REFERAT CONTABILITATE: ACTIVE SI PASIVE

Incarcat la data: 15 Iunie 2008

Autor: florinmuntean

Pret: 80 credite

2 (1 review)
Active si pasive Activul este definit ca fiind o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente anterioare se de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare (incasari) pentru intreprindere. 1.Activele imobilizate (imobilizari) reprezinta bunuri economice caracterizate prin: *durata de folosinta indelungata in activitatea intreprinderii *lichiditate mai mare de un an *participa la mai multe circuite economice *isi transmit valoarea asupra produselor noi obtinute Activele imobilizate se diferentiaza la randul lor in raport cu unele trasaturi specifice care determina regruparea in raport de forma pe care o imbraca si de destinatia economica astfel: A)Imobilizari necorporale (intagibile) sunt valori patrimoniale care nu imbraca fizic o forma materiala concreta.Structura imobilizarilor necorporale cuprinde:cheltuieli de constituire, chltuieli de dezvoltare, concesiunile, brevetele de inventie,licenta, know-how,marci de fabrica si comerciale,fond de comert, programe informatice. Cheltuielile de constituire ale societatii cuprind cheltuieli ocazionate de infiintarea acesteia, cum ar fi:taxe de inscriere, taxe de inmatriculare,cheltuieli de prospectare a pietei,de publicitate. Cheltuielile de dezvoltare sunt cheltuieli care se atribuie direct activitatii de dezvoltare in scopul aplicarii rezultatelor cercetarii. Concesiunile reprezezinta cheltuieli facute de agentul economic pentru a obtine dreptul de folosire si exploatare a unor bunuri sau exercitarea unei activitati din domeniul public sau privat pe o perioada de timp. Brevetele de inventie reprezezinta cheltuieli efectuate de agentul economic in vederea realizarii unei anumite inventii sau comercializarea ei. Licenta este o autorizatie eliberata contracost de inventatori,beneficiarilor interesati in utilizarea unei tehnologii sau autorizatii acordate de stat firmelor importatoare sau exportatoare asupra unor bunuri care fac obiectul unor restrictii. Knoew-how reprezinta ansamblul cunostintelor tehnice detinute de o intreprindere in legatura cu fabricarea unui produs sau aplicarea unei tehnologii industriale,pe care aceasta intelege sa le pastreze in secret pt a le exploata ea insasi sau a le transmite tertilor interesati. Marca este un semn distinctiv care permite individualizarea si indentificarea unui produs, lucrare sau serviciu de cele ale concurentilor, oferrind garantarea unei calitati superioare si constante. Dupa destinatie avem marci de fabrica si marci de comert si dupa obiectul lor distingem marci de produse si marci de servicii. Fondul comercial reprezinta acele cheltuieli care sunt efectuate pt mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitate al unui agent economic cum ar fi:vadul comercial, clintela, reputatia firmei. Programele informatice reprezezinta dreptul de proprietate intelectuala asupra informatiilor introduse si prelucrate de calculator. B)Imobilizarile corporale(tangibile)au un continut material si sunt reprez prin bunuri fizice concrete de folosinta indelungata si cu o valoare mare.Ele se mai numesc imobilizari materiale sau active circulate fixe. C)Imobilizari financiare constau in operatii de investire a sumelor temporar disponibile in cumpararea de efecte publice pe termen lung cu scopul obtinerii de venituri financiare si exerciatrea unei influente notabile. In functie de modalitatile de realizare a imobilozarilor financiare si de natura lor ele se pot structira astfel: *Titlurile de participare reprez o forma de infliltrare in capiatlul unei soc prin cumpararea de actiuni sau parti sociale in scopul detinetii lor pe o peroada indelungata si obtinerii de dividende.Actiunea este o hartie de valoare care da dreptul detinatorului sa primeasca dupa suma imobilizata o cota-parte din profitul sau sub forma de dividend. *Interesele de participare sunt interesele detinute de o intrprindere in actiunile altei intrprinderi pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activitatile intreprinderii respective *Creantele imobilizte sunt valori date temporarla late unitati pe o perioada indelungata. 2.Activele circulante sunt bunuri economice consumabile intr-o perioada mai scurta de un an necesare realizarii unui ciclu de exploatare si este reperzentatde numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare esre restrictionata.Elementele patrimoniale care fac parte din activele circulante prezinta urmatoarele caracteristici: *Participa la un singur ciclu economic *Isi recupereaza valoarea printr-o singura participare *Isi modifica in permanent forma *Se afla intr-o coninua miscare valorica *Raman in unitate pe o perioada mai mica de unan. A) Stocurile sunt bunuri materiale destinate a fi consumate sau vandute. Dupa natura si modul de formare stocurile sunt constituite din: *Materii prime constituie din substanta principala care compune produsul finit. *Materiale consumabile participa sau ajuta la procesul de fabricatie fara a se regasi in aceeasi forma in produsul finit. *Materiale de natura obiectelor de inventar sunt mijloace de munca,folosite la mai multe cicluri de productie dar care nu indeplinesc conditiile de la mijloacele fixe. *Productia in curs de executie este reprezentata de mijloace economice in curs de transformare si care nu au trecut prin toate fazele procesului tehnologic. *Semifabricatele reprezinta acele bunuri care au fost terminate intr-o sectie si urmeaza sa fie prelucrate in continuare in alte sectii ale aceleiasi intreprinderi sau pot fi destinate vanzarii in afara intreprinderii. *Produsele finite sunt bunuri care au parcurs toate fazele procesului tehnologic si sunt depozitate la agentul economic producator in scopul de a fi vandute. *Marfurile sunt bunuri cumparate in scopul vanzarii sau sunt obtinute din productie proprie. *Ambalajele sunt destinate protejarii produselor in timpul transportului,depozitarii,vanzarii. *Animale si pasari, caracteristice agentilor economici cu specific agricol. Potrivit ciclului de exploatare a intreprinderii ,stocurile se potgrupa in: -stocuri aprovizionate -stocuri in curs de executie -stocuri destinate vanzarii. B) Creanta este definita ca fiind o resursa controlata de intreprindere , ca rezultat al unui evenimente anteriore, din care sunt asteptate beneficii ulterioare pentru intreprindere. Dupa natura lor creantele pot fi: -Clinetii reperzinta creante fara de terti determinate de vanzarea pe credit comercial de bunuri materiale. -Creante comerciale reprez dreptul de a incasa valoarea bunurilor prestate sau bunurilor vandute si se numesc clienti sau valoarea altor valori avansate si se numesc debitori. -Efecte comerciale sunt titluri de valoare, negociabile pe termen scurt sau imediat , si care atesta datorii sau creante in cadrul relatiilor comerciale cu furnizorii sau clientii. -Efecte comerciale de primit presupun existenta unor raporturi juridice anterioare. -Cambia este titlul de credit emis de debitorpe numele creditorului sau prin care este obligat sa plateasca fie creditorului fie altei persoane pana la data scdenta suma inscrisa pe cambie. C) Investitiile financiare pe termen scurt constau in mobilizarea sumelot temporar disponibile la agentul economic, si tansformarea lor in valori financiare care au cel mai ridicat grad de lichidetate.ele pot fi:investitii finacire pe termen scurt la societatile din cadrul grupului, titlurile de plasament sau valorile de incasat. D) Disponibilitatile banesti sunt reprezentate prin numerarul aflat la casieria unitatilor,prin disponibilitatile aflate in conturi la banci si alte valori. 3.Cheltuieli in avans fac parte din activele de regularizare. Activele mai pot fi structurate in: 1.Active curente sunt cele care participa la activitatea de exploatare fiind detinute pe o perioada scurta si asteptand sa fie realizate intr-un an de zile. 2.Active necurente sunt imobilizari;e destinate a fi utilizatr in mod continuu si sunt detinute pe o perioada mai mare de un an. Pasiv Pasivul reprezinta sursele de finantare a bunurilor economice. Elementele de activ se structureaza dupa criteriile bilantiere-natura,provenienta si exgibilitate: 1.datorii 2.provizioane pt riscuri si cheltuieli 3.venituri in avans 4.capital si rezerve. 1) O datorie reprez o obilgatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse(plati). Datoriile se concretizeaza in resurse straine atrase temporar in circuitul economico-financiar al agentului economic.ele reprez mijloace banesti sau materiale primite de la terti (banci, furnizori, creditori). In functie de scadenta stabilita datoriile pot fi: *datorii curente *datorii nencurente Potrivit destinatiei lor,datoriile cuprind urmatoarele structuri: -datorii financiare -datorii comerciale -datorii fiscale -datorii salariale -datorii sociale -datorii fata de actionari sau asociati -creditori diversi 3) Venituri in avans sunt veniturile care se incaseaza in exercitiul financiar curent dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior . 4) Capital si rezerve Capitalul reprezinta expresia baneasca a valorii economice investite pt producerea de noi valori economice, cu scopul de a obtine profit. Capitalul are un caracter stabil in sensul ca asigura finantarea activitatii agentului economic pe o perioada mai mare de un an. Capitalul se formeza la inceputul activitaii agentilor economici, se modifica prin cresterea sau diminuarea lui pe parcursul desfasurarii activitatii se se lichideaza la incetarea existentei unitatii. Capitalul propriu reprez dreptul actionarilorasupra activelorunei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor. 1.Capitalul social are caracetr avansabil si exprima finantarea unitaii din aporturile in bani si natura ale proprietarilor. Capiatul social se diferentiaza in: *Capital subscris *Capiatl sunbscrisvarsat *Capital subscris nevarsat 2.Primele de capital sunt determinate de operatiunile de cresterea capitalului prin noi aporturi sau prin fuziuni. 3.Rezervele din reevaluare reprez plusul sau minusul de valoare creat prin reevaluare elementelor de activ. 4.Rezervele se constituie in scopul conservarii capitalului cand activitatea intreprinderii. 5.Rezultatul exercitiului.Pt stabilireaavantaluluiadus de activitatea ecomonica se compara cheltuielile(C) cu veniturile(V) in vederea rezultatului(R).de aici rezulta: Profit =V-CPierdere =C-V 6.Profitul nerepartizat sau pirderea neacoperita se inregistreaza la rezultatul reportat, care reprez rezultatele anilor precedenti . Capitalul propiu impreuna cu datoriile pe termen lung si cu provizioanele pt riscuri si cheltuieli formeaza capitalul permanent. CAPITALUL PEMANENT =CAPITAL PROPRIU+DATORII PE TERMEN LUNG+PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI Si CAPITAL TOTAL EXISTANT =CAPITAL PERMANENT+DATORII PE TERMEN SCURT Elementele patrimoniale mai pot fi stucturate duap natura elementelor evaluate in: *Elemente monetare -disponibilitati -clienti -datorii *Elemente nemonetare -imobilizari -stocuri

Textul de mai sus reprezinta un extras din "REFERAT CONTABILITATE: ACTIVE SI PASIVE". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Comentarii

rau sa ai dea face cu asa cv:|

naspa:))