MASTERAT 2008 FILODOFIE ANALITICA - FACULTATEA DE FILOSOFIE, UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (TIP BOLOGNA)

0 stele

1615 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

Admiterea la masterat (forma de zi) se face printrun examen constand in 2 probe:
(1) Examen scris:
proiect de cercetare. Proiectul de cercetare va consta intrun eseu elaborat de catre candidata/candidat in aria tematica a masteratului pentru care opteaza, bibliografia aferenta acestuia si indicarea problemelor pe care candidatul/candidata doreste sa le aprofundeze in perioada masteratului. Proiectul de cercetare se depune o data cu dosarul de inscriere.
(2) Interviu oral: pe baza proiectului de cercetare si a bibliografiei citate in cadrul acestuia.
 Media finala este media notelor obtinute la cele doua probe. In caz de medii egale, departajarea se face in functie de media finala de absolvire (media anilor de studiu +media de la examenul de licenta).
Indrumari privind redactarea proiectului de cercetare
Proiectul de cercetare este format dintrun eseu si o schita a problemelor pe care fiecare candidat/candidata doreste sa le aprofundeze in timpul masteratului.
Eseul: Tema acestuia trebuie sa corespunda ariei tematice in care se inscrie masteratul.  Tema este aleasa si dezvoltata in mod liber de catre fiecare candidat/candidata pe baza intereselor sale de cunoastere si a cunostintelor pe care le poseda. Marimea eseului: 5  10 pagini. Eseul poate fi insotit de un abstract de maximum  200 de cuvinte. Mentionarea surselor citate prin note de subsol (sau la sfarsitul eseului) si a bibliografiei utilizate este obligatorie.
Schita: In schita de probleme candidata/candidatul  va mentiona, intro forma sintetica (maximum 1 pagina) motivele pentru care a ales masteratul la care da examen si problemele pe care intentioneaza  sa le studieze pe parcursul acestuia.
Eseul si schita vor fi prezentate in forma printata, cu caractere de 12 pt,  2.0 distanta  intre randuri.
Admiterea la forma de invatamant la distanta (ID) se face pe baza de dosar care contine curriculumul viatae al candidatei/candidatului.
La masterat se pot inscrie licentiati in orice domeniu.
Taxa anuala pentru locurile cu taxa = 2 500 RON
Acte necesare pentru inscriere:
 Dosar plic;
 Cerere de inscriere;
 Diploma de bacalaureat si diploma de licenta (sau adeverinta pentru cei care au sustinut examenul de licenta in sesiunea din iunie 2008), ambele in original;
 Certificat de nasterecopie legalizata;
 Copie dupa buletin sau carte de identitate;
 3 fotografii tip buletin de identitate;
 Adeverinta medicala;
 Chitantataxa de inscriere: 120 RON Se plateste la secretariatul facultatii.
Continutul procesului de invatamant
Continutul procesului de invatamant al programului de studii de masterat in Filosofie –Filosofie Analitica reiese in primul rind din Planul de invatamant, la care se adauga Descrierea misiunii si obiectivelor specializarii, Profilul professional al absolventului, precum si programele analitice/syllabus (ANEXE), elaborate prin analize succesive la nivelul catedrelor si validate de Consiliul Profesoral al Facultatii de Filosofie. Planul de invatamint are la baza principii cum ar fi continuitatea, dezvoltarea, aprofundarea si interdisciplinaritatea - un paramentru imperios necesar, accentul fiind pus pe discipline specifice. Totodata, se asigura corelarea directiilor de aprofundare si formative cu nevoile impuse de practica pedagogica. Daca specializarea Filosofie are o indelungata traditie, specializarile legate de filosofia analitica fac parte din directiile noi de invatamint superior, avind deja o istorie atat in SUA cit si in Europa. Programul de studiu Filosofie Analitica are profilul unui masterat de cercetare si vizeaza aprofundarea unor probleme actuale ale filosofiei. Disciplinele de studiu propuse - avand caracter de sinteza sau de aprofundare a specializarii - vizeaza abordarea unor probleme actuale ale filosofiei. Ele urmaresc, pe de o parte, sa ofere competentele generale si de specialitate, iar pe de alta parte, pregatirea necesara ocuparii unor posturi pe o piata a muncii. Totodata, se ofera si competente metodologice si practic-aplicative, de cercetare, comunicare si relationare, care sa permita ocuparea unor functii in cercetarea stiintifica de profil, a unor functii publice sau urmarea unei cariere didactice in invatamint (liceal sau superior). Programul de studiu Masterat in Filosofie – Filosofie analitica este structurat pe modelul creditelor de studii transferabile (ECTS), dand studentului posibilitatea sa imbine dobindirea si aprofundarea cunostintelor din domeniul Filosofiei cu studiul altor discipline in regim optional, necesar formarii unui viitor specialist cu un larg