Referat de marketing. Analiza swot

Incarcat la data: 08 Februarie 2008

Autor: AnaMY

Pret: 80 credite

4,5 (2 review-uri)
2. ANALIZA SWOT prezentare teoretica SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti "Strengthts" (Forte, Puncte forte), "Weaknesses" (Slabiciuni, Puncte slabe), "Opportunities" (Oportunitati, Sanse) si "Threats" (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar urmatoarele doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei. Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competente distinctive pe care aceasta le poseda la un nivel superior in comparatie cu alte firme, indeosebi concurente, ceea ce ii asigura un anumit avantaj in fata lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezinta activitati pe care firma le realizeaza mai bine decat firmele concurente, sau resurse pe care le poseda si care depasesc pe cele ale altor firme. Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care ii determina un nivel de performante inferior celor ale firmelor concurente. Punctele slabe reprezinta activitati pe care firma nu le realizeaza la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le poseda. "Oportunitatile" reprezinta factori de mediu externi pozitivi pentru firma, altfel spus sanse oferite de mediu, firmei, pentru a-si stabili o noua strategie sau a-si reconsidera strategia existenta in scopul exploatarii profitabile a oportunitatilor aparute. "Oportunitati" exista pentru fiecare firma si trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesara fructificarii lor sau pot fi create, indeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale activitatilor de cercetare-dezvoltare, adica a unor inovari de anvergura care pot genera chiar noi industrii sau domenii aditionale pentru productia si comercializarea de bunuri si servicii. "Amenintarile" sunt factori de mediu externi negativi pentru firma, cu alte cuvinte situatii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, in masura semnificativa, capacitatea firmei de a-si realiza integral obiectivele stabilite, determinand reducerea performantelor ei economico-financiare. Ca si in cazul oportunitatilor, "amenintari" de diverse naturi si cauze pandesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permitand firmei sa-si reconsidere planurile strategice astfel incat sa le evite sau sa le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci cand o amenintare iminenta este sesizata la timp, prin masuri adecvate ea poate fi transformata in oportunitate. Aplicarea analizei SWOT este facilitata daca se foloseste o lista de probleme care trebuie urmarite in cadrul analizei si ale caror raspunsuri sunt relevante pentru evaluarea situatiei de fapt a mediului si a firmei. Este recomandabil ca problemele urmarite in ceea ce priveste punctele forte, punctele slabe, oportunitatile si amenintarile sa aiba o anvergura necesara pentru a fi cu adevarat probleme strategice, sa aiba legatura cu planurile strategice si sa ofere indicii semnificative pentru evaluarea judiciozitatii acestora si, la nevoie, pentru reconsiderarea lor. O parte din principalele probleme de urmarit in cadrul analizei SWOT sunt prezentate in continuare, ele pot fi folosite drept referinta pentru efectuarea unei analize, dar pot si este preferabil sa fie completate cu alte probleme specifice firmei in cauza. Probleme de urmarit in analiza firmei: A. Cu privire la "Punctele forte" esentiale: - suficienta resurselor financiare disponibile; - existenta unei competente distinctive pe unul sau mai multe din planurile: managerial; organizatoric; cercetare-dezvoltare; calitatii produselor si/sau serviciilor; pregatirii personalului, costurilor; comercial, etc. - posedarea unor brevete de inventii de produse si /sau tehnologii care confera firmei avantaj competitiv; - posedarea unor abilitati deosebite in materie de inovare a produselor si/sau tehnologiilor; - detinerea pozitiei de lider sau de varf de piata; - posedarea unor abilitati comerciale deosebite; - existenta