MASTERAT ONLINE BAZE DE DATE-SUPORT PENTRU AFACERI, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI - CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA

0 stele

4282 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

MASTERAT ONLINE BAZE DE DATE-SUPORT PENTRU AFACERI, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI - CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA
Transmiterea de cunostinte economice, de administratie publica si de management unor specialisti cu pregatire profesionala variata, aflati in ipostaze manageriale variate, absolut necesare integrarii in Uniunea Europeana.
Programul de master BDSA on-line se adreseaza celor ce doresc aprofundarea temeinica a problematicii in domeniul bazelor de date.
Cei care doresc sa-si dezvolte sau imbunatateasca o afacere, utilizand tehnologiile informatice de varf in domeniul bazelor de date, gasesc in cursul nostru informatii teoretice si practice deosebit de utile.
Practic, orice afacere are nevoie pentru demararea si pentru functionarea ei, de resurse informationale care sunt organizate in baze de date si prelucrate cu ajutorul tehnologiilor informatice.
Se pot inscrie la acest master cei care doresc sa-si clarifice sau sa-si aprofundeze o serie de notiuni economice si informatice necesare pentru pentru optimizarea activitatii.
Cursul este util atat pentru angajati cat si pentru firme: angajatii vor dobandi concepte, metodologii, dar si abilitati practice de lucru pentru dezvoltarea si utilizarea aplicatiilor cu baze de date necesare pentru activitatea lor; firmele pot instrui rapid si ieftin angajatii in domeniul proiectarii si utilizarii bazelor de date.
Programul de master on-line `Baze de date-suport pentru afaceri` raspunde nevoii actuale de formare a unor cadre cu inalt grad de calificare in domeniul bazelor de date utilizate pentru managementul afacerilor.
Structura acestui program este conceputa astfel incat sunt imbinate eficient necesitatile practice resimtite de specialistii angajati in domeniul IT cu cele mai actuale tehnologii informatice pentru managementul afacerilor.
Avantajele programului nostru sunt:
- imbinarea armonioasa a aspectelor teoretice cu aspectele practice;
- calitatea instruirii (toate cadrele didactice si specialistii care predau poseda o pregatire temeinica in domeniul abordat);
- foarte buna dotare tehnica (dotarea Centrului de Excelenta Oracle);
- experienta in activitatea didactica si de cercetare a colectivului;
- materiale suport pentru cursuri de buna calitate (carti, reviste, documentatii)
Programul beneficiaza de colaborarea cu compania Oracle in cadrul Initiativei Academice Oracle si Centrului de Excelenta Oracle.
Diplomele absolventilor sunt recunoscute pe plan national prin Ministerul Educatiei Nationale. Absolventii cursurilor de master vor beneficia si de un certificat de atestare din partea Centrului de Excelenta Oracle si Oracle Academic Initiative (OAI).
Punem la dispozitia Dumneavoastra aceasta forma moderna de a dobandi cunostinte de calitate la cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior din Romania, fara a fi limitati de constrangerile spatio-temporale, specifice invatamantului rezidential.
In mod firesc, masterul de fata se incadreaza in oferta de programe de master a ASE pe anul universitar 2007/2008, iar diplomele de absolvire sunt identice cu cele de la programele masterale in forma traditionala. Deosebirea se regaseste doar in forma de desfasurare - integral online. Cadrul general de desfasurare a programelor masterale in ASE se poate accesa pe site-ul Academiei de Studii Economice.
DISCIPLINE
Semestrul I
1 Sisteme de baze de date evoluate;
2 Baze de date pe Internet;
3 Integrarea bazelor de date cu alte tehnologii informatice;
4 Depozite de date;
5 Statistica pentru management;6 Administrarea si analiza datelor statistice;
7 Limba Engleza pentru Afaceri;
Semestrul II
8 Managementul afacerilor;
9 Teoria contractelor;
10 Afaceri electronice;
11 Sisteme informatice pentru management;
12 Sisteme suport de decizie;
13 Tehnologia OLAP;