orizont al aprofundarii, precum si posibilitatea mobilitatii interne sau internationale. Sistemul de credite de studii ECTS va functiona, de asemenea, in relatie cu parteneri din tara (universitati din consortiu) si din strainatate, facilitind mobilitatea masteranzilor. Activitatile didactice se defasoara pe parcursul a 4 semestre, avind 14 saptamini pe semestru, si 12 ore pe saptamana. Acestea constau in primul rand in predarea cursurilor, seminarizarea temelor fixate, care aprofundeaza sau extind anumite teme predate la curs. Disciplinelor de specialitate obligatorii le sunt alocate in medie 30 credite de studii ECTS pe semestru, in total 90 credite de studii ECTS, la care se adauga 14 credite pentru practica si 16 credite pentru elaborarea si sustinerea disertatiei. Evaluarea pregatirii studentilor se face prin examene (scris sau oral), colocvii, disertatii de seminar. Masteratul se finalizeaza cu elaborarea si sustinerea unei disertatii (30 credite). Perioada de intocmire a disertatiei: semestrele 3-4. Perioada de definitivare a disertatiei: 2 saptamani din semestrul 4. Perioada de sustinere a disertatiei: 20-30 iunie.
Titlul disciplinei: Inceputurile filosofiei analitice
Codul: M.1.A.01 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 1) Numar ore: 2 ore curs + 2 ore seminar x l4 saptamani (28 ore curs + 28 ore seminar/ semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea in orar a activitatilor: conform orarului la Facultatea de Filosofie
Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Costreie Sorin, Lector doctor
Informatii de contact: costreie [at] ub-filosofie.ro
Ore de audienta:
Descrierea disciplinei
Cursul isi propune prezentarea si discutarea a trei autori ( Gottlob Frege, Bertrand Filosofie analitica Russell si Ludwig Wittgenstein) care au marcat si influentat hotarator aparitia a ceea ce se numeste astazi `filosofie analitica`. Metoda de analiza a textelor este cea specifica filosofiei analitice, iar cursul este unul de nivel avansat si se adreseaza unor studenti familiarizati deja cu domenii precum logica, ontologia si filosofia limbajului.
Titlul disciplinei: Istoria filosofiei din perspectiva analitica
Codul: M.1.A.02 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 1) Numar ore: 2 ore curs + 2 ore seminar x l4 saptamani (28 ore curs + 28 ore seminar/ semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea in orar a activitatilor: conform orarului la Facultatea de Filosofie
Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Balan Marin, Lector doctor
Informatii de contact: blnmarin [at] yahoo.com
Ore de audienta:
Descrierea disciplinei
Cursul este o introducere in istoria analitica a filosofiei, asa cum este numit in literatura de specialitate curentul de gandire potrivit caruia atentia cercetatorului ar trebui sa se concentreze preponderent asupra argumentelor continute in text; ceea ce conteaza sunt argumentele mai degraba decat contextul istoric (cine sau cand le-a formulat). Tematic, este limitat la istoria filosofiei medievale. Primele patru teme se refera la ceea ce este specific cercetarii istoriei filosofiei, in particular a celei medievale, din perspectiva analitica. In partea a doua sunt prezentate cateva teme de filozofie medievala de interes pentru cercetatorii analitici ai filosofiei, indiferent daca preocuparile sunt mai apropiate sau mai indepartate de istoria filosofiei.
Titlul disciplinei: Istoria logicii
Codul: M.1.A.03 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 1) Numar ore: 2 ore curs+2 ore seminar x l4 saptamani (28 ore curs + 28 ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea in orar a activitatilor: conform orarului la Facultatea de Filosofie
 Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Vieru Sorin, Profesor doctor.
 Descrierea disciplinei
Cursul prezinta selectiv unele momente de prim ordin care au marcat constituirea si dezvoltarea in timp a logicii formale si a complexului de discipline conexe, asa cum sunt teoria argumentarii, fundamentele matematicii, sintaxa, semantica si pragmatica logica. Principalele contributii logice au fost aduse de Platon, Aristotel, Chrysip, Leibniz, Boole, Frege, Russell, Wittgenstein. De asemenea, sunt evidentiate selectiv aspecte din evolutia logicii formale care releva conexiunea logicii cu filosofia. logicii este prezentata ca o parte constitutiva autonoma a istoriei filosofiei. Accentul cel mai amplu este pus pe prezentarea logicii si filosofiei lui Frege.
Titlul disciplinei: Metafizica analitica
Codul: M.1.A.04 Regimul disciplinei: obligatoriu (semestrul 2) Numarul de ore: 2 curs + 2 ore seminar x 14 sapt. (28 ore curs+ 28 ore seminar / semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: examen Programarea in orar a activitatilor: conform orarului afisat la Facultatea de Filosofie
 Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Staicu Laurentiu, lector doctor
Informatii de contact: laurentiu.staicu [at] gmail.com
Descrierea disciplinei Cursul urmareste unele dintre principalele teme si dezbateri din metafizica actuala de orientare analitica: identitate personala, problema minte-corp, realitatea lumii exterioare, intrebarea privitoare la temeiul existentei ca intreg. In urma criticii sustinute a pozitivismului logic la adresa metafizicii traditionale, discursul metafizic a inaintat pe un traseu nou, renuntand la pretentiile de sistem si concentrandu-se asupra problemelor metafizice. Aceasta reorientare a pus capat ambitiilor de a construi o viziune ultima asupra lumii ca intreg, specifice metafizicii traditionale, dar in acelasi timp a dat nastere asa-numitelor „metafizici locale", teorii si ipoteze care s-au dezvoltat in jurul unor teme clasice ale dezbaterilor metafizice care au permis formularea de noi solutii si argumente.
Titlul disciplinei: Metalogica si metafizica modalitatilor
 Codul: M.1.A.05 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 2) Numar ore: 2 ore curs +2 ore seminar x l4 saptamani (28 ore curs+28 ore seminar/semestru) Numarul de credite: 9 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea in orar a activitatilor: conform orarului la Facultatea de Filosofie
Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Dumitru Mircea, Profesor doctor
Informatii de contact: mirdumitru [at] yahoo.com
 Descrierea disciplinei
Cursul prezinta notiuni fundamentale ale metalogicii modale de ordinul intai si face o scurta incursiune intr-o tema mai avansata – incompletitudinea semantica a unor sisteme de logica modala a propozitiilor -, fenomen care pune in legatura logica modala cu logica de ordin superior. Seminarul va examina principalele programe fundationale din metafizica modalitatilor incepand cu scepticismul quinean cu privire la combinarea modalitatilor cu cuantificarea, continuand cu modalismul actualist (priorismul), realismul modal si posibilismul. Examenul critic intreprins se va desfasura de-a lungul a trei paliere pe care se articuleaza orice topos filosofic: metafizica, semantica si epistemologia modalitatilor.
Titlul disciplinei: Analiza conceptuala in filosofie si stiinta
 Codul: M.1.A.06 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 2) Numar ore: 2 ore curs+2 ore seminar x l4 saptamani (28 ore curs + 28 ore seminar/semestru) Numarul de credite: 9 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea in orar a activitatilor: conform orarului la Facultatea de Filosofie.
 Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific:Parvu Ilie, Profesor doctor
Informatii de contact: ilieparvu1 [at] yahoo.com
Descrierea disciplinei
In raport cu prezentarile standard ale analizei conceptuale (P. Hacker, D. Chalmers, F. Jackson s.a.), cursul isi propune sa ofere o imagine mai corecta a acestui procedeu metodologic considerat definitoriu pentru intreaga filosofie analitica. In acest sens se va argumenta necesitatea depasirii `dogmelor` centrale ale filosofiei analitice contemporane: (1) ideea separarii filosofiei de stiinta, prima ocupandu-se exclusiv de "probleme conceptuale", avand in analiza conceptuala un instrument privilegiat; (2) modelul logico-lingvistic al analizei conceptuale; (3) reprezentarea `standard` a teoretizarii stiintifice ca sistem ipotetico-deductiv, univalent. `Eliberarea` analizei conceptuale de asemenea restrictii permite evidentierea multiplelor ei forme si modalitati de realizare si interventie metodologica in filosofie si stiinta, a functiilor ei reale in edificarea unor sisteme teoretice complexe. In felul acesta, noul concept al analizei conceptuale va evidentia continuitatea teoretica si metodologica a filosofiei analitice si trecerea in cadrul ei la un nou moment constructiv, care sa reactualizeze, in contextul cercetarii fundationale al disciplinelor formal-structurale, idealul filosofiei stiintifice.
Titlul disciplinei: Analiza cunoasterii. Directii actuale de cercetare in epistemologie
 Codul: M.2.A.07 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 3) Numar ore: 2 ore curs + 2 ore seminar x l4 saptamani (28 ore curs + 14 ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea in orar a activitatilor: conform orarului la Facultatea de Filosofie
Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Stoenescu Constantin, Conferentiar doctor
Informatii de contact: stoenescu [at] ub-filosofie.ro
Descrierea disciplinei
