MASTER 2008 ETICA APLICATA IN SOCIETATE, AFACERI SI ORGANIZATII - FACULTATEA DE FILOSOFIE, UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (TIP BOLOGNA)

MASTER 2008 ETICA APLICATA IN SOCIETATE, AFACERI SI ORGANIZATII - FACULTATEA DE FILOSOFIE, UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (TIP BOLOGNA) 5 1
5 stele

3892 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

Admiterea la masterat (forma de zi) se face printrun examen constand in 2 probe:
(1) Examen scris:
proiect de cercetare. Proiectul de cercetare va consta intrun eseu elaborat de catre candidata/candidat in aria tematica a masteratului pentru care opteaza, bibliografia aferenta acestuia si indicarea problemelor pe care candidatul/candidata doreste sa le aprofundeze in perioada masteratului. Proiectul de cercetare se depune o data cu dosarul de inscriere.
(2) Interviu oral: pe baza proiectului de cercetare si a bibliografiei citate in cadrul acestuia.
 Media finala este media notelor obtinute la cele doua probe. In caz de medii egale, departajarea se face in functie de media finala de absolvire (media anilor de studiu +media de la examenul de licenta).
Indrumari privind redactarea proiectului de cercetare
Proiectul de cercetare este format dintrun eseu si o schita a problemelor pe care fiecare candidat/candidata doreste sa le aprofundeze in timpul masteratului.
Eseul: Tema acestuia trebuie sa corespunda ariei tematice in care se inscrie masteratul.  Tema este aleasa si dezvoltata in mod liber de catre fiecare candidat/candidata pe baza intereselor sale de cunoastere si a cunostintelor pe care le poseda. Marimea eseului: 5  10 pagini. Eseul poate fi insotit de un abstract de maximum  200 de cuvinte. Mentionarea surselor citate prin note de subsol (sau la sfarsitul eseului) si a bibliografiei utilizate este obligatorie.
Schita: In schita de probleme candidata/candidatul  va mentiona, intro forma sintetica (maximum 1 pagina) motivele pentru care a ales masteratul la care da examen si problemele pe care intentioneaza  sa le studieze pe parcursul acestuia.
Eseul si schita vor fi prezentate in forma printata, cu caractere de 12 pt,  2.0 distanta  intre randuri.
Admiterea la forma de invatamant la distanta (ID) se face pe baza de dosar care contine curriculumul viatae al candidatei/candidatului.
La masterat se pot inscrie licentiati in orice domeniu.
Taxa anuala pentru locurile cu taxa = 2 500 RON
Acte necesare pentru inscriere:
 Dosar plic;
 Cerere de inscriere;
 Diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau adeverinta pentru cei care au sustinut examenul de licenta in sesiunea din iunie 2008), ambele in original;
 Certificat de nasterecopie legalizata;
 Copie dupa buletin sau carte de identitate;
 3 fotografii tip buletin de identitate;
 Adeverinta medicala;
 Chitantataxa de inscriere: 120 RON Se plateste la secretariatul facultatii.
CURRICULUM
Anul I, Semestrul I

1.1 Metode de decizie etica (prof.dr.Valentin Muresan) – cod curs M.1.E.01
1.2 Analiza si argumentare in etica (prof.dr.Mircea Dumitru) - cod curs M.1.E.02
1.3 Etica sociala si politica (prof.dr.Adrian Paul Iliescu) - cod curs M.1.E.03
1.4 Etica aplicata si deontologie profesionala (conf.dr.Romulus Brancoveanu) - cod curs M.1.E.04
Anul I, Semestrul II
2.1 Etica in afaceri (prof.dr.Vasile Morar) - cod curs M.1.E.05
2.2 Etica in tehnologia informatiei (prof.dr.Mihail Radu Solcan) - cod curs M.1.E.06
2.3 Etica relatiilor internationale (prof.dr.Adrian Paul Iliescu) - cod curs M.1.E.07
Anul II, Semestrul I
3.1 Cultura organizationala si management (prof.dr. Valentin Muresan) – cod curs M.2.E.01
3.2 Etica drepturilor omului (conf.dr.Romulus Brancoveanu) - cod curs M.2.E.02
3.3 Etica mediului (conf.dr.Constantin Stoenescu) - cod curs M.2.E.03
Anul II, Semestrul II
4.1 Etica in mass media (prof.dr.Vasile Morar) - cod curs M.2.E.04
4.2 Metodologia si etica cercetarii stiintifice (prof.dr.Mihail Radu Solcan) cod curs M.2.E.05
Obiectivul general al acestui plan de invatamant este formarea de specialiste/specialisti care sa poata profesa in locurile de munca unde este implicata o intensa evaluare etica (in special acolo unde exista institutionalizate comisii de etica sau alte forme care necesita evaluare sau consultanta etica). De asemenea, posturi legate de comunicare si relatii umane, inclusiv relatii la nivel international, sunt potrivite cu pregatirea oferita de masterat.
In urma programului de Master in Etica in afaceri si organizatii masterandele si masteranzii vor dobandi o pregatire aprofundata, o calificare superioara, avand valente in plus fata de studiile de licenta.
Principala calitate, dobandita ca urmare a continutului procesului didactic este capacitatea de a gandi critic, independent..
Un alt lucru important este capacitatea de a analiza din perspectiva etica problemele pe care le au de rezolva diferitele organizatii..
Formatia primita le va permite absolventilor sa-si potenteze capacitatea de leadership..
Un lucru de mare importanta, luat in considerare in cadrul masteratului, este formarea unei capacitati de a lucra in medii diverse din punctul de vedere al valorilor.
Descrierea cursurilor
Prof. univ. dr. Valentin Muresan
Titlul cursului: METODE DE DECIZIE ETICA
Cursul face parte din programa obligatorie a studentilor de la masteratul de `Etica in afaceri si organizatii` si isi propune sa prezinte o serie de metode utilizabile in evaluarea morala a unor situatii concrete (principiismul, utilitarismul binivelar, cazuistica morala, narativismul etic etc.), cu meritele si cu limitele lor, ilustrate prin exemple. E un curs intermediar intre studiul teoriilor etice din ciclul I si preocuparile de etica aplicata, in orice forma ar putea avea ele loc.
Scopul si obiectivele cursului: Cursul urmareste constientizarea si clarificarea problemelor filosofico-metodologice aflate in spatele cercetarilor de etica aplicata, furnizand studentului cadre de evaluare morala utilizabile, printr-o adecvata aplicare, in orice domeniu al eticii aplicate (etica medicala, etica afacerilor, etica presei etc.). Acest curs urmareste totodata, prin exemplele date, formarea unor deprinderi de evaluare morala bine instrumentate metodologic, indicand limitele metodelor discutate ca si punctele lor comune.
Cursul e util atat viitorilor profesori care vor preda lectii de etica aplicata, cat si celor ce se vor implica la modul profesional intr-un domeniu particular al eticii aplicate (e.g. comisiile de etica din spitale etc.) El urmareste sa arate cum poate fi ridicata evaluarea morala deasupra nivelului bunului simt comun.
Prof. univ. dr. Mircea Dumiru
Titlul cursului: ANALIZA SI ARGUMENTARE IN ETICA
Scopul acestui curs este sa ofere bazele necesare pentru discutarea intr-un cadru analitic-argumentativ a problematicii atat din etica generala, cit și din etica aplicata. Cursul va aborda fenomene de natura semantica si pragmatica prezente in procesul analizei, al argumentarii si, in general, al disputelor bazate pe rationamente si gandire critica. Cursantii vor fi familiarizati cu notiuni de baza ale pragmaticii comunicarii, introduse prin corelarea logicii informale si a unor elemente de logica formala cu limbajul natural; vor deprinde tehnici de analiza critica a argumentarii si vor studia principalele tipuri de erori informale de argumentare (sofismele). In centrul atentiei va fi procesul de argumentare in etica.
 Prof. univ. dr. Adrian-Paul Iliescu
Titlul cursului: ETICA SOCIALA SI POLITICA
Descrierea cursului: Cursul are un dublu caracter, teoretic si aplicativ. El prezinta o parte dintre principalele probleme, dileme si controverse din sfera eticii sociale si politice, evidentiind dificultatile teoretice si practice ale domeniului, argumentele si solutiile folosite in dezbateri, pe baza de exemple din viata politica a secolelor XX si XXI.
