REFERAT MACROECONOMIE: DESCRIETI VENITUL, CONSUMUL SI INVESTITIILE IN ECONOMIA DE PIATA

Incarcat la data: 18 Mai 2008

Autor: florinmuntean

Pret: 80 credite

5 (3 review-uri)
Referat Macroeconomie 3 Descrieti venitul,consumul si investitiile in economia de piata Circiutul economic in orice economie cu piata concurentiala se infaptuieste permanent,prin realizarea proceselor esentiale referitoare la venit,consum si investitii sub diferitele lor forme,in cadrul unor mecanisme proprii. Venitul national este produsul total net al agentilor economici si singura sursa de plata a acestora.Cu cat produsul net total al unui popor este mai mare,cu atat exista posibilitatea reala ca fiecare om sa obtina mai mult din aceasta avutie sociala pentru el. Forme ale venitului : ~ produsul intern net; ~ venitul national; ~ venitul national disponibil; ~ venitul personal al populatiei; ~ venitul disponibil al menajelor. Repartitia veniturilor Dup ace a fost studiata,crearea bogatiei prin activitatea economica,trebuie sa fie cunoscut si modul cum aceasta este repartizata (impartita) intre indivizi,dand nastere veniturilor in acest sens,rolul fundamental revine pietei si interventiilor realizate de administratii,in special de cele publice. Repartitia este procesul prin care valoarea adaugata din activitatea economica interna si din exterior sau venitul national se imparte intre posesorii factorilor de productie,iar in cele din urma,si intre alti indivizi. Repartitia veniturilor are character complex si se realizeaza prin doua procese care se interfereaza,dar care din punct de vedere logic pot fir elevate separat. Distributia primara.Repartitia functionala sau distributia primara are loc intre posesorii factorilor de productie in functie de contributia pe care o au la crearea venitului national sau noii valori.Se realizeaza prin intermediul pietelor factorilor de productie - piata muncii,piata monetara si a capitalului,piata funciara. Veniturile primare.Veniturile primare sau functionale sant acelea care formeaza,prin distributia primara sau functionala si corespund factorilor implicate direct in activitatea economica. ~ salarul - revine posesorilor muncii; ~ profitul - revine firmei; ~ dobanda - revine posesorilor capitalului; ~ renta - revine posesorilor pamantului atras in activitatea economica. Redistribuirea.Repartitia secundara sau redistribuirea completeaza procesul repartitiei prin interventia administratiilor - indeosebi publice - determinand formarea unor noi venituri. Venituri derivate.Veniturile secundare sau derivate se formeaza prin redistribuirea veniturilor primare ca urmare a interventiei administratiilor. Forme fundamentale : ~ prelevari - constituie venituri ale administratiilor ,adica sume preluate din veniturile primare,in mod obligatoriu,pentru a fi redistribuite.Sant percepute ca T.V.A.,impozite pe venit,capital,immobile,contributii la asigurarile sociale,la ajutorul de somaj etc; ~ transferuri - plati gratuite catre diferiti beneficiary,precum subventii,ajutor de somaj,alocatii pentru copii,donatii etc. Repartitia personala a veniturilor. ~ priveste direct menajele sau gospodariile; ~ releva modul in care se constituie veniturile individuale ca rezultat al repartitiei primare si derivate : ~ din distributia primara,prin intermediul pietelor,factorilor de productie cu care o persoana participa la activitatea economica,adica prin renumerarea factorilor de productie - salariu,profit,dobanda,renta; ~ prin prelevari percepute de administratii - T.V.A.,impozite pe venit si proprietate etc - carediminueaza veniturile primare; ~ prin transferuri de la administratii sau venituri din transfer care se adauga la veniturile primare - pentru cei care participa la distributia primara sau constituie singura forma de venit pentru cei care nu au venituri primare. Consumul si economiile Venitul disponibil obtinut efectiv de posesorii factorilor de productie,este folosit pentru consum,iar partea care nu este consumata este reprezentata de economii.Ansamblul economiilor realizate se transforma,la nivelul economiei nationale,in investitii care sant utilizate pemtru sporirea productiei.Acest lucru se obtine prin transformarea economiilor in bunuri de capital (acumularea de capital). Rata medie a consumului sau inclinatie medie spre consum,exprima partea din venitul disponibil ce se cheltuieste pentru consum,la un moment dat si intr-un anumit spatiu socio - economic.In conditiile sporirii venitului disponibil,inclinatia medie spre consum are tendinta de reducere. Rata medie a consumului sau inclinatia marginala spre consum,arata cu cat sporeste consumul la cresterea cu o unitate a