14 Limba Engleza pentru Afaceri;
Semestrul III
15 Data mining;
16 Integrarea sistemelor informatice pentru management;
17 Sisteme informatice executive;
18 Economia digitala;
19 Organizarea virtuala a activitatilor (e-activitate);
20 Auditul sistemelor informatice;
21 Proiecte informatice;
CORP PROFESORAL:
Director: Prof.univ.dr. Ion Lungu
Codirector: Prof.univ.dr. Manole Velicanu
Secretar stiintific: asist. univ. drd. Adela Bara
Cadre didactice si specialisti:
Activitatile didactice in cadrul masteratului vor fi sustinute de catre cadre didactice universitare cu experienta acumulata in tara si strainatate la diverse universitati si cu inalta calificare in domeniul Informaticii Economice, precum si de specialisti din domeniul informaticii care lucreaza la firma ORACLE sau firme de profil.
* Ion Rosca, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Informatica Economica, rector ASE Bucuresti
* Constantin Mitrut, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Statistica Economica, decanul facultatii CSIE
* Bogdan Ghilic, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Informatica Economica, seful catedrei de Informatica Economica
* Dumitru Marin, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Cibernetica Economica, seful catedrei de Cibernetica Economica
* Ion Dobre, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Cibernetica Economica, prodecan facultatea CSIE
* Gheorghe Ruxandra, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Cibernetica Economica
* T. Surcel, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Informatica Economica
* George Moldoveanu, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Management
* Alex Isaic-Marin, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Statistica Economica
* Virgil Voineagu, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Statistica Economica
* Ion Smeureanu, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Informatica Economica, seful colectivului de Limbaje de programare evoluate
* Manole Velicanu, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Informatica Economica, director al centrului de Excelenta Oracle
* Floarea Nastase, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Informatica Economica, seful colectivului de Sisteme de calcul
* Adrian Vasilescu, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Informatica Economica
* Ion Lungu, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Informatica Economica, seful colectivului de Baze de date
* Gheorghe Sabau, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Informatica Economica, seful colectivului Sisteme Informatice
* Stelian Stancu, profesor universitar doctor, ASE, catedra de Cibernetica Economica
* Felix Furtuna, conferentiar univ. doctor, ASE, catedra de Informatica Economica
* Marian Dardala, conferentiar univ. doctor, ASE, catedra de Informatica Economica
* Carmen Timofte, conferentiar univ. doctor, ASE, catedra de Informatica Economica
* Dorin Mitrut, conferentiar univ. doctor, ASE, catedra de Cibernetica Economica
* Mihaela Muntean, conf. universitar doctor, ASE, catedra de Informatica Economica, administrator centrul de Excelenta Oracle
* Marian Stoica, conferentiar universitar doctor, ASE, catedra de Informatica Economica
* Felician Alecu, asistent universitar drd, ASE, catedra de Informatica Economica
* Adela Bara, asistent universitar, doctorand ASE, catedra de Informatica Economica
* Ramona Bologa, asistent universitar, doctorand ASE, catedra de Informatica Economica
* Dana Serban, asistent universitar, doctorand ASE, catedra de Statistica Economica
* Mioara Bancescu, asistent universitar, doctorand ASE, catedra de Cibernetica Economica
* Vlad Diaconita, asistent universitar, doctorand ASE, catedra de Informatica Economica
* Silvia Sabau, profesor colaborator
* Specialisti ai companiei Oracle Romania
Adresa de corespondenta
D-nului prof. univ. dr. Ion Lungu
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Calea Dorobantilor nr. 15-17
Sector 1, Bucuresti
Cod: 010552
CONTACT INFORMATII SI PROBLEME TEHNICE

