MASTER 2008 FILOSOFIA SI ISTORIA STIINTEI - FACULTATEA DE FILOSOFIE, UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (TIP BOLOGNA)

0 stele

1384 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

Admiterea la masterat (forma de zi) se face printrun examen constand in 2 probe:
(1) Examen scris:
proiect de cercetare. Proiectul de cercetare va consta intrun eseu elaborat de catre candidata/candidat in aria tematica a masteratului pentru care opteaza, bibliografia aferenta acestuia si indicarea problemelor pe care candidatul/candidata doreste sa le aprofundeze in perioada masteratului. Proiectul de cercetare se depune o data cu dosarul de inscriere.
(2) Interviu oral: pe baza proiectului de cercetare si a bibliografiei citate in cadrul acestuia.
 Media finala este media notelor obtinute la cele doua probe. In caz de medii egale, departajarea se face in functie de media finala de absolvire (media anilor de studiu +media de la examenul de licenta).
Indrumari privind redactarea proiectului de cercetare
Proiectul de cercetare este format dintrun eseu si o schita a problemelor pe care fiecare candidat/candidata doreste sa le aprofundeze in timpul masteratului.
Eseul: Tema acestuia trebuie sa corespunda ariei tematice in care se inscrie masteratul.  Tema este aleasa si dezvoltata in mod liber de catre fiecare candidat/candidata pe baza intereselor sale de cunoastere si a cunostintelor pe care le poseda. Marimea eseului: 5  10 pagini. Eseul poate fi insotit de un abstract de maximum  200 de cuvinte. Mentionarea surselor citate prin note de subsol (sau la sfarsitul eseului) si a bibliografiei utilizate este obligatorie.
Schita: In schita de probleme candidata/candidatul  va mentiona, intro forma sintetica (maximum 1 pagina) motivele pentru care a ales masteratul la care da examen si problemele pe care intentioneaza  sa le studieze pe parcursul acestuia.
Eseul si schita vor fi prezentate in forma printata, cu caractere de 12 pt,  2.0 distanta  intre randuri.
Admiterea la forma de invatamant la distanta (ID) se face pe baza de dosar care contine curriculumul viatae al candidatei/candidatului.
La masterat se pot inscrie licentiati in orice domeniu.
Taxa anuala pentru locurile cu taxa = 2 500 RON
Acte necesare pentru inscriere:
 Dosar plic;
 Cerere de inscriere;
 Diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau adeverinta pentru cei care au sustinut examenul de licenta in sesiunea din iunie 2008), ambele in original;
 Certificat de nasterecopie legalizata;
 Copie dupa buletin sau carte de identitate;
 3 fotografii tip buletin de identitate;
 Adeverinta medicala;
 Chitantataxa de inscriere: 120 RON Se plateste la secretariatul facultatii.
Cursuri si seminarii propuse:
Sem.l: De la filosofia naturala la fizica newtoniana: spatiu, timp si materie in secolele 16-17; Tipuri istorice de stiinta; Structura si functiile teoriei stiintifice: aspecte logico – formale;
Sem.2: Ontologia stiintei; Constructia logica a stiintei; Metodologia stiintelor umane si a stiintelor sociale;
Sem.3: Stiinta si sociologia cunoasterii; Dimensiuni etice ale stiintei. De la Frankenstein la Dolly; Filosofia tehnologiei;
 Sem.4: Modele ale evolutiei; Paradigme teoretice in analiza limbajului;Programe metodologice in stiintele sociale.
Titlul disciplinei: De la filosofia naturala la fizica newtoniana: spatiu, timp si materie in secolele 16-17
Codul: M.1.S.01 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 1) Numar ore: 2ore curs+2ore seminar xl4 saptamani (28ore curs+14ore seminar/ semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea activitatilor: conform orarului
Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Jalobeanu Dana, doctor
Informatii de contact:
Ore de audienta:
Descrierea cursului
Cursul isi propune sa problematizeze si sa contextualizeze una dintre cele mai fascinante serii de intrebari si investigatii filosofice care au dus la nasterea stiintei moderne: intrebari privind natura materiei si a corpurilor fizice precum si natura relatiei intre spatiu, timp si materie. Pe parcursul cursului studentii vor descoperi singuri, citind texte primare si urmarind firul disputelor filosofice din secolele 16-17, dimensiunile si impactul intrebarii privind „adevarata natura a corpurilor fizice‖, efectele crizei filosofiei naturale din anii 1450-1680 precum si coordonatele elaborarii solutiei newtoniene. Cursul va incuraja accesul direct la texte primare, va problematiza solutiile si va oferi o perspectiva asupra disputelor filosofice din care s-a nascut dinamica newtoniana.
