Gaseste: Master Doctorat

 • Localitatea: Pitesti
  Universitatea: Universitatea din Pitesti
  Facultatea: Facultatea de Matematica-Informatica
  Contact: St. Targul de Vale nr. 1
  Telefon: 0 248 214 772;
  Domeniu: matematica
  CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
  8-10 septembrie - inscrieri
  11 septembrie - proba de aptitudini
  12 septembrie - proba de concurs
  13 septemebrie - afisarea rezultatelor
  INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
  Actele necesare inscrierii la concursul de admitere sunt :
  a) dosar tip map (pus la dispozitia candidatilor de facultate in valoarea taxei de inscriere la concurs);
  b) fisa de inscriere
  c) 2 fotografii tip buletin;
  d) diplom de licenta /inginer diplomat in original sau diploma echivalenta acesteia (se excepteaza absolventii promotiei 2008 care pot prezenta adeverinta inlocuitoare daca
  are consemnat si media de finalizare a studiilor); candidatii care anterior s-au inscris, cu acte originale, la alte programe de studii de masterat din afara facultatii, vor prezenta :
  - copie legalizat a diplomei de licenta /inginer diplomate sau a adeverintei inlocuitoare;
  - adeverinta din care sa rezulte ce diploma de licenta / inginer diplomat in original a fost depus la alt facultate;
  - copie a legitimatiei de concurs de la institutia unde s-a inscris anterior;
  e) foaia matricola / suplimentul la diploma (original sau copie legalizata );
  f) certificat de nastere (copie legalizata );
  g) chitanta pentru achitarea taxei de inscriere in valoare de 100 lei;
  h) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de inscriere (daca este cazul).
  PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE
  Proba scrisa din tematica afisata la sediul facultatii(pentru locurile subventionate)