Tel.: 319.19.00/01
Int.: 450; 160
E-mail:campus-virtual@ase.ro
Dosarul de inscriere (dosar plic) cuprinde:
• diploma de licenta (sau echivalenta), in copie legalizata (pentru absolventii promotiei 2007, adeverinta de absolvire cu examen de licenta cu precizarea mediilor pe ani de studiu si a mediei la examenul de licenta);
• foaia matricola in copie legalizata;
• adeverinta medicala;
• certificatul de nastere in copie legalizata;
• certificatul de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
• patru fotografii tip buletin de identitate avand numele candidatului scris pe verso;
• copia dupa documentul de plata a taxei de inscriere la concurs;
• copie dupa Buletinul/Cartea de Identitate;
• e-mail si telefon de contact.
Pe coperta dosarului se va scrie:
• cod numeric personal
• nume prenume
• programul masteral
• media de licenta
• media generala de absolvire
• email
• telefon
Important:
• candidatii care si-au schimbat numele prin casatorie vor scrie pe dosar numele de dinainte de casatorie (cel care este si pe diploma de licenta). Acelasi nume va fi folosit si in timpul anului universitar, inclusiv la crearea contului pe platforma de e-learning.
• va rugam sa respectati ordinea documentelor din cuprinsul dosarului!
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.
Admiterea la programele de masterat online se face prin concurs de dosare . Selectia candidatilor se realizeaza pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare si a altor criterii stabilite de conducerea facultatilor.
In cazul in care exista mai multi candidati cu media generala egala cu cea a ultimului loc repartizat, criteriul de departajare este media de la examenul de licenta.
Confirmarea rezultatelor:
• lista candidatilor inscrisi va fi postata pe site-ul fiecarui program de master.
Cifra minima de organizare a unui program de masterat este de 50 cursanti. In cazul neintrunirii numarului necesar de posibili cursanti la programul pentru care ati optat, veti avea posibilitatea sa alegeti un alt program masteral online dintr-o lista a programelor cu locuri ramas disponibile.
• candidatii inscrisi trebuie sa achite, pana pe 26 septembrie 2007, taxa aferenta primului semestru de scolarizare pentru a fi declarati admisi.
• taxa semestriala de scolarizare se poate achita la casieriile ASE sau la orice oficiu postal, prin mandat postal, in contul bancar nr. RO77TREZ701504601X000416, deschis la Trezoreria Statului, sector I, cod fiscal R4433775 , beneficiar Academia de Studii Economice din Bucuresti. Copia dovezii de plata se va expedia prin fax, prin e-mail sau prin posta.
Cuantumul taxei de inscriere la concursul de admitere la masterat este de 70 lei . Modalitatea de achitare a taxei de inscriere este aceiasi ca la taxa de scolarizare.
Taxa de scolarizare pentru programele de master, in anul universitar 2007/2008, este de 1.500 lei/semestru .
Dupa afisarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, un candidat se poate retrage, la solicitarea scrisa restituindu-se jumatate din taxa de scolarizare achitata. Dupa inmatricularea in anul I de studiu, taxa de scolarizare achitata nu se returneaza.
Pe parcursul anilor de studiu nu se acorda scutiri de taxe pentru programele de master.
Pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu rezidenta permanenta in strainatate, dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:
• diploma de bacalaureat: copie dupa original si traducere legalizata in limba romana;
• diploma de studii superioare: copie dupa original si traducere legalizata in limba romana;
• certificat de nastere: traducere legalizata in limba romana;
• certificat de casatorie: traducere legalizata in limba romana (daca este cazul);
• patru fotografii tip pasaport avand numele candidatului scris pe verso ;
• copie dupa pasaport;
• copie dupa dovada de plata a taxei de inscriere;
• e-mail si telefon de contact;
Taxa de scolarizare pentru cetatenii straini sau cetatenii romani cu rezidenta permanenta in strainatate este de 340$/luna .
GRAFICUL DESFASURARII CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTERAT SEPTEMBRIE 2007
3–10 septembrie 2007 - Expedierea prin posta cu confirmare de primire a dosarului de inscriere.
10-15 septembrie 2007 - Inscrierea la sediul central al ASE, pentru cei care nu expedieaza prin posta dosarul de inscriere.
16 septembrie 2007 - Afisarea programelor de masterat online acceptate si a listelor candidatilor acceptati.
17 septembrie 2007 - Depunerea contestatiilor.
18-19septembrie 2007 - Rezolvarea contestatiilor.
20–26 septembrie 2007 - Plata primei rate din taxa anuala de scolarizare aferenta semestrului; Expedierea prin posta cu confirmare de primire a copiei dupa dovada de plata si a contractului cadru de scolarizare completat.
1 octombrie 2007 - Postarea pe site-urile masterelor online a listelor finale cu candidatii admisi.

 
Comentarii

Cod

Cod de securitate

Alte categorii
 
Gaseste masterat si doctorat
 
 
 
Sutien Triumph Julia Light Beige Sutien Triumph Julia Light Beige Sutien bej deschis cu detalii din dantela, armatura si bretele ajustabile. 48% poliamida, 44%...
Chiloti Triumph Anna Dark Blue Chiloti Triumph Anna Dark Blue .. 82% poliamida, 18% elastan
Chiloti Triumph Erin Dark Beige Chiloti Triumph Erin Dark Beige .. 82% poliamida, 18% elastan