REFERAT FIZICA: MISCAREA SI REPAUSUL

Incarcat la data: 02 Iulie 2008

Autor: Gogoasa Alexandru

Pret: 100 credite

4,7 (17 review-uri)
MISCAREA SI REPAUSUL: Un corp la care raportam in fiecare moment pozitia unui corp studiat se numeste corp de referinta. Corpul de referinta, impreuna cu rigla pentru determinarea pozitiei corpurilor studiate si cu ceasornicul pentru indicarea momentului, constituie un sistem de referinta (S.R.). Un corp ale carui dimensiuni si rotatii proprii sunt neglijabile se numeste punct material. Curba descrisa de un mobil in timpul miscarii sale se numeste traiectorie (rectilinie sau curbilinie). Deplasarea mobilului in miscarea rectilinie este variatia coordonatei sale. Suma a doi vectori este data de diagonala paralelogramului construit cu cei doi vectori componenti ca laturi, avind origine comuna. Suma mai multor vectori este data de linia de inchidere a conturului poligonal construit cu vectorii componenti. Scadere: a scadea un vector b dintr-un vector a, inseamna a aduna la vectorul a vectorul opus -b. Prin inmultirea unui vector a cu un scalar r se obtine un vector b=r*a, de modul r*a si de aceeasi directie cu a. Sensul va fi acelasi cu a, daca r este pozitiv si opus daca r este negativ. Se numeste produs vectorial a doi vectori a, b notat axb, un al treilea vector c=axb, avind modulul c=a*b*sin(a,b), directia perpendiculara pe planul vectorilor (a,b), deci pe fiecare din ei, iar sensul dat de regula burghiului: se aseaza pe directia respectiva si se roteste astfel incit primul vector a sa se suprapuna peste cel de-al doilea vector b, atunci sensul de inaintare al burghiului va fi sensul produsului vectorial dintre a si b. Vectorul viteza este intotdeauna tangent la traiectorie. Viteza este o marime vectoriala egala cu derivata vectorului de pozitie in functie de timp. Acceleratia este o marime vectoriala egala cu derivata vectorului viteza in functie de timp. PRINCIPIILE MECANICII NEWTONIENE: Principiul inertiei: un punct material isi mentine starea de repaus sau de miscare rectilinie uniforma atit timp cit asupra sa nu actioneaza alte corpuri care sa-i schimbe aceasta stare de miscare. Principiul fundamental: vectorul forta este proportional cu produsul dintre masa si vectorul acceleratie. Principiul actiunilor reciproce: daca un corp actioneaza asupra unui alt corp cu o forta numita actiune, cel de-al doilea corp actioneaza asupra primului cu o forta egala in modul si opusa ca sens, numita reactiune. Principiul suprapunerii fortelor: daca mai multe forte actioneaza in acelasi timp asupra unui punct material, fiecare forta produce propria sa acceleratie in mod independent de celelalte forte, acceleratia rezultanta fiind suma vectoriala a acceleratiilor individuale. MISCAREA PUNCTULUI MATERIAL SUB ACTIUNEA UNOR TIPURI DE FORTE: Impulsul punctului material este produsul dintre masa si viteza sa. MRU: vectorul viteza, v, este constant. MRUV: vectorul acceleratie, a, este constant. Miscarea circular uniforma: traiectoria este circulara, viteza mobilului este constanta in timp (valoarea numerica). Perioada miscarii circulare uniforme, (T) este intervalul de timp in care mobilul parcurge circumferinta cercului. Se masoara in secunde (s). Frecventa de rotatie reprezinta numarul de rotatii efectuate in unitatea de timp (?). Se masoara in (rot/s). Viteza unghiulara (?) reprezinta unghiul la centru descris de raza vectoare in unitatea de timp. Se masoara in rad/s. Tipuri de forte: Greutate: greutatea unui corp este forta cu care acesta este atras de pamint si are directia razei terestre. Forta de frecare: Legile frecarii: 1) Ff la alunecare intre doua corpuri nu depinde de aria suprafetei de contact dintre corpuri. 