Titlul disciplinei: Tipuri istorice de stiinta
Codul: M.1.S.02 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 1) Numar ore: 2ore curs+2ore seminar xl4 saptamani (28ore curs+14ore seminar/ semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea activitatilor: conform orarului
 Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Flonta Mircea, profesor doctor
Informatii de contact:
Ore de audienta:
Descrierea disciplinei .
In timp ce varietatea disciplinara a stiintei este recunoscuta si validata institutional, diversitatea ei istorica ramane problematica. Ideea unitatii metodologice a stiintei este opusa acceptarii existentei unor tipuri istorice de stiinta. Pe baza unui concept larg, cuprinzator al stiintei – corp de enunturi organizat sistematic si supus controlului faptelor – cursul isi propune sa prezinte si sa discute cateva tipuri istorice de stiinta. Multe din caracteristicile care le disting evidentiaza inradacinarea istorica a cunoasterii stiintifice.
Titlul disciplinei: Structura si functiile teoriei stiintifice: aspecte logico - formale
Codul:M.1.S.03 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 1) Numar ore: 2ore curs+2ore seminar xl4 saptamani (28ore curs +14ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea activitatilor: conform orarului.
 Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific:Turlea Marin, Profesor doctor
Informatii de contact: marin.turlea [at] ub-filosofie.ro
Ore de audienta:
Descrierea disciplinei
Cursul isi propune sa insiste asupra clarificarii relatiei teoriei stiintifice cu stiinta actuala, dat fiind statutul complex al unor teorii structural organizationale care marcheaza cu pregnanta profilul epistemic al cunoasterii stiintifice. Selectam cateva perspective – abordari ale reconstructiilor formale ale teoriilor stiintifice, explicitam metateoretic semnificatiile epistemologice, metodologice, incercam sa identificam presupozitii comune, dar si sa fixam specificitatea ireductibila a unora dintre ele, prilej cu care vom apela la analizele logic – formale. 
Titlul disciplinei: Ontologia stiintei
Codul:M.1.S.04 Regimul disciplinei: obligatorie (semestrul 1) Numarul de ore: 2 ore curs+2 ore seminar x 14 sapt. (28 ore curs+14 ore seminar / semestru) Numarul de credite:8 Tipul de evaluare finala: examen Programarea activitatilor: conform orarului.
Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Costreie Sorin, Lector doctor
Informatii de contact: costreie [at] ub-filosofie.ro
Ore de audienta:
Descrierea disciplinei
Cursul isi propune prezentarea si discutarea unor concepte metafizice fundamentale precum realitate, existenta sau obiect, si a unor teorii ontologice precum realismul, platonismul sau fizicalismul. Metoda de analiza este cea specific filosofiei analitice, iar cursul este unul de nivel avansat, ceea ce presupune ca masteranzii sunt deja familiarizati cu alte domenii conexe precum ontologia, logica si epistemologia, metafizica si filosofia stiintei, filosofia limbajului si filosofia mintii.
Titlul disciplinei: Constructia logica a stiintei
Codul: M.1.S.05 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 2) Numar ore: 2ore curs +2ore seminar xl4 saptamani (28ore curs+14ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea activitatilor: conform orarului
Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific:Parvu Ilie, Profesor doctor
Informatii de contact: ilieparvu1 [at] yahoo.com
Ore de audienta:
Descrierea disciplinei
