analitico-sintetica pentru a stabili caile si mijloacele care asigura realizarea obiectivelor stabilite;
  capacitatea de a decide;
  capacitatea de a antrena;
  capacitatea de a controla.
  capacitatea de a lucra in echipa, de a conduce si de a motiva echipe de lucru interdisciplinare si/sau interculturale;
  demonstrarea de autonomie in procesul de cercetare si invatare;
  aptitudini organizatorice si de conducere;