Cursul isi propune sa se situeze in continuarea studiilor de licenta si sa prezinte la un nivel de aprofundare cateva dintre temele actuale din epistemologie. In principal, sunt prezentate reconstructii ale conceptului de cunoastere in perioada care a urmat contraexemplelor lui Gettier si in contextul unei revizuiri a relatiei dintre fundationalism si coerentism. Este prezentata dezbaterea dintre internalism si externalism si sunt puse in discutie varietati ale cunoasterii. In fine, o evaluare epistemica a rationalitatii si o perspectiva „generoasa" asupra scepticismului incheie cursul. I.
Titlul disciplinei: Analiza conceptelor morale si politice
Codul: M.2.A.08 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 3) Numar ore: 2 ore curs + 2 ore seminar x l4 saptamani (28 ore curs + 14 ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea in orar a activitatilor: conform orarului la Facultatea de Filosofie
Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Iliescu Adrian-Paul, Profesor doctor
Informatii de contact: ailiescu [at] gmx.net
Descrierea disciplinei
Cursul are un dublu caracter, teoretic si aplicativ. El prezinta o parte dintre principalele probleme, dileme si controverse ce decurg din abordarea analitica a unor concepte centrale ale eticii si politicii. Accentul cade atat pe analiza conceptuala si examinarea argumentelor, cat si pe analiza unor exemple empirice, dar mai ales a unor experimente mentale.
Titlul disciplinei: Metode de evaluare morala
Codul: M.2.A.09 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 3) Numar ore: 2 ore curs + 2 ore seminar x l4 saptamani (28 ore curs +28 ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea in orar a activitatilor: conform orarului la Facultatea de Filosofie
Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Muresan Valentin, Profesor doctor
Informatii de contact: muresan [at] pcnet.ro
 Descrierea disciplinei Cursul prezinta o serie de metode utilizabile in evaluarea morala a unor situatii concrete (principiismul, utilitarismul binivelar, cazuistica morala, narativismul etic etc.) cu meritele si cu limitele lor, ilustrate prin exemple. E un curs intermediar intre studiul teoriilor etice din ciclul I si procuparile de etica aplicata in orice forma ar putea avea loc.
Titlul disciplinei: Filosofia analitica si tehnologia informatiei
Codul: M.2.A.10 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 4) Numar ore: 2 ore curs + 2 ore seminar x l4 saptamani (28 ore curs + 28 ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea in orar a activitatilor: conform orarului la Facultatea de Filosofie
 Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Solcan Radu Mihai, Profesor doctor
Informatii de contact: solcan [at] fil.unibuc.ro
 Descrierea disciplinei In mod traditional, in filosofia analitica, au jucat un rol cheie concepte precum cele de limbaj si cunoastere. Cursul isi propune sa prezinte, din perspectiva impactului ideilor si tehnicilor din stiinta si tehnologia informatiei, mutatiile suferite de analiza filosofica a unor concepte cum sunt cele de limbaj si cunoastere. Este un curs intermediar intre cursuri elementare despre tehnicile analizei filosofice si cursuri dedicate unor discipline variate, precum filosofia inteligentei artificiale sau teme avansate din tehnologia informatiei. Chiar daca abordarile de sorginte analitica sunt cele care dau liniile de forta ale tematicii cursului, se acorda atentie si pozitiilor filosofice non-analitice, in special in chestiuni precum statutul conditiei umane in era tehnologiei informatiei.
Titlul disciplinei: Discursul filosofic. Tipologii si programe de cercetare
Codul: M.2.A.11 Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 2) Numar ore: 2 ore curs + 2 ore seminar x l4 saptamani (28 ore curs + 28 ore seminar/semestru) Numarul de credite: 8 Tipul de evaluare finala: Examen Programarea in orar a activitatilor: conform orarului la Facultatea de Filosofie
Informatii despre titularul de curs si seminar
Nume, titlul stiintific: Brancoveanu Romulus, Conferentiar doctor
Informatii de contact: rbrancoveanu [at] yahoo.com
 Descrierea disciplinei
Cursul face parte din programa obligatorie a studentilor din masteratul de Filosofie analitica si isi propune sa prezinte intr-un mod sistematic principalele programe si tipuri de discursuri filosofice. Cursul se va axa pe urmatoarele teme: Discursul artistic, discurs stiintific, discurs filosofic. Problema discursului filosofic si a tipurilor de discurs filosofic. Discurs si  programe filosofice: metodele analitice: conceptia teoriei stiintei, conceptia analitica a limbajului – programe analitice de cercetare in filosofie. Metodele hermeneutice: metoda hermeneutica, metoda fenomenologica, metoda dialectica – programe hermeneutice si fenomenologice. Programe de cercetare pragmatiste.

 
Comentarii

Cod

Cod de securitate

Alte categorii
 
Gaseste masterat si doctorat