DOCTORAT MINE, PETROL SI GAZE - FACULTATEA DE MINE - UNIVERSITATEA DIN PETROSANI

DOCTORAT MINE, PETROL SI GAZE - FACULTATEA DE MINE - UNIVERSITATEA DIN PETROSANI 5 3
5 stele

4923 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

Localitatea: PETROSANI
Universitatea: UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
Facultatea: FACULTATEA DE MINE
Contact:
Adresa: Str. Universitatii nr. 20 Petrosani, Jud. Hunedoara, Cod 330062
Tel./Fax: 0254-54.25.80, 0254-54.25.81, 0254-54.29.73, 0254-54.33.82, 0254-54.65.80
Descriere doctorat:
Durata:
 3 ani
Domeniu: inginerie
Coordonator doctorat:
Conducatorul de doctorat este profesor universitar sau profesor universitar consultant, care isi desfasoara activitatea didactica si de cercetare in Universitatea din Petrosani sau in institutii care formeaza Consortiu cu Universitatea si care are titlul de doctor obtinut in domeniul de doctorat respectiv.
Numarul maxim de doctoranzi ce poate fi indrumat de un conducator de doctorat este de 15.
Descriere:
Forme de pregatire: Cu frecventa – pentru o perioada de 3 ani si este organizat in regim cu taxa sau cu burse acordate de ministerul Educatiei si Cercetarii. Se obtin prin concurs in ordinea mediilor dobandite la concursul de admitere;
Fara frecventa – pentru o perioada de 3 ani, doar in regim cu taxa
Doctoratul are doua componente: Un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate; Un program de cercetare stiintifica.
Conducatorii de doctorat sunt profesori universitari atestati de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare din Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Universitatea promoveaza interdisciplinaritatea in studiile universitare de doctorat, in cotutela nationala si/sau internationala.
Doctoratul se desfasoara pe baza unui Contract de studii doctorale (Anexa ) incheiat intre doctorand, conducatorul de doctorat si Universitate si face parte  integranta  a  prezentului REGULAMENT
Durata ciclului de studii universitare la doctorat este, de regula, de 3 ani, care poate fi prelungita in situatii speciale cu inca 1-2 ani.
Studiile universitare de doctorat se organizeaza in doua forme de invatamant: cu frecventa si fara frecventa.
Doctoratul cu frecventa se organizeaza in regim de finantare de la bugetul de stat (pe un numar de locuri alocat anual de M.Ed.C.) si/sau in regim cu taxa, numarul de locuri si taxa se stabilesc anual de Senatul Universitatii.
Doctoratul fara frecventa se organizeaza numai in regim cu taxa pe numarul de locuri si taxa stabilite de Senatul Universitatii.
Schimbarea formei de invatamant se poate face numai la finele primei etape a studiilor universitare de doctorat, doar in cadrul aceluiasi domeniu.
Studiile universitare de doctorat, indiferent de forma de invatamant, parcurg doua etape succesive: programul de pregatire universitara avansata cu durata de 2 semestre si programul de cercetare stiintifica cu durata de 4 semestre.
Programul de pregatire universitara avansata se realizeaza pe baza planurilor de invatamant elaborate de catedrele de profil si aprobate de Senatul Universitatii, pentru fiecare domeniu de doctorat
Planurile de invatamant cuprind cel mult 8-10 ore didactice pe saptamana (cursuri, seminarii si lucrari aplicative), iar desfasurarea acestor activitati se va face modular, incheindu-se cu examen dupa fiecare modul (conform unui orar elaborat si cunoscut la inceputul semestrului) si acordarea de puncte de credit, conform ECTS.
Evaluarea doctoranzilor se va face, pentru fiecare disciplina din planul de invatamant, pe baza de note (de la 1 la 10). Doctorandul este admis daca a obtinut nota minima 7. In caz contrar, mai are dreptul sustinerii examenului respectiv o singura data, conform unui program dinainte stabilit.
Programul de cercetare stiintifica este organizat in domeniul de cercetare prin care s-a consacrat conducatorul de doctorat, fiind in corelatie cu domeniul de doctorat.
Acest program se realizeaza sub indrumarea conducatorului de doctorat, in cadrul unei echipe de cercetare stiintifica.
Tema proiectului de cercetare stiintifica se stabileste de catre conducatorul de doctorat impreuna cu doctorandul si se coreleaza cu programul de pregatire universitara avansata, domeniul de expertiza al conducatorului de doctorat si cu programele si politica institutionala a Universitatii.
Comisia de examinare a proiectului de cercetare stiintifica este formata din conducatorul de doctorat, in calitate de presedinte si din cel putin 2 specialisti cu titlul de doctor si functie didactica de cel putin conferentiar universitar.
Rezultatele evaluarii se exprima printr-unul dintre urmatoarele calificative: foarte bine, bine, satisfacator si nesatisfacator. Calificativul "foarte bine" si "bine" permit promovarea directa a doctorandului in programul de cercetare. In cazul obtinerii calificativului "satisfacator" sau "nesatisfacator" doctorandul prezinta un nou proiect.