Cursul propune un nou cadru conceptual-formal pentru reconstructia si interpretarea stiintei exacte a naturii in termenii programului teoretic fundamental . Inspirat de marea realizare stiintifica si epistemologica a lui Einstein, de „revolutia calma" pe care teoria relativitatii a produs-o in filosofia stiintei din secolul 20, conceptul de program teoretic fundamental, bazat pe o tipologie complexa a teoriilor din matura, permite reconstructia arhitecturii fine a teoretizarii stiintifice si a argumentelor centrale din constructia efectiva a stiintei. Ideea fundamentala a acestei modalitati de reconstructie a stiintei se opune modelului standard ipotetico-deductiv si viziunii analitic-lingvistice asupra teoriilor, punand in evidenta complexitatea si caracterul constructiv al organizarii logice a cunoasterii in stiinta moderna. In aceasta perspectiva cursul va dezvalui forma teoretica si structura argumentativa a celor trei mari programe teoretice, veritabile paradigme ale modernitatii stiintifice: Newton, Kant si Einstein. Aceasta va permite intelegerea rolului constructiv si interpretativ al filosofiei stiintei, continuitatea ei cu stiinta reala.
Titlul disciplinei: Metodologia stiintelor umane si a stiintelor sociale
 Codul: M.1.S.06 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 2) Numar ore: 2ore curs+2ore seminar xl4 saptamani (28ore curs +14ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea activitatilor: conform orarului
 Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific:Solcan Mihail Radu
Informatii de contact: solcan [at] fil.unibuc.ro
Ore de audienta:
Descrierea disciplinei
Cursul isi propune sa prezinte liniile de forta ale diverselor conceptii cu privire la metodologia stiintelor umane si a stiintelor sociale. Accentul este pus in special pe prezentarea convergentelor si a contrastelor dintre diversele metodologii. Cursul pune in lumina presupozitiile diverselor metodologii. In centrul cursului se afla ideea ca stiintele umane si sociale pot furniza cercetari obiective, cel putin la fel de inovatoare ca si acelea din stiintele naturii. Un obiectiv al cursului este si sublinierea importantei neutralitatii axiologice in stiintele umane si sociale. Cursul discuta contrastele dintre stiintele umane si sociale, dar scoate, in acelasi timp, in evidenta prezenta unor metodologii care migreaza de la o disciplina la alta si fac posibile demersurile inter- si transdisciplinare. Este discutat si rolul filosofiei in fertilizarea demersurilor transdisciplinare.
Titlul disciplinei:Stiinta si sociologia cunoasterii
Codul:M.1.S.07 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 3) Numar ore: 2ore curs+2ore seminar xl4 saptamani (28ore curs +14ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea activitatilor: conform orarului
Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific:Stoenescu Constantin, Conferentiar doctor
Informatii de contact: stoenescu [at] ub-filosofie
Ore de audienta:
 Descrierea disciplinei Cursul isi propune sa prezinte principalele teme ale sociologiei cunoasterii stiintifice, de la aspectele privind relatia dintre continutul cunoasterii si contextul social pana la aspecte privind functionarea comunitatii stiintifice. Dintre temele propuse mentionam: Karl Mannheim si relativismul ideologic, teza Weber, versiunea standard a sociologiei stiintei elaborata de Merton, "cotitura sociologica" in istoriografia stiintei, "Programul tare" in sociologia stiintei, relatia dintre stiinta si tehnologie.
Titlul disciplinei : Dimensiuni etice ale stiintei. De la Frankenstein la Dolly
 Codul: M.2.S.08 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 3) Numar ore: 2ore curs+2ore seminar xl4 saptamani (28ore curs +14ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea activitatilor: conform orarului
 Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific:Laurentiu Staicu, Conferentiar doctor
Informatii de contact: laurentiu.staicu [at] gmail.com
Ore de audienta:
Descrierea disciplinei
Progresele remarcabile inregistrate de stiintele naturii in secolul trecut si aplicarea pe scara larga a rezultatelor cercetarii stiintifice in formularea unor solutii la probleme practice ( sociale, medicale si militare) au dus treptat la constientizarea necesitatii de a discuta in mod deschis despre implicatiile activitatii stiintifice asupra activitatii de cercetare. Pornind de la o prezentare a principalelor tipuri de teorii etice, a argumentelor filosofice formulate in discutiile pe tema principiilor morale, cursul va expune si dezbate principalele teme de interes etic legate de cercetarea stiintifica. Cursul va cauta sa identifice si sa analizeze implicatiile de natura etica ale acestei treceri spectaculoase de la science fiction la science fact si temeiurile, argumentele si principiile care pot ghida procesul de luare a deciziilor publice cu privire la evolutia cercetarii stiintifice. De asemenea, cursul va incerca sa puna in evidenta trasaturile si aspectele principale care fac din omul de stiinta un agent moral failibil, ca oricare alt individ.