unei imagini favorabile despre firma; - posibilitatea de a practica economia de scara; - existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategica; - viteza de reactie decizionala la modificarile produse in mediul intern sau extern, - calitatea culturii de intreprindere B. Cu privire la "Punctele slabe" potentiale: - inexistenta unei directii strategice clare; - lipsa unor abilitati sau competente deosebite; - existenta unei infrastructuri neadecvate, uzate fizic sau moral; - lipsa competentei manageriale; - deteriorarea continua a pozitiei competitive; - erodarea imaginii firmei in perceptia detinatorilor de interese; - vulnerabilitatea la presiunile concurentei; - reducerea ponderii pe piata; - existenta unor dezavantaje competitive (handicap tehnologic, costuri ridicate); - mentinerea unui nomenclator inadecvat de produse si/sau servicii (prea larg sau prea ingust); - atentie precumpanitoare data problemelor curente in detrimentul celor de perspectiva. Probleme de urmarit la analiza mediului: A. Cu privire la "Oportunitati" potentiale: - cresterea rapida a pietei; - posibilitati de extindere a nomenclatorului de produse si/sau servicii; - existenta cererii de noi produse si/sau servicii pe pietele existente sau pe piete noi; - existenta cererii pe noi piete a produselor si/sau serviciilor existente; - posibilitati de integrare verticala; -manifestarea unei stari de stagnare sau regres la firmele concurente; -posibilitati de incheiere a unor aliante, acorduri etc. avantajoase; -posibilitati de incheiere a unor contracte de leasing, factoring, franchising. B. Cu privire la "Amenintari" potentiale: - adoptarea unor reglementari legislative sau normative restrictive cu impact nefavorabil; - intrarea intr-o perioada de recesiune economica la nivel national sau international; - schimbari demografice nefavorabile; - schimbari ale nevoilor, gusturilor sau preferintelor clientilor; - crestere mai lenta, stagnare sau chiar recesiune a pietei; - intrarea unor noi competitori pe piata; - cererea crescanda pentru produse de substitutie; - presiunea crescanda a concurentei; - puterea crescanda de negociere a furnizorilor si/sau a clientilor; - vulnerabilitate la fluctuatiile mediului de afaceri . Analiza SWOT se poate desfasura la scara ansamblului firmei sau, pentru adancirea investigatiei si conturarea unor concluzii mai detaliate, la cea a domeniilor functionale din cadrul firmei: marketing, vanzari si distributie, cercetare- dezvoltare, productie, financiar si personal - relatii de munca. Analiza SWOT are un pronuntat caracter calitativ, permitand formularea unui diagnostic asupra conditiei trecute si actuale a firmei sau a domeniilor ei functionale, pe baza raspunsurilor la problemele mentionate anterior, conturandu-se perspectivele de evolutie pe termen lung ale firmei si ale domeniilor respective. Diagnosticarea in urma utilizarii analizei SWOT, poate fi definita ca o cercetare complexa a aspectelor economice, tehnice, sociologice, juridice si manageriale ce caracterizeaza activitatea unei firme, prin care se identifica punctele forte, punctele slabe, oportunitatile, amenintarile si cauzele care le genereaza si/sau le va genera, se formuleaza recomandari de eliminare sau diminuare a aspectelor negative si /sau de valorificare a celor pozitive. 3. ANLIZA SWOT A S.C. BERE CRAIOVA S.A. 3.1 ISTORICUL SI PROFILUL S.C. BERE CRAIOVA S.A. Fabrica de bere Craiova a fost pusa in functiune la inceputul lunii aprilie 1970, mai intai cu sectorul fabricare bere, iar in urmatoarele luni si cu sectoarele imbuteliere la sticla si butoi si fabrica de malt. S. C. BERE CRAIOVA S. A. este amplasata in zona industriala de vest a orasului Craiova, la mica distanta de gara si la aproximativ 8 km. de centrul orasului. Ea se invecineaza cu: Elpreco Craiova, Baza de Aprovizionare Craiova si cu intreprinderea de Transporturi in Comun. Proiectul noului obiectiv a fost intocmit si avizat de catre specialisti din Centrala Berii in 1968, iar