2) Ff la alunecare este proportionala cu forta de apasare normala exercitata pe suprafata de contact. Forta centripeta: determina miscarea circulara uniforma. Forte elastice: in timpul deformarii unui corp, in el apar forte cu valori egale ca valoare cu fortele deformatoare si aoientatea in sens opus acestora. ENERGIA MECANICA A PUNCTULUI MATERIAL SI A SISTEMULUI DE PUNCTE MATERIALE: Lucrul mecanic al unei forte constante F, al carei punct de aplicatie se deplaseaza pe distanta d, in directia si sensul fortei, este egal cu produsul dintre marimea fortei si marimea depalsarii. Se maosara in joule. In caz general, lucrul mecanic al unei forte constante F, care-si deplaseaza punctul de aplicatie pe distanta d, este egal cu produsul scalar al vectorilor F si d. Energia este o marime fizica scalara ce caracterizeaza capacitatea unui corp sau a unui sistem de corpuri de a produce lucru mecanic. Energia cinetica a unui corp de masa m, care se afla in miscare de translatie cu viteza v, in raport cu un sistem de referinte inertial, este egala cu semiprodusul dintre masa corpului si patratul vitezei acestuia. Variatia energiei cinetice a unui punct material, care se deplaseaza in raport cu un sistem de referinta inertial, este egal cu lucrul mecanic efectuat de forta rezultanta care actioneaza asupra punctului material in timpul acestei variatii. Energia potentiala gravitationala depinde de pozitia punctului material fata de Pamint. Energia mecanica (Ep+Ec) a unui sistem izolat in care actioneaza, forte conservative este constanta, deci energia mecanica a acestui sistem se conserva. IMPULSUL MECANIC, MOMENTUL CINETIC: Variatia impulsului punctului material este egala cu impulsul fortei aplicate PM. Centrul de masa al unui sistem de 2 particule: impulsul total al sistemului este egal cu masa sistemului inmultita cu viteza centrului de masa. Rezultanta fortelor externe este egala cu masa sistemului inmultita cu acceleratia centrului de masa. Ciocniri: suma vectoriala a impulsurilor corpurilor imediat inainte de ciocnire este egala cu suma vectoriala a impulsurilor corpurilor imediat dupa ciocnire. Momentul unei forte in raport cu un punct este definit prin produsul vectorial dintre vectorul de pozitie al originii fortei fata de punct si vectorul de forta. Momentul cinetic al unui PM in raport cu un pol este momentul impulsului. Momentul fortei in raport cu un pol este egal cu variatia momentului cinetic pe unitatea de timp, in raport cu acelasi pol. ECHILIBRUL MECANIC AL CORPURILOR: Centrul de greutate: punctul de aplicatie a greutatii. Echilibrul PM liber: conditia necesara si suficienta pentru echilibrul unui sistem de forte aplicate unui PM este ca rezultanta fortelor sa fie nula. Echilibrul PM supus la legaturi: conditia necesara si suficienta ca un PM supus la legaturi sa fie in echilibru este ca rezultanta fortelor efectiv aplicate asupra PM si a fortelor de legatura sa fie zero. Echilibrul rigidului: solidul rigid este in echibru de translatie cind rezultanta sistemului de forte care actioneaza asupra lui este zero. El se gaseste in echilibru de rotatie cind momentul rezultant al fortelor aplicate solidului este zero. MECANICA FLUIDELOR: Presiunea: este o marime fizica scalara egala cu raportul dintre marimea fortei F care apasa normal si uniform pe o suprafata si aria S a acestei suprafete. Se masoara in Pascal (Pa). Legea lui Pascal: presiunea exercitata pe o suprafata oarecare a unui lichid aflat in repaus se transmite in toate directiile si cu aceeasi intensitate in tot lichidul cit si la peretii vasului care-l contine. Legea lui Arhimede: un corp cufundat intr-un fluid in repaus este impins cu o forta verticala de jos in sus, egala cu greutatea volumului de fluid dezlocuit de corp. OSCILATII SI UNDE: 1) Oscilatii si unde mecanice: un PM care se misca rectiliniu sub actiunea unei forte F=-k*y se numeste oscilator liniar armonic. Unda: este fenomenul de transmitere a unei perturbatii intr-un mediu material. Lungimea de unda: distanta parcursa de unda intr-o perioada. Principiul lui Huygens: orice punct de pe o suprafata de unda poate fi considerat ca un nou centru de perturbatie de la care se propaga inainte undele sferice secundare. Unde stationare: apar cind doua unde de lungimi de unda egale, care se propaga in sensuri opuse, se suprapun. 