Scopul si obiectivele cursului: Scopul cursului este furnizarea cunostintelor necesare pentru intelegerea problematicii eticii sociale si politice, formarea sensibilitatii pentru aspectele si dificultatile etice ale vietii sociale si ale politicilor publice, formarea capacitatii de a interpreta si argumenta pozitiile morale centrale din dezbaterea contemporana.
Conf. univ. dr. Romulus Brancoveanu
Titlul cursului: ETICA APLICATA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA
Scopul si descrierea cursului: Cursul isi propune sa prezinte intr-un mod comprehensiv principalele probleme ale eticilor profesionale si sa ofere cunostintele si abilitatile necesare evaluarii si rezvolvarii unor cazuri tipice. In cadrul cursului vor prezentate si analizate diferite concepte si modele ale eticii aplicate in domenii profesionale (Deontologie si teleologie in etica. Deontologie sau etica a ceea ce este bine si ce este rau (right and wrong). Obligatia morala. Datorii, obligatii, drepturi si responsabilitati morale. Constiinta morala. Organizatii, profesii, roluri organizationale, roluri profesionale si roluri morale. Caracter moral si rol profesional. Principii etice si probleme morale. Comportamentul moral. Caracteristici ale standardelor morale. Relativism vs. Universalism). O atentie deosebita va fi acordata codurilor etice profesionale (etica juridica, etica in contabilitate, finante, marketing, etica functiei publice etc.) si unor concepte corelate precum: standarde profesionale, responsabilitate profesionala si responsabilitate morala, recompense si discreditare, control, instante profesionale si penalizari, responsabilitate sociala, conflictul de interese, drepturi si obligatii, bunul plac la angajare si la locul de munca, dreptul la privatitate, hartuirea sexuala, exploatarea.
Prof. univ. dr. Vasile Morar
Titlul cursului: ETICA IN AFACERI
Cursul are ca prim obiectiv operarea delimitarilor terminologice si conturarea perspectivelor din etica afacerilor (cum ar fi „etica dialogului“ sau „scoala critica“). Un alt scop al cursului este identificarea nucleului moral al idealului democratic si discutarea legaturii dintre capitalism si moralitate. O atentie deosebita este acordata in curs ideii de responsabilitate, atat a intreprinzatorului ca individ, cat si a corporatiei. Cursul analizeaza institutionalizarea eticii in corporatii. In incheiere sunt discutate regulile cruciale pentru gandirea etica in afaceri.
 Prof. univ. dr. Mihail Radu Solcan
Titlul cursului: ETICA IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI
Descrierea cursului: Cursul isi propune sa prezinte, din perspectiva impactului tehnologiei informatiei, probleme etice legate etica programarii computerelor, natura drepturilor de autor in cazul programelor de computer, natura sferei private in contextul Internetului, natura dreptului la informare in contextul Internetului. Este un curs intermediar intre cursuri elementare despre etica aplicata in ansamblul ei si cursuri pe teme avansate din etica tehnologiei informatiei.
Obiectivele cursului: Liniile de forta ale tematicii cursului sunt astfel concepute incat sa acopere problemele etice ridicate de programarea calculatoarelor si dezvoltarea Internetului. Un alt obiectiv important al cursului il constituie prezentarea disputelor legate de drepturile de proprietate asupra programelor de calculator. Problemele legate de apararea sferei private in conditiile Internetului si de dreptul la libera exprimare si informare sunt, de asemenea, in atentia cursului.
Prof. univ. dr. Adrian-Paul Iliescu
Titlul cursului: ETICA RELATIILOR INTERNATIONALE
Descrierea cursului: Cursul are un dublu caracter, teoretic si aplicativ. El prezinta principalele probleme, dileme si controverse din sfera eticii relatiilor internationale, evidentiind dificultatile teoretice si practice ale domeniului, argumentele si solutiile folosite in dezbateri, pe baza de exemple din viata politica a secolelor XX si XXI.
Scopul si obiectivele cursului: Scopul cursului este furnizarea cunostintelor necesare pentru intelegerea problematicii eticii relatiilor internationale, formarea sensibilitatii pentru aspectele si dificultatile etice ale scenei internationale, formarea capacitatii de a interpreta si argumenta pozitiile morale centrale din dezbaterea contemporana.
Prof. univ. dr. Valentin Muresan
Titlul cursului: CULTURA ORGANIZATIONALA SI MANANGEMENT
Descrierea cursului si cerinte: Cursul face parte din programa obligatorie a studentilor din masteratul de Etica in afaceri si organizatii si isi propune sa prezinte intr-un mod sintetic principalele probleme ale culturii organizationale