venitului disponibil. Rata medie a economiilor sau inclinatia medie spre economii exprima partea economiilor in totalul vanitului disponibil,la un moment dat si intr-un spatiu socio - economic definit. Rata marginala a economiilor sau inclinatia marginala spre economii exprima masura in care sporesc economiile la cresterea cu o unitate a venitului disponibil,sau parte din venitul disponibil suplimentar cu care cresc economiile,intr-o anumita perioada si intr-un anumit spatiu socio - economic. Inclinatia marginala spre economie,de regula,este o marime pozitiva si subunitara,mai mica decat inclinatia marginala spre consum. Factori de influenta ai consumului.Factori obiectivi: 1.Nivelul si dinamica salarului,a veniturilor,in general.Consumul personal depinde de marimea veniturilor nominale si in mod deosebit,de marimea venitului net personal. 2.Modalitatea asteptarilor,in ceea ce priveste raportul dintre cheltuielile de consum in present si viitor,determinate de schimbarile in puterea de cumparare a banilor sau de aparitia unor riscuri. 3.Modificarea politicii fiscale,atunci cand este utilizata ca instrument pentru o repartitie mai echilibrata a veniturilor,accentueaza inclinatia spre consum;cand este folosita pentru achitarea datoriei publice,prin sporirea impozitelor,diminueaza inclinatia spre consum. 4.Modificarile neprevazute ale preturilor diferitelor elemente de capital fix sau circulant,pe termen scurt,pot sa influenteze reducerea inclinatiei spre consum,cand preturile sant mai mari decat cele anticipate. 5.Creditul de consum influentiaza cheltuielile pentru consum prin iontermediul ratei dobanzii.Intre consum si rata dobanzii,pentru creditul destinat cumpararii de bunuri de consum,exista o relatie negative. 6.Anticiparile consumatorilor cu privire la evolutia raporturilor dintre veniturile prezente si cele viitoare,dintre oferta actuala de bunuri de consum sic ea viitoare.Daca se anticipeaza ca veniturile vor creste,consumul present se va micsora,crescand inclinatia spre economii. Factori subiectivi : 1.Dorinta oamenilor de a crea o rezerva baneasca pentru situatii neprevazute,determina diminuarea cheltuielilor pentru consumul current,in favoarea unui consum viitor. 2.Constituirea de reserve banesti pentru asigurarea batranetii sau protejarea anumitor personae 3.Dorinta de a obtine dobanzi sau alte avantaje prin participarea la unele actiuni pe baza carora urmeaza sa se realizeze in viitor proiecte de afaceri; 4.Instinctul de ridicare a standardului de viata al oamenilor,prin majorarea treptata a cheltuielilor de consum,pe baza unor reserve banesti formate in timp; 5.Senzatia de independenta si de libertate de miscare pe seama existemtei unor sume banesti mari economisite; 6.Dorinta de a lasa avere mostenitorilor; 7.Manifestarea,la unele persoane,a zgarceniei,concretizata in diminuarea cheltuielilor pentru consum. Investitiile in economie Prin investitii se intelege totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital,in vederea sporirii avutiei societatii. Clasificare 1.Dupa modul de folosire al bunurilor de capital achizitionate : a) investitii de inlocuire,destinate inlocuirii bunurilor de capital fix scoase din functie,ca urmare a deprecierii lor.Sursa acestor cheltuieli o constituie amortizarea; b) investitii pentru dezvoltare sau nete,destinate sporirii volumului capitalului tehnic real,adica formarii nete a capitalului,a caror sursa o formeaza venitul economisit 1a + 1b = formarea bruta a capitalului tehnic 2.Dupa proprietari : a) investitii private - effectuate de sectorul privat b) investitii publice - effectuate de catre stat Indicatori economici ai deciziei de investitii a)raportul dintre valoarea prezenta a venitului,ce urmeaza sa fie obtinut din investitie si costul investitiei; b)raportul dintre rata venitului net actualizat si rata reala a dobanzii (sau costul de oportunutate al investitiei. a)Decizia de a investi este favorabila daca valoarea prezenta a venitului este mai mare sau cel mai mult egala cu marimea costului investitiei.In situatia in care costul investitiei este mai mare decat valoarea prezenta,investitia nu trebuie realizata; b)Rata venitului net se determina raportand profitul net actualizat la costul investitiei,iar rata reala a dobanzii este egala cu diferenta dintre rata nominala (de piata) si rata inflatiei.Atunci cand rata venitului net este mai mare sau egala cu rata reala a dobanzii,investitia se poate realize. Investitia si factorul Q a lui Tobin Factorul q a lui Tobin - exprima un raport intre valoarea firmei de pe piata de actiuni (valoarea de piata a capitalului instalat) si valoarea de inlocuire a stocului de