2) Oscilatii si unde electromagnetice: Circuit oscilant: circuitul inchis format dintr-un condensator cu capacitatea C, o bobina de inductanta L, si rezistenta R in care se pot produce oscilatii electromagnetice libere. Antena este un circuit oscilant deschis (dipol) - este folosita pentru a radia in spatiu sau capta unde electromagnetice de o anumita frecventa. OPTICA: Interferenta: suprapunerea neperturbata in acelasi loc, dintr-un mediu, a doua sau mai multe unde de aceeasi lungume de unda sau aceeasi pulsatie. Difractia: ocolirea de catre lumina a obstacolelor, atunci cind dimensiunile acestora sunt comparabile, ca ordin de marime, cu lungimea de unda a radiatiilor folosite. Reteaua de difractie: consta dintr-un sistem de fante inguste, rectilinii, egale, paralele, echidistante si foarte aproape una de alta. Distanta dintre doua trasaturi consecutive se numeste constanta retelei. Polarizarea luminii: fenomenul prin care se produc unde care poseda directii privilegiate de vibratie. Reflexia luminii: Legi: 1) Unda (raza) incidenta, normala si unda (raza) reflectata se gasesc in acelasi plan. 2) Unghiul de reflexie este egal cu unghiul de incidenta. Refractia luminii: Legi: 1) Unda (raza) incidenta, normala si unda (raza) refractata se gasesc in acelasi plan. 2) sin i/sin r=n2/n1. Dispersia luminii: variatia indicelui de refractie cu lungimea de unda. Efectul fotoelectric extern: Legi: 1) Intensitatea curentului fotoelectric de saturatie este direct proportionala cu fluxul radiatiilor electromagnetice incidente, cind frecventa este constanta. 2) Ec a fotoelectronilor emisi creste liniar cu frecventa radiatiilor electromagnetice si nu depinde de fluxul acestora. 3) Efectul fotoelectric extern se poate produce numai daca frecventa radiatiei incidente este este mai mare sau cel putin egala cu o valoare minima, specifica fiecarei substante. 4) Efectul fotoelectric extern se poate produce practic instantaneu. Efectul Compton: variatia lungimii de unda a radiatiei la imprastierea pe atomi usori. PRINCIPIILE TERMODINAMICII: Principiul I la termodinamicii: Q=L+?U; Q>0, daca sistemul primeste caldura din exterior si Q<0 daca cedeaza caldura. L>0 daca sistemul efectueaza lucru mecanic si L<0 daca asupra sistemului se efectueaza lucru mecanic. Caldura primita de sistem este egala cu variatia energiei interne a sistemului plus lucrul mecanic efectuat de sistem. Capacitatea calorica aunui corp: este numeric egala cu caldura necesara pentru a creste (sau micsora) temperatura acelui corp cu un grad. Se numeste caldura specifica caldura necesara pentru a modifica temperatura unitatii de masa dintr-un corp cu un grad. Caldura molara: este caldura necesara pentru a modifica temperatura unui kilomol dintr-o substanta cu un grad. Principiul II al termodinamicii: Intr-o transformare ciclica monoterma, sistemul nu poate ceda lucru mecanic in exterior. Daca transformarea ciclica monoterma este si ireversibila, atunci sistemul nu primeste lucru mecanic din exterior (lord Kelvin). Nu este posibila o transformare care sa aiba ca rezultat la trecerea de sine a caldurii de lu un corp cu o temperatura mai ridicata. CIMPUL ELECTROSTATIC: Legea lui Coulomb: forta de interactiune dintre 2 sarcini electrice punctiforme. Cimpul electrostatic: cimp produs de un corp cu sarcina electrica aflat in repaus. Potentialul electric intr-un punct este o marime fizica egala cu raportul dintre lucrul mecanic efectuat de cimp la deplasarea unui corp de proba incarcat, din acel punct, in punctul de referinta arbitrar ales, si sarcina acelui corp. Tensiunea reprezinta o diferenta de potential dintre doua puncte. Capacitatea electrica C a unui conductor izolat si departat de alte corpuri este egala cu raportul dintre sarcina Q a conductorului si potentialul V in aceste conditii. Se masoara in Farad. CURENTUL ELECTRIC STATIONAR: Intensitatea curentului electric este o marime care exprima sarcina electrica ce strabate sectiunea transversala a circuitului in