Scopul si obiectivele cursului: Scopul acestui curs este sa ofere studentilor de Etica in afaceri și organizații cunostinte aprofundate si capacitati necesare intelegerii si modelarii cadrului culturii organizationale La sfarsitul cursului studentii vor fi capabili sa utilizeze cunostintele si capacitatile dobandite in activitati de management, training sau de cercetare.
Conf. univ. dr. Romulus Brancoveanu
Titlul cursului: ETICA DREPTURILOR OMULUI
Scopul si obiectivele cursului: Scopul acestui curs este de a oferi celor care il urmeaza cunostinte aprofundate si capacitati necesare intelegerii eticii drepturilor omului. La sfarsitul cursului studentii vor fi capabili sa utilizeze cunostintele si capacitatile dobandite pentru a realiza studii de caz si analiza unor probleme practice. Tematica cursului se va axa pe urmatoarele aspecte : Conceptii cu privire la drepturi. Distinctii de baza (Hart – drepturi naturale, Dworkin – rights as trumps, Rawls – problema tolerantei intr-o societate pluralista, Habermas – ratiunea publica, Locke, Nozick – dreptul la proprietate, Constant – libertatea anticilor si libertatea modernilor). Constructia drepturilor: rationalitate si relativism. Tipuri de drepturi (Hohfeld). Drepturile omului in epoca moderna si post-moderna. Drepturi naturale si rationalitate. Drepturi si relativism cultural (Marshall, Dahrendorf). Dreptatea economica. Cetatania. Problematica pedepsei. Pedeapsa cu mortea. Reparatie sau victimizare? Problema drepturilor omului in societatile in tranzitie. Dreptatea in reparatie. Truth Commisions (Raportul Tismaneanu). Procesul comunismului. Sexism, rasism si opresiune. Genocid. Tortura. Etica dreptului la sanatate. Drepturile copilului. Drepturile omului intr-o societate globalizanta.
Conf. univ. dr. Constantin Stoenescu
Titlul cursului: ETICA MEDIULUI
Descrierea cursului: Dezvoltarea economica, stiintifica si tehnologica are consecinte asupra mediului inconjurator, il transforma si il afecteaza. Cursul isi propune sa prezinte cateva dintre temele consacrate in domeniul eticii mediului inteleasa ca etica aplicata si sa aduca in atentia studentilor unele dintre principiile si argumentele care ghideaza dezbaterea actuala. De asemenea, sunt prezentate cateva constructii actuale ale politicilor publice care internalizeaza dimensiunea protejarii mediului.
Obiective: Cursul urmareste sa-i familiarizeze pe studenti cu principalele caracteristici ale eticii mediului ca etica aplicata, precum si sa expuna cateva dintre principalele contributii teoretice in domeniu. De asemenea, prin acest curs vor fi transmise cunostinte care permit evaluarea etica specifica a activitatii umane, vor fi formate deprinderi de gandire critica pe baza unor principii teoretice generate de dezideratul protectiei mediului si vor fi formate atitudini prin internalizarea etosului specific. In fine, studentii se vor familiariza cu principalele aspecte ale practicarii unor politici de mediu adecvate.
Prof. univ. dr.Vasile Morar
Titlul cursului: ETICA IN MASS-MEDIA
Obiectivul principal al cursului este prezentarea rolului principiilor etice in mass-media. Cursul discuta relatia dintre mass-media si adevar, dreptate sociala, responsabilitate. Este analizata problema loialitatilor conflictuale in mass-media, precum si impactul bogatiei asupra mass-media si a increderii publicului in mass-media. De asemenea, un obiectiv al cursului este analiza problemei cenzurii exercitate asupra mass-media.
 Prof. univ. dr. Mihail Radu Solcan
Titlul cursului: METODOLOGIA SI ETICA CERCETARII STIINTIFICE
Cursul incepe cu o introducere in metodologia cercetarii stiintifice. Cursul prezinta conditiile care au facut necesara dezvoltarea sistematica a unei etici a cercetarii. Sunt prezentate diversele fatete ale cazurilor de frauda in cercetarea stiintifica. Sunt discutate cerintele etice ale experimentarii in stiinta. Cursul vine in sprijinul masterandelor si masteranzilor in momentul in care sunt in faza de elaborare a disertatiei.
Obiective: Un prim obiectiv al cursului este trasarea fazelor unei cercetari stiintifice. Un alt obiectiv al cursului este conturarea acelor zone ale cercetarii stiintifice in care s-au pus cu mai mare acuitate probleme de ordin etic. Sunt analizate diversele aspecte ale conceptului de frauda in cercetare si discutatea cazurilor relevante. Un alt obiectiv al cursului este clarificarea limitelor experimentarii, atat in cazul implicarii oamenilor in experimente, cat si-n acela al folosirii animalelor. Cursul pune, de asemenea, accent pe legatura dintre etica la nivelul cercetarii in genere si etica in cercetarea efectuata in vederea elaborarii disertatiilor masterandelor si masteranzilor. Sunt discutate, de asemenea, chestiunile etice legate de lucrarea de disertatie ca atare.

 
Comentarii

Cod

Cod de securitate

Alte categorii
 
Gaseste masterat si doctorat