Gaseste: Master Doctorat

 • Localitatea: Petrosani
  Universitatea: Universitatea din Petrosani
  Facultatea: FACULTATEA DE STIINTE
  Contact: Str. Universitatii, nr. 20
  332006, Petrosani, judetul Hunedoara
  Telefon:  0254 549750
  Domeniu: STIINTE POLITICE
  Durata: curs de zi (2 ani)


   INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

      - Diploma de bacalaureat, in original;
      - Diploma de licenta (sau echivalenta), in original;
      - Foaie matricola sau supliment de diploma, in original;
      - Certificatul de nastere, copie legalizata;
      - Certificatul de casatorie (numai daca este cazul), copie legalizata;
      - Copie dupa buletin sau carte de identitate;
      - Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie;
      - Doua fotografii tip buletin/carte de identitate;
      - Chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere, in valoare de 70 lei;

  PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE

  Admiterea se face pe baza de dosar, iar media de admitere se va calcula astfel:
      
      - Media examenului de licenta/diploma - cu o pondere de 50% in media finala a concursului de admitere;
      - Media generala de promovare a studiilor universitare de licenta - cu o pondere de 50% in media finala a concursului de admitere.