unitatea de timp. CIMPUL MAGNETIC AL CURENTULUI ELECTRIC, INDUCTIA ELECTROMAGNETICA: Fluxul magnetic ce strabate o suprafata S este o marime fizica scalara si se masoara in Wb. Forta Lorentz: actiunea unui cimp magnetic asupra unei sarcini electrice. Inductia electromagnetica reprezinta generarea unei tensiuni electromotoare la capetele unui circuit strabatutu de un flux mag. ariabil in timp. Tensiunea electromotoare indusa si curentul indus au un astfel de sens, incit fluxul magnetic produs de curentul indus sa se opuna variatiei fluxului magnetic inductor (regula Lentz). Autoinductia este fenomenul de inductie electromagnetica produs intr-un circuit datorita variatiei intensitatii curentului din acel ciurcuit. Se masoara in Henri. CURENTUL ALTERNATIV: In circuitul de curent alternativ, rezistenta nu introduce defazaj intre tensiune si intensitate. O bobina aflata intr-un circuit de curent alternativ introduce o rezistenta aparenta si o defazare in urma a intensitatii curentului fata de tensiunea aplicata, cu pi/2. Un condensator aflat intr-un circuit de curent alternativ introduce o rezistenta aparenta si o defazare in avans a intensitatii curentului fata de tensiunea aplicata, cu pi/2. FIZICA ATOMULUI: Postulatele lui Bohr: 1) Starile legate ale atomului sunt stari in care atomul nu absoarbe si nu emite energie. Aceste stari ale atomului se numesc stari stationare, deoarece, atomul poate sa se gaseasca intr-o asemenea stare un timp oricit de lung, daca nu este perturbat prin alte interactiuni. Intr-o stare stationara energia sistemului este constanta in timp. 2) Atomii absorb sau emit radiatie electromagnetica numai la trecerea dintr-o stare stationara m in alta stare stationara m. Numerele cuantice: Numarul cuantic principal cuantifica energia; Numarul cuantic orbital (l) cuantifica momentul cinetic orbital; Numarul cuantic magnetic cuantifica directia momentului cinetic; Numarul cuantic de spin cuantifica momentul cinetic de spin. FIZICA NECLEARA: Fortele nucleare asigura stabilitatea nucleelor. Energia de legatura a nucleului este egala cu lucrul mecanic efectuat pentru a desface un nucleu izolat in repaus, in nucleoni izolati in repaus. Timpul de injumatatire este timpul dupa care se dezintegreaza jumatate din numarul de nuclee. Partile principale ale unui reactor: materialul fisionabil, moderatorul, fluidul de racire, barele de control, reflectorul, protectia. NOTIUNI DE TEORIE ALRELATIVITATII RESTRINSE: Postulatele lui Einstein: 1) Fenomenele fizice se desfasoara identic in toatele sistemele de referinta inertiale in conditii initiale identice. 2) Viteza luminii in vid are aceeasi valoare in toate sistemele de referinta inertiale si in toate directiile, adica nu depinde de miscarea sursei de lumina sau a observatorului. Fotonul: particula de lumina care poseda atit proprietati ondulatorii cit si corpusculare.

Textul de mai sus reprezinta un extras din "REFERAT FIZICA: MISCAREA SI REPAUSUL". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Comentarii

mah ceva mai simplu acolo 2 randuri!! nu cat romanu!!

wow

complicat dar e destul de bun :) =) _ok_

mah ceva mai simplu acolo 2 randuri!! nu cat romanu!!

cam complicat si inutil pentru clasa 9

essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee minunat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

e mult de scriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis asti chiar nu au de gand sa fragmente imi trebuie la scoala si in plus cred ca saitul asta e doar pentru destepti dar io cred ca.i super va pup!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nu am timp sa citesc asa ceva park ar fi un roman

mamaaaaaaaaa cine are atata timp la dispozitie sa scrie j sa citeasca ce dreaqqqqq;);)););)):)):))=)):))=))=))

10

woooooooow...wtf,da park am eu timp sa citesc asha cv...no thx..srry :(

misto in pl a mea nu deranjati ma f*t

e prea mare si complicat

este extrem de complicat, ar trebui sa faceti ceva pe care lumea chiar sa-l citeasca, orikum ms.