constructia lui a inceput in primavara anului 1969. La sfarsitul lunii august 1970 este pus in functiune ultimul sector al intreprinderii de Bere Craiova si anume Fabrica de Malt, cu o capacitate anuala de 11.000 tone. Pana la aceasta data, sectorul fabricare bere a lucrat incepand din 6 aprilie 1970 cu malt indigen de la alte unitati din tara si cu malt de import din Germania, Cehoslovacia, Belgia si Franta . Unitatea este structurata pe trei mari sectoare de productie si anume: -fabricare bere cu sectiile: fierbere, fermentare I si captare CO2, fermentare II, filtrare si linistire bere; -imbuteliere bere la sticle si butoaie; -fabrica de malt. Pe langa aceste unitati de productie, fabrica mai dispunea initial de: - ateliere de intretinere si reparatii: mecanic, electric, AMC; -centrala pentru producerea si distribuirea aerului si a agentului de racire; -punctul de primire si distribuire a agentului termic de la uzina Prefabricate din Craiova. Ulterior, in anii `90 s-a dat in folosinta si o centrala termica, iar centrala de frig s-a extins cu compresoare care functioneaza pe propilen. Initial capacitatea de fabricatie a S.C. BERE CRAIOVA S.A. a fost de 390.000 hl. bere anual, exprimata in unitati fizice sau 410.000 hl anual, exprimata in bere echivalent de 120 Bllg. Dotarea majoritatii sectoarelor de productie s-a facut cu utilaje de import pe relatia vest. Fabrica de malt are o capacitate anuala de 11.000 tone malt, echivalentul a 16.000 tone oarze prelucrate. Sectorul este format din urmatoarele subsectoare de fabricatie: -siloz casa masinii: la acest subsector exista un numar mare de utilaje provenind de la firmele germane Unitechno si Hartman; -inmuiere oarze: este dotat in totalitate cu utilaje romanesti, in principal de la FGUCM Bucuresti. Are o capacitate zilnica de prelucrare a 45 tone de orz sortat; -germinare: este dotat in mare masura cu utilaje germane, ca de exemplu instalatia completa Wanderhaufen ce provine de la firma Seeger; -uscare malt: aici exista doua uscatoare cu gratar basculant avand o capacitate de 17 tone malt pe zi, fiecare de provenienta germana. Sectoarele fabricare bere si fabricare malt lucreaza, cu exceptia unei luni de remont, tot timpul anului in regim de foc continuu. Sectorul fabricare bere s-a extins in anul 1981 cu inca o sectie de brasaj fierbere, avand o capacitate de 100.000 hl bere finita pe an in echivalent bere de 120 Bllg. Noua sectie a fost dotata in totalitate cu utilaje din tara, in principal de la firma FGUCM Bucuresti. in acelasi timp s-a construit o sectie noua de fermentare secundara, dotata cu tancuri din otel inoxidabil, cu o capacitate totala de 100.000hl, de la aceeasi firma FGUCM. Tot in anul 1981, sectorul imbuteliere bere la sticla a fost marit cu o linie de mare capacitate (20.000 sticle pe ora) de la firma Nagema din Neuer Brandenburg. in anul 1988 s-a dat in functiune o sectie de captare si imbuteliere CO2 dotata cu utilaje din tara si est- germane. Sectia are o capacitate de 120 kg. CO2 imbuteliat pe ora. in anii 1987 1988, liniile de imbuteliere Seitz au fost inlocuite cu linii de imbuteliere de capacitate similara, provenind de la firma Tehnofrig Cluj. inlocuire a fost dictata de uzura avansata fizica si morala a liniilor Seitz. Perioada 1990 1996 este perioada cea mai infloritoare cunoscuta de S.C. BERE CRAIOVA S.A., perioada caracterizata printr-o ampla actiune de modernizare, de reutilari si retehnologizari de mare anvergura. Astfel, in anul 1994 s-a dat in folosinta o centrala tehnica cu trei cazane pentru producerea aburului, punand astfel definitiv capat dependentei de agentul termic livrat de catre Elpreco Craiova; cazanele sunt de provenienta romaneasca, de la firma Vulcan Bucuresti si functioneaza cu pacurina, eliminand neajunsurile din perioada de iarna a anului, cand gazul este livrat la parametri necorespunzatori. in anul 1995 s-a dat in folosinta o linie de spalare si umplere butoaie care foloseste ca ambalaje butoaie de 50 l, confectionate din otel