Titlul disciplinei: Filosofia tehnologiei
Codul:M.2.S.09 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 3) Numar ore: 2ore curs+2ore seminar xl4 saptamani (28ore curs +14ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea activitatilor: conform orarului
 Informatii despre titularul de curs si seminar.
Nume, titlul stiintific:Stefanov Gheorghe, Lector doctor
Informatii de contact: stefanov [at] fil.unibuc.ro
Ore de audienta:
 Descrierea disciplinei
Cursul acopera o prezentare introductiva a problematizarilor filosofice actuale privitoare la relatia dintre stiinta si aplicatii tehnologice, inclusiv al tehnologiilor comunicarii, in societatea contemporana.
Titlul disciplinei: Modele ale evolutiei
Codul:M.2.S.10 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 4) Numar ore: 2ore curs+2ore seminar xl4 saptamani (28ore curs +14ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea activitatilor: conform orarului
Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific:Staicu Laurentiu, Conferentiar doctor
Informatii de contact: laurentiu.staicu [at] gmail.com
Ore de audienta:
Descrierea disciplinei
Cursul urmareste principalele articulatii si rafinari ale ideii de `evolutie naturala`. Ca ipoteza de lucru si apoi ca nucleu al teoriilor stiintifice din biologie, evolutia vine sa explice trei dintre cele mai importante trasaturi ale lumii naturale: asemanarile dintre organismele vii si trasaturile principale ale naturii inconjuratoare. Cursul va schita aspectele si caracteristicile esentiale ale evolutiei, pornind de la aproximarile ei teoretice in operele predecesorilor lui Darwin, trecand apoi prin formularea ei model, asa cum apare in teoria selectiei naturale a lui Darwin, si pana la aplicatiile recente din socio – biologie si stiintele sociale. Formulata initial ca o conjectura de lucru, in incercarea de a explica schimbarea naturala fara apel la presupozitii de inspiratie religioasa si la modelul creatiei divine, ideea evolutiei naturale a devenit nucleul unei adevarate ideologii stiintifice in polemica cu creationismul. Cursul scoate in evidenta invatamintele cu caracter general care se pot desprinde de aici.
Titlul disciplinei: Paradigme teoretice in analiza limbajului
Codul: M.1.S.01 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 1) Numar ore: 2ore curs+2ore seminar xl4 saptamani (28ore curs+14ore seminar/ semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea activitatilor: conform orarului
 Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Dumitru Mircea, Profesor doctor
Informatii de contact: mirdumitru [at] yahoo.com
Ore de audienta:
 Descrierea disciplinei
Cursul prezinta programe fundationale in semantica filosofica actuala si in analiza logico – filosofica a limbajului. Vor fi examinate principalele abordari datorate unor autori canonici din ultimii cincizeci de ani: W. V. O. Quine, D. Davidson, R. Montague, iar mai recent Kit Fine si R. Brandom.
Titlul disciplinei: Programe metodologice in stiintele sociale
Codul: M.2.S.12 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 2) Numar ore: 2ore curs+2ore seminar xl4 saptamani (28ore curs +14ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea activitatilor: conform orarului
Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific:Brancoveanu Romulus, Conferentiar doctor
Informatii de contact: rbrancoveanu [at] yahoo.com
Ore de audienta:
Descrierea disciplinei
Cursul isi propune sa prezinte si sa analizeze constructia teoretica a marilor teorii sociologice (Durkheim, Weber, Pareto, Parsons, Schutz).  Reflectia asupra metodei stiintifice si propunerea de metode de cercetare stiintifica a socialului sunt elementele comune unor asemenea teorii. De aceea, ele vor fi definite ca un tip aparte de programe de cercetare, programe metodologice. Locul discutiei despre metoda in studierea socialului, diveresele conceptii asupra metodei si a practicii stiintifice vor fi prezentate si discutate din aceasta perspectiva.

 
Comentarii

Cod

Cod de securitate

Alte categorii
 
Gaseste masterat si doctorat