Gaseste: Master Doctorat
 
Program: Master
Tip program: Aprofundare
Acreditare: Acreditata
 
Subdisciplina: Teologie
Durata: 24 luni
 
 

 • Perioada inscriere vara: 11.07.2011-15.07.2011 - 18.07.2011-22.07.2011
 • Perioada inscriere toamna: -
 • Taxa inscriere: 100 Ron
 •  
  Momentan nu exista informatii complete despre acest program, insa aceasta sectiune este actualizata constant.
  Revino curand!
 
 • Acte necesare

  (1) Un candidat dobandeste dreptul de inscriere la concursul de admitere dupa achitarea, la casieria Universitatii, a taxei de inscriere la concurs. Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor completa o cerere de inscriere (formular tipizat) in care vor inscrie, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune in completarea cererii de inscriere, intentionata sau neintentionata, intra in raspunderea candidatului, acesta suportand consecintele ce rezulta din erorile sau omisiunile comise.
  (2) La cererea de inmatriculare, candidatii vor anexa un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:         

     1. Diploma de licenta in original sau copie legalizata.
     2. Foaia matricola/Suplimentul la diploma (din facultate), in original sau copie legalizata.
     3. Copie legalizata dupa certificatul de nastere.
     4. Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (numai in cazul schimbarii numelui inscris pe actele de studii).
     5. Adeverinta medicala.
     6. 2 fotografii tip buletin/carte de identitate.
     7. Chitanta de plata, la casieria Universitatii a taxei de inmatriculare.
     8. Candidatii admisi pe locuri cu taxa vor achita si prima transa (cel putin) a taxei de studiu.
     9. Binecuvantarea ierarhului.
    10. Dosar plic

 • Modalitatea de admitere

  (1) Admiterea se face, in limita numarului de locuri, in ordinea descrescatoare a mediilor generale de admitere.
  (2) Candidatii care opteaza pentru locurile subventionate (indiferent daca au optat si pentru locurile cu taxa) sunt admisi pe baza urmatoarelor criterii:
  a) media generala de absolvire a facultatii (calculata ca medie aritmetica a mediei de absolvire a anilor de studiu si a mediei de la examenul de licenta) – 50%;
  b) interviu sau/si lucrare scrisa - 50%.
  (3) Interviul este o proba orala constand intr-o discutie cu candidatii pe baza unei tematici din domeniul de specializare.
  (4) Lucrarea scrisa va consta dintr-un articol, eseu original, studiu sau referat  stiintific intocmit de candidat pe baza rezultatelor cercetarilor stiintifice proprii si a bibliografiei recomandate. Lucrarea va avea 10-15 pagini si va fi sustinuta de candidat in fata comisiei de concurs. Lucrarea urmareste sa puna in evidenta capacitatea candidatilor de a aborda si trata, aplicand metodologia specifica domeniului, o tema de cercetare.
  (5) Candidatii care opteaza doar pentru locurile cu taxa sunt admisi pe baza mediei generale de absolvire a facultatii (calculata ca medie aritmetica a mediei de absolvire  a anilor de studiu si a mediei de la examenul de licenta).

   

  Tematica si bibliografia aferenta eseului original scris:

  Denumirea disciplinei
  I. Teologie Dogmatica si Simbolica
  II. Teologie Morala si Spiritualitate ortodoxa
  III. Istoria si Filosofia Religiilor
  IV.Studiul Noului Testament
   V.Studiul Vechiului Testament
  VI. Misiologie si Ecumenism
  VII. Teolοgie practica
  VIII.Bizant si Istoria Bisericii Universale

  Teme de eseu
  I.
  1. Suferinta omului si iubirea lui Dumnezeu
  2. Lupta omului cu Dumnezeu
  3. Posibilitatea revelatiei divine

  II.
  1. Doua „zeitati” actuale: trupul si banul
  2. Suferinta familiei crestine
  3. Eroismul tanarului crestin, care duce o viata frumoasa intr-o lume destrabalata

  III
  1.Moartea lui Hristos ca recuperare a mortii pagâne (teologie comparata in problema thanatologiei)
  2.Exacerbarea extremismelor religioase in societatea contemporana
  3. Mesianismul ca dimensiune pan-religioasa

  IV
  1. Preotia ierarhic-sacramentala in epoca apostolica
  2. Sf. Scriptura in Traditia Bisericii
  3. Apocalipsa si interpretarea ei in contextul unei lumi desacralizate

  V
  1. Teologia psalmilor
  2. Personalitatea biblica a regelui David
  3. Unitatea Pentateuhului

  VI
  1. Misiunea Bisericii Ortodoxe in contextul social actual;
  2. Invatatura de credinta si misiunea Bisericii;
  3. Pozitia Bisericii Ortodoxe in cadrul miscarii ecumenice si in dialogul interreligios de tip monoteist.

  VII
  1. Liturghie si Euharistie in Biserica Ortodoxa
  2. Botezul si initierea in Crestinism
  3. Icoana si teologia icoanei
  4. Muzica coral-bisericeasca din Romania;
  5. Muzica psaltica in tarile Romane;
  6. Genurile muzical-poetice in cadrul cultului ortodox

  VIII
  1. Capadocienii – mari organizatori ai slujirii semenilor
  2.Slujirea aproapelui in viziune hrisostomica
  3.Teologia politica ortodoxa – definitie si clarificari conceptuale

  Bibliografie

  I
  1.Sf. Siluan, intre iadul deznadejdii si iadul smereniei, ed. Deisis, Sibiu, 1994.
  2. Simone Weil, Autobiografie spirituala, Ed. Humanitas, Bucuresti, 2005
  3. Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu, in col. „P.S.B.”, nr. 72, Bucuresti, 2005.
  4. Patericul egiptean, Editura Episcopiei, Alba Iulia, 1990.
  5. Blaise Pascal, Cugetari, ed. Aion, Bucuresti, 1998.
  6. Fapte minunate de la parintii atoniti, Ed. Episcopiei, Roman, 1994

  II
  1. Congresul international „Familia si viata la inceputul unui nou mileniu crestin”, Editura Institutului Biblic si de Misiune al B.O.R., Bucuresti, 2001
  2. Ioan Suciu, Eroism, Editura Reintregirea, Alba Iulia, 2002
  3. William Basil  Zion, Eros si transfigurare, Reintregirea, Alba Iulia, 2001.

  III
  1. Jean Delumeau, (editor), Religiile lumii, trad. Bogdan Budes, Edit. Humanitas, Bucuresti, 1996.
  2. Marile Religii, coordonator Philippe Gaudin, Edit. Orizonturi si Lider, Bucuresti, 1995
  3. Emil Jurcan, Lumea religioasa veche,
  4. Idem Lumea religioasa contemporana, Alba Iulia, 2004.

  IV
  1. Savvas Agouridis, Comentariu la Apocalipsa Sfântului Ioan, trad. Pr. Prof. dr. Constantin Coman, Editura Bizantina (editia a doua), Bucuresti, 2004.
  2. Sabin Verzan, Preotia, ierarhie sacramentala in epoca apostolica,  Bucuresti, 1992.
  3. John Breck,  Sf. Scriptura in Traditia Bisericii, Edit. Patmos, Cluj-Napoca, 2003.

  V
  1. pr. Conf. Remus Onisor, Consideratii teologice asupra Psaltirii, in „Psaltirea de la Alba Iulia”, Alba Iulia, 2001, pp. 21 –33.
  2. Dr. Alfred Hârlaoanu,  Istoria biblica, Bucuresti, 1995, p. 133 – 127.
  3. Samuel J. Schultz,  Calatorie prin Vechiul Testament, Oradea, 2001, pp. 167 – 183.
  4. Paul Beauchamp, Cincizeci de portrete biblice, Ed. Cartier, 2001, p. 155 – 180.
  5. pr. Petre Semen,  Asteptând mântuirea,  Editura Trinitas, Iasi, 2000.
  6. Edmond Jacob, Vechiul Testament, Edit. Humanitas, Bucuresti, 1993.

