MASTER ONLINE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE IN AFACERI - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALA

0 stele

2591 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

MASTER ONLINE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE IN AFACERI - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALA

Localitatea: BUCURESTI
Universitatea: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
Facultatea: ECONOMIE GENERALA
Contact:
Adresa: Piata Romana nr. 6, Sector 1, Bucuresti; Telefoane: 021 319 19 00 / 319 19 01; Fax: 319 18 99;
Email:
campus-virtual@ase.ro
Adresa de corespondenta D-nului prof. univ. dr. Alexandru Tasnadi, Inscriere master online
Academia de Studii Economice Bucuresti, Catedra de Comunicare si Doctrine Economice, Piata Romana nr. 6, Sector 1, Bucuresti, Cod postal: 010374

 
Descriere masterat:
Durata: 2 ani
Domeniu: comunicare
Coordonator: Prof.univ.dr. Alexandru TASNADI
Descriere:
MISIUNEA PROGRAMULUI
  Credem ca avem o mare raspundere fata de cei care se apropie de mediul academic folosind computerul pe care-l au la indemana: ingineri, medici, universitari, economisti, juristi, functionari publici, fata de toti cei inclinati spre afaceri si care doresc sa-si descopere abilitatile de comunicare. Trebuie sa ne straduim sa spargem "spirala tacerii" si sa redescoperim impreuna magia comunicarii.
  Optiunile, interesele sau inclinatiile potentialilor nostri cursanti trebuie satisfacute cu profesionalism si promptitudine. Beneficiarii cursurilor noastre trebuie sa aiba sansa de a-si invinge timiditatea care domina "la romani" comunicarea interpersonala din mediul de afaceri perceput in mod eronat drept "o jungla".
  Suntem responsabili fata de membrii echipei noastre care s-au angajat cu entuziasm sa munceasca pentru viitorii cursanti, iubitorii lui "homo oeconomicus". Trebuie sa fim buni profesionisti, sa sprijinim munca de calitate si sa le inducem mandria sentimentului de apartenenta la Curtea "Batranei Doamne": Academia de Studii Economice.
  Responsabilitatea noastra finala este fata de cursantii nostri care doresc sa-si cultive abilitatile de comunicare in cel mai vast domeniu: lumea afacerilor. Trebuie sa experimentam alaturi de mastranzi noi idei. Impreuna putem descoperi frumusetea cercetarii in stiintele comunicarii.
  Echipa noastra nu mai doreste ca relatiile publice si comunicarea sa fie privite in continuare drept "tapii ispasitori" ai unui management neperformant.
  Operand cu aceste principii, cursantii nostri vor obtine rezultate bune iar mediul de afaceri va deveni, cu siguranta, mai prietenos!  
 
Cursuri si profesori:
LISTA DISCIPLINELOR

Semestrul I
1 Comunicare on-line;  
2 Comunicare si limbaj economic TITULAR CURS: Prof.univ.dr. Angela Rogojanu

OBIECTIVE: Cunoasterea aspectelor esentiale ale comunicarii in economie, in scopul facilitarii exprimarii scrise si vorbite a masteranzilor;
Descifrarea mesajului teoriilor economice si flexibilizarea cunostintelor economice;
Evidentierea rolului comunicarii economice si a limbajului economic in formarea si dezvoltarea profesionala. 
3 e-Marketing;   TITULAR CURS: Prof.univ.dr. Nicolae Mihaita
OBIECTIVE: Identificarea nevoilor de infodate, formularea problemelor, proiectarea cercetarii de eMarketing
Planificarea, realizarea si evaluarea prin masuratori adecvate a promovarii si reactiilor la promovarea pe Net
Aplicarea procedurilor rentabile de obtinere a satisfactiei prin turbomarketing
 4 Relatii publice in afaceri   TITULAR CURS: Prof. univ. dr. Alexandru Tasnadi
Asist. univ. drd. Ioan Grigore Pirosca
OBIECTIVE: Identificarea modalitatilor de stabilire a unor relatii de bunavointa intre firme si publicurile acestora
Dobandirea abilitatilor de comunicare in gestionarea organizatiei
Formularea unor solutii si strategii comunicationale in situatii de criza si de conflict
Insusirea procedeelor necesare elaborarii unui plan eficient de comunicare in firma.
 Semestrul II
5 Publicitate in promovarea afacerilor  
6 Comunicare si negociere in afaceri   TITULAR CURS: Conf.univ.dr. Florina Mohanu
CADRU GENERAL: Cursul ofera modalitati de optimizare a capacitatii Dumneavoastra de a comunica si de a interactiona in afaceri, indiferent de pozitia pe care o ocupati acum in firma/organizatie. Cea mai vasta forma de comunicare sociala in zilele noastre - afacerile includ sfera relatiilor comerciale, administrativ-juridice, diplomatice, s.a. si sunt teritoriul unei lungi succesiuni de negocieri cu finalitati specifice. Prin urmare, a performa in afaceri inseamna, in mare masura, a cunoaste si a aplica regulile negocierii. Ignorarea ideii ca sfera afacerilor, mai cuprinzatoare si mai vasta decat ar parea la o prima evaluare, cere un anumit tip de comportament, o abordare specifica si diferita de cea a comunicarii cotidiene de orice alta natura, sau supraevaluarea rolului intuitiei personale ca fiind suficienta pentru a ne "descurca", pot conduce catre esec. De capacitatea de a negocia in conditii de concurenta depind succesul sau ratarea activitatii unui om/colectiv.
Programa cursului urmareste sa descoperim impreuna ce inseamna o discutie de afaceri eficienta, care sunt regulile unei convorbiri telefonice in acest mediu, ce si cum avem de facut in pregatirea si desfasurarea cu succes a unor negocieri - toate pentru optimizarea competentei de comunicare a fiecaruia dintre noi.
 7 Deontologia comunicarii in afaceri  TITULAR CURS: Prof.univ.dr. Angela Rogojanu
OBIECTIVE: Intelegerea in profunzime de catre cursanti a mecanismelor cognitive, emotionale, motivationale si volitive care faciliteaza sau, dimpotriva, perturba procesele de comunicare sociala
Insusirea de catre cursanti a tehnicilor de comunicare , esentiale in intelegerea principiilor deontologice profesionale
Insusirea de catre cursanti a tehnicilor de baza de analiza etica
 8 Psihologie sociala   TITULAR CURS: Prof.univ.dr. Dan Craciun
OBIECTIVE: Intelegerea In profunzime de catre cursanti a mecanismelor cognitive, emotionale, motivationale si volitive care faciliteaza sau, dimpotriva, perturba procesele de comunicare sociala
Insusirea de catre cursanti a tehnicilor de comunicare persuasiva, esentiale in orice strategie de marketing
Insusirea de catre cursanti a tehnicilor de influenta (manipulare) sociala, realizata prin intermediul proceselor de comunicare
Insusirea de catre cursanti a tehnicilor de baza de investigatie psihosociologica: interviul, ancheta, sondajul de opinie, testele psihologice etc
 Semestrul III 9 Comunicare financiar-bancara   TITULAR CURS: Prof.univ.dr. Alexandru Tasnadi
OBIECTIVE: Identificarea modului de propagare si interferare a informatiei financiare de catre publicurile specifice organizatiei (actionari, analisti financiari, jurnalisti economici, angajati, comunitatea locala etc)
Insusirea procesului de elaborare, distribuire si evaluare a rapoartelor financiare expediate publicurilor tinta
Dobandirea unor abilitati de cercetare privind fluxurile financiare existente intre firma, banci, bursa si societatile de asigurari
Utilizarea instrumentelor de comunicare pentru a induce actionarilor firmei increderea in puterea financiara a acesteia
10 Relatii publice on-line   TITULAR CURS: Conf.univ.dr. Florina Mohanu
CADRU GENERAL: Relatiile publice online sunt o disciplina inca noua in Romania. Ele fac, insa, parte din activitatea curenta a majoritatii firmelor. Constient sau nu, orice organizatie care are un site are, implicit, si o activitate de relatii publice online. Aceasta poate aduce avantaje imense, asa cum poate genera prejudicii de imagine si, implicit, financiare. Depinde de cum este facuta. Activitatea de relatii publice online a unei firme nu inseamna si nu se reduce doar la site-ul acesteia. Acesta este, insa, imaginea online a firmei Dumneavoastra. Cine este specialistul in relatii publice online? Ce face el? Prin ce se deosebeste comunicarea traditionala in relatiile publice de cea online? Cum se transmit eficient informatiile si mesajele catre publicurile-tinta? Veti fi mai aproape de raspunsurile la aceste probleme urmand cursul nostru.
12 Comunicare corporativa   TITULAR CURS: Conf. univ. dr. Hristache Diana
OBIECTIVE: Disciplina de Comunicare corporativa este chemata sa intregeasca competentele economice si manageriale ale masteranzilor. Obiectivul sau este centrat pe intelegerea si folosirea corespunzatoare a tehnicilor si tehnologiilor comunicationale in mediul micro si macroeconomic. 
CORPUL PROFESORAL
Prof.univ.dr. Angela Rogojanu;
Prof.univ.dr. Gabriel Zamfir;
Prof.univ.dr. Alexandru Tasnadi;
Prof.univ.dr. Dan Craciun;
Prof.univ.dr. Nicolae Mihaita;
Conf. univ.dr. Florina Mohanu;
Conf.univ.dr. Alina Cretu;
Conf.univ. Diana Andreia Hristache;
Asist.univ.drd. Grigore Pirosca;
Asist.univ.drd. Laurentiu Serban;
Asist.univ.drd. Razvan Barbulescu;
Asist.univ.drd. Elena Peptan;.
Admitere masterat:
 GRAFICUL ADMITERII
4–11 septembrie 2006 (data postei)  Expedierea prin posta cu confirmare de primire a dosarului de inscriere
 11-16 septembrie 2006 Inscrierea la sediul central al ASE, pentru cei care nu expedieaza prin posta dosarul de inscriere .(Calea Dorobantilor nr. 15-17 Sala 2112)
18 septembrie 2006  Afisarea programelor de master on-line acceptate si a listelor candidatilor acceptati.
 19–27 septembrie 2006 Plata primei rate din taxa anuala de scolarizare aferenta semestrului I. Expedierea prin posta cu confirmare de primire a copiei dupa dovada de plata si a contractului cadru de scolarizare completat.
 2 octombrie 2006 Postarea pe site-urile masterelor on-line a listelor finale cu candidatii admisi.
 9 octombrie 2006 Inceperea cursurilor de master.

