MASTER PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA - FACULTATEA DE PSIHOLOGIE - UNIVERSITATEA TIBISCUS DIN TIMISOARA

MASTER PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA - FACULTATEA DE PSIHOLOGIE - UNIVERSITATEA TIBISCUS DIN TIMISOARA 1 1
1 stele

5219 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

Localitatea: TIMISOARA
Universitatea: UNIVERSITATEA TIBISCUS TIMISOARA
Facultatea: PSIHOLOGIE
Contact:
Adresa: Str. Daliei nr. 1/A, 300558 Timisoara 
Telefon: 0256-202931, 202932 int. 119 
Durata: 2 ani 
Domeniu: psihologie
Descriere:
Oferta
§ Programe de invatamat cu caracter interdisciplinar, asigurand astfel o policalificare profesionala a cursantilor;
§ Corp profesoral de elita, alcatuit din conducatori de doctorat, profesori si conferentiari;
§ Cursuri desfasurate in week-end;
Numar locuri pentru fiecare specializare: 25
Activitatile practice se desfasoara in scoli, clinici, laboratoare de psihologie din intreprinderi si alte locatii care ofera conditii specifice de pregatire psihologica.
Activitatile didactice organizate se desfasoara in zilele de vineri (dupa orele 15:00), sambata si duminica.
Cadre didactice:
Prof. dr. Petroiu Ana
Prof. dr. Raducan Radu
Conf. dr. Taran Constantin
Conf. dr. Anucuta Partenie
Lect. dr. Petrea Hermina
Lect. dr. Zamosteanu Alina
Lect. drd. Anghel Zvetlana
Lect. drd. Gozo Zeno
Asist. dr. Catrina Maria
Asist. drd. Anghel Teodora
Asist. drd. Ciucur Daniel
Asist. drd. Marinca Amalia
Asist. drd. Raducan Ramona

Admitere masterat:
Criterii de admitere: Media la examenul licenta
Perioada de inscriere: 4 septembrie – 28 septembrie 2006
Afisarea rezultatelor: 30 septembrie 2006
Inscrierile se fac la: Secretariatul Facultatii de Psihologie Timisoara, str. Daliei, nr. 1A, et. 3
Disertatia absolventilor se desfasoara la Universitatea "Tibiscus", comisia fiind alcatuita din cadre didactice titulare ale Universitatii. Masteranzii beneficiaza de manuale si cursuri tiparite si au acces gratuit la biblioteca Universitatii “Tibiscus”. Pentru cursuri, seminarii si lucrari practice, cursantii au la dispozitie laboratoare specializate:
• Laborator de psihodiagnostic;
• Laborator de psihologie experimentala;
• Laborator de informatica;
• Laborator audio–video;