capital al firmei (costul de inlocuire a capitalului instalat); ~ atunci cand factorul q>1,capitalul instalat are o valoare mai mare decat costa cumpararea sa,investitia este profitabila; ~ cand factorul q<1 investitia nu se mai justifica,vanzarea echipamentului la valoarea costului de inlocuire este mai prifitabila pentru actionarii firmei;daca echipamentul instalat nu poate fi revandut,este necesar,cel putin,ca investitia sa fie oprita,iar stocul de capital va descreste prin depreciaere; ~ in afara de data reala a dobanzii,factorul q al lui Tobin include in decizia de investitie alti 2 factori : productivitatea capitalului si anticipatiile; ~ factorul q al lui Tobin,prin numerator reflecta profitabilitatea prezenta,iar prin numitor costul real al imprumutului; ~ la nivel macroeconomic,preturile medii ale actiunilor reprezinta valoarea stocului da capital in functie de locul unde este plasat; ~ preturile actiunilor influentiaza investitia prin intermediul factorului q al lui Tobin. Analiza functiei de investitie pune in evidenta urmatoarele : ~ investitia se afla in relatie inverse cu rata dobanzii.In esenta acest lucru se explica prin aceea ca echipamentul productive presupune utilizarea de resurse economice limitate - din imprumuturi sau din economiile accumulate anterior - care ar putea avea si alteintrebuintari .In aceste conditii,rata reala a dobanzii este costul real al acestor resurse.O rata mai mica a dobanzii va antrena cheltuieli mai mari pentruinvestitii,in timp ce o rata mai mare va implica alocarea de resurse mai mici pentru investitii; ~ corespunzator principiului acceleratorului,cresterile viitoare anticipate ale productiei necesita o sporire a stocului de capital productive.Desi mecanismul acceleratorului se bazeaza pe ipoteca unei relatii relative stabile dintre stocul de capital tehnic productive si productie,rata proportionalitatii dintre cele doua marimi poate sa inregistreze valoro mai mari sau mai micidecat 1.In cazul unor valori supraunitare,cresterile de productie antreneaza cresteri mai mari ale cheltuielor de investitie,ceea ce explica volatilitatea investitiei si intareste convingerea ca viitorul se pregateste prin deciziile prezentului; ~ daca avem in vedere ca unele firme isi finanteaza cheltuielile pentru investitii prin emiterea de actiuni pe piata de capital,putem sa afirmam ca exista o relatie pozitiva intre preturile actiunilor si investitiile realizate.Un asemenea effect pozitiv al cresterii preturilor actiunilor este expresia factorului q al lui Tobin; ~ luand in considerare faptul ca multe firme isi finanteaza investitiile emitand sau apeland la imprumuturi bancare,se poate concluziona ca,daca factorul q este constant,investitia agregata se afla intr-o relatie negative cu rata rela a dobanzii din economie; ~ desi in teorie factorul q al lui Tobin ar trebui sa ofere toate informatiile pentru estimarea profitabilitatii investitiei,in practica,masurarea factorului q se realizeaza cu ajutorul preturilor actiunilor,cu toate ca multe firme isi finanteaza investitiile fara sa apeleze la piata actiunilor; ~ ca urmare a efectului acceleratorului,o crestere a PIB atat in present,cat si in viitor,va influenta pozitiv cheltuielile pentru investitii; ~ pe baza acestor elemente putem sa concluzionam ca investitiile se afla intr-o relatie negative cu rata reala a dobanzii si intr-o dependenta pozitiva cu modificarile PIB si ale factorului q al lui Tobin; ~ atunci cand factorul q al lui Tobin este mai mare decat unitatea,stocul de capital productive se afla sub nivelul sau optim,investitiile viitoare aduc profituri pentru firma; ~ optimul stocului de capital tehnic productive se realizeaza la acel nivel al activitatii la care productivitatea marginala a capitalului este egala cu costul marginal al capitalului; ~ atunci cand productivitatea marginala a capitalului creste sub efectul progresului tehnic,stocul optim de capital sporeste daca rata reala a dabanzii creste; ~ existenta costurilor de instalare face ca firmele sa-si distribuie in timp investitia,achizitionand capital in mod repetat,pana la atingerea nivelului optim,cand valoarea actualizata a randamantului investitiei egaleaza costul marginal a acesteia (costurile de contractare a imprumuturilor si a costurilor de instalare), compensarea costurilor de instalare este conditionata de depasirea costului marginal al capitalului de catre randamentul actualizat al investitiei.

Textul de mai sus reprezinta un extras din "REFERAT MACROECONOMIE: DESCRIETI VENITUL, CONSUMUL SI INVESTITIILE IN ECONOMIA DE PIATA". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Comentarii

Nu e ceea ce caut eu