  VI
  1. Gandirea sociala a Bisericii, Ioan I. Ica jr, ed. Deisis, Sibiu, 2002;
  2. Pastoratie si misiune in Biserica Ortodoxa, colectiv de autori, ed. Episcopiei Dunarii de Jos, Galati, 2001;
  3. pr. dr. Mihai Himcinschi, Misiune si dialog, ed. Reintregirea, Alba Iulia, 2003.

  VII
  Staniloae, Dumitru, Pr. Prof., Comuniune si spiritualitate in Liturghia Ortodoxa,  Bucuresti, Ed. IBMBOR, 2004;
  Staniloae, Dumitru, Pr. Prof.,, Fiinta Tainelor in cele trei confesiuni, in rev. Ortodoxia, an. VIII (1956), nr. 1;
  Schememann, Alexandru, Din apa si din duh. Un studiu liturgic al botezului, Bucuresti, Ed. Sophia, 2009;
  Streza, Laurentiu, episcopul Caransebesului, Tainele de initiere crestina in Bisericile Rasaritene, Iasi, Ed. Trinitas, 2002;
  Staniloae, Dumitru, Pr. Prof., Simbolul ca anticipare si temei al posibilitatii icoanei, in rev. Studii Teologiece, an. IX (1975), nr. 7-8;
  Ouspensky, Leonid, Teologia icoanei, Bucuresti, Ed. Anastasia, 1996;
  Braniste, Ene, Pr. Prof., Rolul Botezului, al Mirungerii si al Sfintei Euharistii in viata crestina, dupa Nicolae Cabasila, in Glasul Bisericii, an XV (1956), nr. 10.;
  Braniste, Ene, Pr. Prof.,  Liturgica generala, Bucuresti, Galati, Ed. Episcopiei Dunarii de Jos, 1993;
  Braniste, Ene, Pr. Prof., Liturgica speciala, Bucuresti, Ed. IBMBOR, 1984;
  NECULA, Nicolae D., Pr. Prof. Dr., Traditie si innoire in slujirea liturgica, vol. I si II, Editura Episcopiei Dunarii de Jos, Galati, 1996 si 2001; vol. III, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 2004 si vol. III, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 2006;
  VINTILESCU, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul explicat, Bucuresti, Ed. IBMBOR, 1972 si 1998.

  VIII
  ALEXANDRESCU, Razvan, Crestinismul si asistenta sociala in perioada bizantina, in vol. aniversar „UNIVERSITATEA «AUREL VLAICU» ARAD, FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXa LA ZECE ANI DE EXISTENTA”, coordonatori: Pr. Conf. Dr. Ioan TULCAN, Arhid. Lect. Dr. Mihai SASAUJAN, Arad, Editura Universitatii „Aurel Vlaicu”, 2001, pp. 227-230.
  APOSTOLU, Drd. George, Lucrarea sociala a Bisericii, in „STUDII TEOLOGICE”, seria a II-a, anul XLIV, 1992, nr. 3-4 (martie-aprilie), pp. 104-130.
  COSTIN TARGOVISTEANUL, † Vasile, Episcop-vicar patriarhal, Opera caritativa a Bisericii in primele veacuri crestine, in „ORTODOXIA”, anul XLIII, 1991, nr. 2 (aprilie-iunie), pp. 142-153.
  *   *   *, Teologie si politica de la Sfintii Parinti la Europa Unita, coordonator Miruna Tataru-Cazaban, Bucuresti, Editura  Anastasia, 2004.
  Ovidiu Panaite, Perioada constantiniana ca model al coexistentei Stat-Biserica- excurs asupra autoritatii, in „Revista Teologica”, nr. 3, 2006, pp. 49-80.