Selectia candidatilor se realizeaza prin ponderea mediei generale de licenta cu urmatorii coeficienti:
1 pentru absolventii facultatilor de profil informatic
0.9 pentru absolventii facultatilor cu profil economic
0.8 pentru absolventii facultatilor cu alt profil decat economic
Art. 1. In Academia de Studii Economice din Bucuresti, studiile de masterat se organizeaza sub
forma de programe de invatamant postuniversitar de lunga durata, pe trei sau patru semestre, cu
prezenta in campus sau on-line, in scopul formarii de competente profesionale in domenii de
specializare prioritare din cadrul profilului economic.
Art. 2. Studiile de masterat pot fi urmate de absolventi cu diploma de licenta sau echivalenta
acesteia, indiferent de profilul, institutia de invatamant superior si anul in care au obtinut diploma
respectiva.
Art. 3. Programelor de masterat cu prezenta in campus le sunt repartizate locuri cu finantare de la
buget si cu taxa. Programelor de masterat on-line le sunt repartizate numai locuri cu taxa.
Art. 4. Pe perioada scolarizarii, cursantii programelor de masterat beneficiaza de drepturile ce
decurg din prevederile Legii Invatamantului, ale Cartei Academiei de Studii Economice din
Bucuresti, precum si ale prezentului Regulament.
Art. 5. Admiterea la masterat se face prin concurs. La inscrierea la concurs, candidatii pot depune
optiuni pentru mai multe programe de master din cadrul unei singure facultati. Un candidat admis
poate frecventa doua programe de masterat in cadrul Academiei de Studii Economice din
Bucuresti, numai daca unul este on-line. Selectia candidatilor se realizeaza pe baza mediei
generale de absolvire a studiilor universitare si a altor criterii stabilite de conducerea facultatii.
Pentru ocuparea locurilor finantate de la buget se sustine un examen scris sub forma testului-grila.
Art. 6. Candidatii admisi pe locurile cu taxa vor incheia cu Academia de Studii Economice din
Bucuresti un contract-cadru pentru intreaga perioada de scolarizare, precum si contracte anuale de
studii.
La inscrierea candidatilor in Registrul matricol, dosarul personal va cuprinde:
- fisa de inscriere;
- diploma de studii superioare, in original sau copie legalizata;
- foaia matricola, in original sau copie legalizata;
- certificatul de nastere, in copie legalizata;
- certificatul de casatorie, in copie legalizata, in cazul candidatilor care si-au schimbat numele prin casatorie;
- adeverinta medicala;
- contractul - cadru pentru intreaga perioada de scolarizare incheiat intre cursant si Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru cei de la invatamant cu taxa.

Citeste mai mult despre: COMUNICARE  AFACERI  Academia  Economice  FACULTATEA  GENERALA  Master  PUBLICE  ECONOMIE  ONLINE 

 
Comentarii

Cod

Cod de securitate

Alte categorii
 
Gaseste masterat si doctorat
 
 
 
Jeans Tanner Army Jeans Tanner Army pantaloni cu model army metalic - se incheie in fata cu nasturi metalici - materialul este...
Rochie Aglaya Neagra Rochie Aglaya Neagra rochie midi eleganta de culoarea neagra - are un slit scurt la spate si se incheie cu un fermoar...