Daca si la a doua sustinere a probei de promovare in programul de cercetare se obtine calificativul "satisfacator" sau "nesatisfacator" doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El primeste un certificat de absolvire a programului de pregatire universitara avansata din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.
Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate sub forma unor rapoarte stiintifice (minim 3) la finele fiecarui semestru, in fata unei comisii formata din trei specialisti (conducatorul de doctorat si inca doi specialisti - profesor/conferentiar). Evaluarea se va face prin calificative: foarte bine, bine si satisfacator. Un calificativ „satisfacator" atrage dupa sine exmatricularea doctorandului.
Admitere doctorat:
CONCURSUL DE ADMITERE se organizeaza anual in luna septembrie conform Hotararii Guvernului, inmatricularea candidatilor reusiti se face cu data de 1 octombrie.
Data admiterii:
Admiterea candidatilor la doctorat, indiferent de forma de invatamant in care se organizeaza se face prin concurs organizat anual de Universitatea din Petrosani, in perioada 15-30 septembrie.
Inscriere doctorat:
La concursul de admitere participa absolventii studiilor universitare de masterat, care au absolvit studiile de licenta conform Legii nr. 288/2004, cat si cei care sunt absolventi cu diploma de licenta sau echivalenta, inainte de anul absolvirii primei promotii de licenta organizata in conformitate cu prevederile aceleasi legi.
Inscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat intr-un domeniu specific se face indiferent de domeniul in care a fost dobandita diploma de licenta sau de masterat.
Acte necesare inscriere:
Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor prezenta la Centrul de Doctorat si Formare Continua al Universitatii, un dosar cu urmatoarele acte:
cerere de inscriere tip ;
fisa de inscriere ;
copii legalizate dupa urmatoarele acte:
certificatul de nastere, certificatul de casatorie (daca este cazul) sau de schimbarea eventuala a numelui, diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, diploma de licenta (sau echivalenta, insotita de foaia matricola (sau anexa la diploma de licenta);
diploma de studii: master, de studii postuniversitare, de specializare; si:
certificat de competenta lingvistica;
CV-ul si lista lucrarilor stiintifice elaborate si publicate de candidat;
chitanta de achitare a taxei de inscriere.
Admitere doctorat:
La concursul de admitere pot participa numai absolventii cu studii superioare, care au media generala de absolvire (media aritmetica dintre media anilor de studii si nota la proiectul/lucrarea de diploma/licenta) minim 8 (opt).
Concursul de admitere consta din doua probe: examen de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala si o proba orala de verificare a cunostintelor specifice domeniului de studii de doctorat.
Examenul de competenta lingvistica se sustine la catedra de specialitate a Universitatii, care elibereaza un certificat de competenta lingvistica. Sunt scutiti de acest examen candidatii care fac dovada ca au obtinut in ultimii doi ani, de la data concursului, un certificat de competenta lingvistica cu recunoastere internationala.
Proba de verificare a cunostintelor se va sustine de catre toti candidatii care au obtinut certificatul de competenta lingvistica si consta intr-o discutie tip interviu/colocviu in fata unei comisii formata din 3-5 membri (conducatorii de doctorat care au locuri in concurs si, dupa caz, alti specialisti in domeniu care au titlul de doctor) aprobata de Biroul Senatului Universitatii, pe baza unei tematici specifice domeniului de studii, anuntata inainte cu cel putin doua luni de catre Universitate (prin Centrul de Doctorat si Pregatire continua).
Aprecierea nivelului de cunoastere a problematicii domeniului/specialitatii se face cu note de la 1 la 10.
Rezultatul concursului se consemneaza intr-un proces-verbal care, impreuna cu dosarul candidatului, se depune la Centrul de Doctorat si Formare Continua al Universitatii.
Admiterea se va face pe domenii de studiu, in ordinea mediei obtinuta de catre candidatii la concurs, in limita locurilor scoase la concurs pentru fiecare conducator de doctorat, dar cu media de cel putin 8 (opt).
Validarea rezultatelor admiterii si inmatricularea candidatilor reusiti la concurs, incepand cu 1 octombrie, se fac prin decizii ale Rectorului Universitatii.

Citeste mai mult despre: UNIVERSITATEA  FACULTATEA  Doctorat  PETROL  GAZE  PETROSANI  MINE 

 
Comentarii

Cod

Cod de securitate

Alte categorii
 
Gaseste masterat si doctorat
 
 
 
 
 
 
 
Inchide

E-mail

Parola

Am uitat parola Cont nou
Conteacteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook