Gaseste: Master Doctorat
 

Masterat Arte plastice decorative si design – Fotografie-video-procesarea computerizata a imaginii

Program: Master
Tip program: Aprofundare
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Durata: 24 luni
 
 

 • 1. Misiunea si obiectivele

  Specializarea Fotografie–Video–Procesarea computerizata a imaginii are misiunea sa pregateasca specialisti de inalta calificare profesionala in domeniul artelor actate prin instrumentarul si expresiile imaginii tehnice, competente pentru a se integra in orizontul exigentelor contemporane ale domeniului, prin deschiderea spre nivele de cercetare compatibile cu stadiul actual al aspiratiilor de performanta.

  Programul actual urmareste extinderea si perfectionarea experientei profesionale dobandite in aria specializarii Fotografie–Video–Procesare computerizata a imaginii (trei ani de studii finalizati prin examenul de licenta) investigarea si sondarea in profunzime a unor noi conexiuni conceptuale si tehnic-operative.

  In acest sens, planul de invatamant a fost restructurat in concordanta cu cele mai noi tendinte, metode si principii formative ale domeniului, adecvand la traditia formativa proprie, studii si modele de invatamant profesional din Europa si concluziile si rezultatele editiilor anuale ale Academiei de Toamna, Europa Artium (manifestare artistica de prestigiu international organizata de universitatea noastra) in cadrul careia sunt prezenti directori de opinie, lideri artistici, curatori si manageri artistici din Europa si SUA.

  2. Continutul programului de studiu

  Premisa fundamentala a Programului de Masterat este intemeiata pe ideea ca productia vizuala isi legitimeaza statutul prin interactiune teoretica si critica, cu schimbarile profunde – socio-economice, politice si tehnologice – care determina cultura vizuala actuala. Programa de invatamant este astfel structurat in trei registre de oferta care constituie cadrul operativ de implementare a obiectivelor de studii.
  Program teoretic general obligatoriu, care vizeaza:
  -probleme teoretice fundamentale de sinteza (comunicare si limbaj, arta si antropologie, arta si tehnologie, arta si sociologie)
  -analiza fenomenelor care au loc in aria exercitiului contemporan a creativitatii si a strategiilor de comunicare – nonverbala – care alcatuiesc discursul artistic (investigatii conceptuale in artele vizuale, management in arta)
  -constituirea criteriilor de dezvoltare a unui aparat critic personal de analiza a tendintelor avansate in domeniu (dizertatie)

  Program teoretic optional
  (teorie si experienta artistica, interferente culturale)

  Program de cercetare specializata care urmareste aprofundarea competentelor de specialitate prin practica profesionala adecvata cerintelor actuale si anticipate, prin practica experimentala si valorificarea diferitelor tehnici si echipamente specifice activitatii domeniului. (explorari avansate in Fotografie – Video – Prelucrare computerizata a Imaginii, tehnici experimentale, proiect alternativ pentru Fotografie – Video – Prelucrare computerizata a Imaginii (proiect alternativ in conjugarea cu alte medii ale artelor vizuale clasice si noi/experimentale), definitivarea diplomei de Master).
  Scopul final al Programului de Masterat este asigurarea unui standard elevat de educatie artistica, de profesionalism creator in domeniul artelor Fotografie – Video – Prelucrare computerizata a imaginii, si antrenarea in asumarea, modelarea, experimentarea noilor tehnici-ale domeniului.

  3. Competente - rezultatele invatarii

  Ca rezultat al structurarii si revizuirii permanente a programului de studiu din cadrul departamentului sunt asigurate urmatoarele competente generale:

  a. Cognitive, de cunoastere si invatare
  1.Responsabilitatea dezvoltarii proiectelor artistice personale in conexiune cu tendintele actuale.
  2.Dezvoltarea proiectelor de specialitate in repere ale cercetarii si extensiei specificului domeniului
  3.Dezvoltarea proiectelor aplicative a celor de insertie si parteneriat cu reperele institutionale si profesionale ale pietii muncii
  4.Dezvoltarea proiectelor intermediale, de explorare si insertie in tendintele artelor plastice si media contemporane si utilizarea surselor, resurselor si tehnologiilor informative.
  5.Dezvoltarea practicii experimentale si de cercetare cu valorificarea secventelor de instrumentar si repertoar tehnic si conceptual, in scopul contributiei deschiderii a noi directii (extensii) artistice, tehnice, stiintifice in domeniul Fotografie – Video – Prelucrare computerizata a Imaginii si in interferentele interdisciplinare.
  6.Dezvoltarea unui aparat critic de analiza si comentariu al productiei artistice in general, al judecatilor de valoare si a implicatiilor de natura estetica, filosofica, psihologica, socio-politica, tehnic-stiintifica ale discursului artistic general, al discursului Fotografie–Video–Procesare computerizata a imaginii si al aplicatiilor acestora.
  7.Dobandirea unei baze de date si informatii la zi privind procesele, teoriile si abilitatile tehnice, explicative si de comunicare relevante pentru evolutia domeniului profesional.
  8.Cunoasterea directiilor contemporane ale artelor plastice si media si ale aplicatiilor acestora respectiv noile tendinte stilistice, conceptuale si determinarile sociale care se afirma pe plan mondial, in programe personale de auto-perfectionare.

  b. Competente de specialitate, practic aplicative:
  Extinderea si perfectionarea experientei profesionale dobandite in aria specializarii artistice prin:
  1.Specializarea generala performanta in cunoasterea si operarea cu aparatura specifica Fotografie–Video–Procesare e computerizata a imaginii cat si specializarea si subspecializarea particulara intr-o anumita secventa a Fotografie–Video–Procesarea computerizata a imaginii ce necesita operari cu instrumente si proceduri strict specializate.
  2.Experimentarea de secvente conceptuale si tehnico-aplicative de Fotografie–Video–Procesarea computerizata a imaginii in angajarea de investigatie si cercetarea a asemanarilor, diferentelor, conjugarilor si parteneriatelor dintre traditie si inovatie/experiment.
  3.Cercetarea, modelarea si promovarea de tehnici avansate compozite sau novatoare atat in palierul artistic cat si in palierul aplicativ.
  4.Cunoasterea conceperii, redactarii, evaluarii, prezentarii, promovarii si diseminarii unui proiect artistic sau aplicativ.
  5.Informarea si exersarea asupra reperelor de organizare profesionala, de parteneriat artistic sau aplicativ.
  6.Antrenarea si formarea de repere necesare curatoriatului, managementului artistic si directoratului de eveniment specific Fotografie–Video–Procesarea computerizata a imaginii, sau specifice artelor intermediale.
  7.Competente privind diseminarea cunostintelor, antrenarea unor grupuri de specialisti in domeniu si formarea de specialisti in domeniu.
  8.Informarea asupra legislatiei artistice si aplicative si a bunelor exemple de organizare a muncii, a prezentarii, promovarii, evaluarii activitatii artistice si aplicative si crearea de abilitati privind insertia profesionala si sociala in campul si piata muncii.

  c. Competente de comunicare si relationare
  Capacitatea de a cumula si interpreta cunoasterea la varf in domeniu, orientarea pentru detectarea si investigarea informatiilor, capacitatea de analiza, sinteza si comunicare a acestora, analize si aprecierea corecta a nivelului calitatii productiei artistice si aplicative a Fotografie–Video–Procesarea computerizata a imaginii, a domeniilor artistice generale, de a dezvolta constructii din cursul de comunicare (in limba materna si in una sau mai multe limbi de circulatie internationala) privind activitatea personala de cercetare cat si corelarea efortului personal cu evolutia generala a domeniului specific si a domeniilor conexe.

 
 
 
Programe asemanatoare
Master Sculptura si Ambient
Universitatea din Oradea
Master Pictura si Multimedia
Universitatea din Oradea
Master Pedagogia artei dirijorale
Universitatea din Oradea