I. Dispozitii generale
   Concursul de admitere din anul 2006 in toate facultatile Universitatii "Tibiscus" din Timisoara va avea loc conform legislatiei in vigoare si prezentei metodologii, aprobata de Senatul Universitatii "Tibiscus" din Timisoara.
   Admiterea la Universitatea "Tibiscus" se organizeaza separat pentru studii universitare de licenta si pentru studii masterale si se sustine in doua sesiuni – iulie si septembrie. Admiterea se organizeaza in facultati si pe domenii de studiu, pe locuri cu taxa, asa cum se va prezenta in continuare
II. Calendarul admiterii
  Inscrierile se fac la secretariatele facultatilor, in perioadele anuntate public, intre orele 9.00 16.00. Facultatile nu au voie sa modifice in avans datele la care incep inscrierile si concursul de admitere.
III. Informarea candidatilor
  In fiecare facultate se va organiza PANOUL ADMITERII la care vor fi prezentate, prin afisare, informatii privind structura facultatii, cifra de scolarizare, lista probelor pentru concurs (acolo unde este cazul), normele de inscriere si de desfasurare a concursului.
IV. Organizarea concursului de admitere
  Fiecare facultate va elabora o metodologie proprie privind organizarea si desfasurarea admiterii, care va fi adusa la cunostinta candidatilor prin afisare. De asemenea, se vor constitui comisiile de admitere. Comisia de admitere pe Universitate este condusa de rector; comisia de admitere pe facultate este condusa de catre decan sau de inlocuitorul acestuia. Componenta Comisiei centrale se stabileste de Senat iar cea a comsiilor pe facultate, de consiliile facultatilor.
  Comisiile raspund efectiv de buna organizare si desfasurare a concursului de admitere, incepand cu inscrierea candidatilor si terminand cu afisarea rezultatelor finale.
V. Dreptul de inscriere la concursul de admitere
   La concursul de admitere la studii masterale se pot inscrie cetatenii Romaniei, absolventi de studii universitare cu diploma de licenta sau echivalenta.
   Un candidat poate participa la admiterea la mai multe masterate din cadrul Universitatii "Tibiscus", plata taxei de inscriere facandu se pentru fiecare optiune.
VI. Inmatricularea studentilor straini
   Cetatenii straini care doresc sa urmeze cursurile masterale in cadrul Universitatii "Tibiscus", au urmatoarele posibilitati:
1.  sa solicite o bursa oferita fie de catre statul roman, prin Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comertului, fie de catre fundatii si organizatii internationale;
2.  sa studieze pe cont propriu. In acest caz, studentii vor plati o taxa de scolarizare in valuta sau in lei (in cazul in care acestia sunt de etnie romana si au primit acordul Directiei Romanilor de Pretutindeni, din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii taxa in lei este echivalenta cu cea platita de catre studentii romani);
Dosarul pentru obtinerea acordului Ministerului Educatiei si Cercetarii va contine urmatoarele acte:
1. Cerere de inscriere la concurs pentru studii in Romania
;
2. Copii legalizate dupa:
diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia si diploma de absolvire a institutiei de invatamant superior de lunga durata;
acte din care sa rezulte studii integrale sau partiale de limba romana;
3. Copie legalizata dupa actul de nastere;
4. Fotocopie autentificata dupa cartea de identitate, care atesta domiciliul stabil sau rezidenta in strainatate (autentificarea se face la inscriere).
5. Fotocopie autentificata dupa pasaportul din tara de domiciliu stabil (autentificarea se face la inscriere).
6. Dovada originii etnice romane: acte personale de identitate – pasaport de cetatean roman stabilit in strainatate (fotocopie autentificata), adeverinta emisa de Directia Consulara a Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei;
7. Certificatul medical tip, inclusiv testul SIDA;
8. Fotografie tip pasaport care se aplica pe cerere (fotografia trebuie sa fie de data recenta. Se recomanda aplicarea unei fotografii color).
Dosarele vor fi depuse la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate. Traducerile legalizate dupa actele de studii vor fi vizate de misiunile diplomatice si consulare ale Romaniei din tarile respective.
Actele necesare inscrierii la nivel de facultate:
Perioada de inscriere
04.09.2006 - 29.09.2006
Documente / acte necesare inscrierii
O Dosar plic
O Certificat de nastere in copie legalizata
O Certificat de casatorie (unde este cazul) in copie legalizata
O 3 fotografii tip pasaport
O Diploma de licenta sau echivalenta cu aceasta in copie legalizata
O Chitanta de confirmare a achitarii taxei de admitere la casieria universitatii
O Fisa de inscriere tip
O Certificat de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationali
O Cerere de inscriere

   Secretariatele facultatilor primesc dosarele personale intocmite de candidati, efectueaza inscrierea numai daca, dupa verificarea fiecarui dosar, se constata ca:
cererile tip de inscriere sunt completate corect;
candidatii au precizat facultatea si masteratul pe care doresc sa il urmeze in cadrul facultatii;
candidatii au semnat cererea de inscriere;
dosarele cuprind toate actele prevazute pentru masteratul respectiv.
A. TAXE ANUALE (RON)

Facultatea Total taxa Rata I Rata II Rata III Rata IV
Design 2150 800 500 500 350
MASTERAT-an I
Design, Drept si Administratie Publica, Jurnalistica, Limbi Moderne Aplicate, Psihologie
1450 600 300 300 250
MASTERAT-an I
Stiinte Economice
1800 800 400 400 200
MASTERAT-an II 1100 500 200 200 200

TAXE DIVERSE (RON)

1. Admitere (la studii universitare de licenta sau masterat):
-facultatea de Calculatoare si Informatica Aplicata
-facultatile de: Design, Drept si Administratie Publica, Educatie Fizica si Sport, Jurnalistica, Limbi Moderne Aplicate, Muzica, Psihologie, Stiinte Economice
-masterat

80
60

40
2. Taxa de confirmare a locului ocupat prin concurs (numai la studii universitare de licenta):
-facultatea de Calculatoare si Informatica Aplicata
-facultatile de: Design, Drept si Administratie Publica, Educatie Fizica si Sport, Jurnalistica, Limbi Moderne Aplicate, Muzica, Psihologie, Stiinte Economice

400(*)
40

(*) din care 320 lei avans din prima rata


 
Comentarii

Cod

Cod de securitate

Alte categorii
 
Gaseste masterat si doctorat
 
 
 
 
 
 
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook