Gaseste: Master Doctorat
 

Masterat administratie publica si eficienta sistemului administrativ

Program: Master
Tip program: Complementar
 
Alternative pentru program: Zi
Taxa anuala: 3100 Ron
Subdisciplina: Stiinte administrative
Durata: 24 luni
 
 

 •  

  Programul de masterat "Administratie publica si eficienta sistemului administrativ" este organizat potrivit criteriilor, standardelor si indicatorilor  de performanta stabiliti prin metodologia ARACIS de evaluare in vederea acreditarii.

   

  Programul este in acord cu politica de reforma a Universitatii din Bucuresti si se va desfasura pe durata a 4 semestre, avand ca prioritate cercetarea stiintifica, dar asigurand si o pregatire profesionala, cunostinte teoretice si competente practice, facand posibila dezvoltarea carierei.

  Programul de master are caracter dinamic prin continua armonizare cu programele de invatamant la nivel european si, mai ales, prin promovarea parteneriatului cu facultati de profil din Europa.

  Programul de master reprezinta ciclul al doilea de studii universitare, asigurand aprofundarea in domeniul stiintelor administrative. Pregatirea didactica si de cercetare de nivel inalt este asigurata de experienta profesorilor; din aceasta perspectiva, corelarea programului de master cu cercetarea stiintifica este foarte stransa, aceasta fiind principalul criteriu de evaluare a calificarii academice, la baza aflandu-se doua principii fundamentale:

  - desfasurarea activitatilor didactice in stransa legatura cu activitatile de cercetare pe profilul specializarii programului de master si
  - integrarea concreta a masteranzilor in activitatile de cercetare fir individuale sau de grup.

  Programul de master dispune de un plan de cercetare propriu rezultat din insumarea si coordonarea activitatilor de cercetare ale membrilor catedrei, este corelat cu cel al Centrului de Studii Administrative, Culturale si Economice si se desfasoara pe trei directii principale de cercetare:

   - administratie si economie publica;
   - eficienta sistemului administrativ;
   - gestionarea riscurilor in administratie publica.

  Cadrele didactice implicate in programul de master desfasoara activitate de cercetare stiintifica reprezentativa la nivel individual si colectiv, concretizata prin articole in reviste de specialitate sau prin volume publicate la edituri de prestigiu .

  De asemenea, se organizeaza o sesiune anuala internationala de comunicari stiintifice in care, alaturi de cadrele didactice, sunt implicati si masteranzi.
  Personalul didactic din cadrul programului de master este implicat in mai multe granturi de cercetare nationale si participa la competitii in domeniul cercetarii cu caracter permanent.
  Programul "Administratie Publica si Eficienta Sistemului Administrativ" reprezinta o structura de master ce urmareste calificari profesionale specifice administratiei publice.
  Absolventii acestui program de master sunt specialisti in domeniul managementului informatiei si comunicarii, al resurselor umane, buni coordonatori in sfera managementului patrimoniului etc.

       Planul de invatamant abordeaza domeniul larg al administratiei publice din considerente legate de procesul de management in contextul reformei si include discipline precum:

  - Economie publica
  - Managementul strategic al colectivitatilor locale
  - Managementul calitatii si performantei in administratia publica
  - Managementul si reforma in administratia publica
  - Managementul schimbarii si dezvoltarea regionala locala

  Un loc important revine orientarilor catre spatiul administratiei la nivel european ceea ce se concretizeaza in analiza serviciilor publice comunitare, a problematicii de drept comunitar, a procesului de integrare europeana si politicilor comunitare, a managementului public european.
  in aceeasi masura, programul de master se structureaza in discipline capabile sa genereze competente practice legate de practica la nivel national, respectiv good governance, transparenta si comunicare.

  Metodele de lucru cu studentii se sprijina pe practica administrativa, studii de caz si proiecte in administratia publica, atat din punct de vedere juridic, economic cat si institutional.

  Competentele generale ale programului se concretizeaza in abilitati privind managementul informatiei economice si administrative, fenomenele si procesele administrative, precum si procesele administrative, precum si in capacitatea de organizare la nivelul administratiei publice etc.

  Competentele profesionale generate de studiile programului includ capacitatea de evoluare a rezultatelor obtinute in exercitarea functiei publice,abilitatea de colaborare cu specialisti din alte domenii, de a decide si a fi responsabil de activitatea proprie, de a actiona in contextul managementului schimbarii etc.

  Misiunea acestui program este de a forma la cele mai inalte standarde de calitate specialisti de inalta calificare pentru domeniul Administratie Publica, care sa contribuie la imbunatatirea sistemului administrativ si la cresterea eficientei procedurilor din cadrul institutiilor publice si prin care sa fie favorizat accesul absolventilor pe piata muncii.

  Obiectivele programului de master pot fi sintetizate astfel:

  - Formarea profesionala de specialisti de inalta calificare in administratie publica si sisteme administrative prin invatamant postuniversitar;
  - Perfectionarea in domeniul administratiei publice si a eficientei activitatii acesteia a licentiatilor prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare si de specialitate;
  - Acordarea de diplome si certificate de studii corespunzatoare;
  - Dezvoltarea activitatilor de cercetare stiintifica, consultanta in domeniul dezvoltarii regionale si locale durabile, al politicilor publice contemporane si al gestiunii riscurilor in sistemul administratiei publice;
  - Perfectionarea invatamantului, a cercetarii stiintifice si serviciilor prin adaptarea permanenta a continutului, tehnologiilor didactice si metodelor de evaluare a proceselor de invatamant si cercetare la tendintele de progres de pe plan mondial si la dinamica dezvoltarii economico-sociale a tarii;
  - Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la competitii si desfasurarea cercetarii stiintifice pe proiecte de cercetare stiintifica finantate din fonduri nationale si ale U.E;
  - Cooperarea cu universitati din tara si strainatate pentru dezvoltarea unui invatamant modern si eficient.

  Debuseele profesionale ale absolventilor specializarii programului de master:

  - institutii publice specializate in domeniul administratiei publice la nivel central si local;
  - organizatii private care deruleaza activitati prestatoare de servicii pentru populatie si/sau intreprinderi;
  - asociatii si fundatii care functioneaza in scopuri nonprofit si in slujba cetatenilor;
  - societati de training si consultanta.