inoxidabil; linia, complet automatizata, are in dotare si o instalatie de pasteurizare bere vrac cu reglare automata a parametrilor de lucru. Linia de imbuteliat bere la butoi tip KEG provine de la firma germana Kloekner Holstein Seitz care ne-a livrat si butoaiele din otel inoxidabil. Ea are o capacitate de 120 hl pe ora si prezinta o functionare ireprosabila contribuind la mentinerea parametrilor superiori ai berii supuse imbutelierii. in vederea maririi capacitatii de filtrare pentru berea bruta ce se imbuteliaza si pentru asigurarea unei limpiditati corespunzatoare s-au montat doua filtre noi kiselgur de la firma Metav Bucuresti, cu o capacitate maxima de 150 hl bere fiecare. De asemeni, sectorul filtrare linistire bere a mai fost dotat cu un impregnator cu functionare automata provenind de la firma KHS. Pornind de la ideea ca o buna stabilitate a barii este determinata nu numai de calitatea filtrarii ei, ci si de conditiile igienico- sanitare, din anul 1994 s-a trecut la dotarea sectiilor fabricatie imbuteliere bere la sticla si fermentare filtrare linistire bere cu instalatii de spalare chimica tip Scania prevazute cu sateliti mobili. Instalatia foloseste agenti chimici acizi sau bazici din categoria Topax care realizeaza curatirea, decaparea si dezinsectia interioara a utilajelor, precum si a incaperilor de fabricatie. in vederea maririi capacitatii de productie, Consiliul de Administratie al S.C. BERE CRAIOVA S.A. a hotarat in anul 1995 dotarea cu doua linii de bere de mare capacitate. in acest sens, la inceputul lunii iunie 1996 s-a dat in folosinta o linie noua de imbuteliere bere la sticla cu utilaje achizitionate de la Tehnofrig Cluj, avand o capacitate maxima de 20.000 sticle pe ora. Linia este prevazuta cu un pasteurizator tip tunel pentru pasteurizarea sticlelor imbuteliate, precum si cu o masina de spalare a navetelor. O achizitie de marca o reprezinta linia de imbuteliere complet automatizata provenind de la firma KHS care asigura pasteurizarea in vrac a berii ce urmeaza a fi imbuteliata, precum si paletizarea si depaletizarea navetelor. Linia este de mare capacitate (36.000 sticle pe ora) si este unicat pentru Romania prin gradul avansat de automatizare. Ea a fost data in folosinta la inceputul lunii octombrie 1996. Aceste succese remarcabile pe linia extinderii capacitatii de productie la unele sectoare si imbunatatirii calitatii berii, ca urmare a modernizarii unor procese tehnologice se datoreaza in mare masura faptului ca, incepand din luna iunie 1994, fabrica a devenit proprietate de grup, ea fiind privatizata prin metoda MEBO. Pe de alta parte, privatizarea facandu-se cu participarea personalului din fabrica, a crescut preocuparea si grija salariatilor pentru bunul mers al productiei, pentru ridicarea calitatii produselor obtinute si marirea capacitatii de productie, chiar si prin eforturi proprii. Ca urmare a eforturilor facute si ca o recunoastere a calitatii produselor fabricate de catre S.C. BERE CRAIOVA S.A., incepand cu anul 1996, societatea a intrat in componenta marelui concern BBAG Austria, acesta devenind actionarul majoritar. Aceasta asociere a adus numeroase beneficii firmei, partea austriaca asigurand fondurile necesare pentru investitii in aparatura moderna. Colectivul de specialisti de toate nivelele: ingineri, maistrii, muncitori etc. era la pornirea fabricii alcatuit in mare majoritate din oameni tineri, multi dintre acestia avand doar cunostinte teoretice si nici un fel de practica in domeniu. Spre deosebire de alte unitati similare, mai vechi din tara, societatea nu se confrunta cu conservatorismul, cu stereotipia sau plafonarea profesionala. Se confrunta, insa, cu o acuta lipsa de experienta in fabricarea berii. Din aceasta cauza, inca de la pornirea fabricii, nu s-au folosit metode empirice de urmarire a fazelor de fabricatie, ci a trebuit sa se bazeze mereu pe metode de control de laborator, laborator dotat si el cu aparatura moderna la acea data. Astfel, a fost prima fabrica de bere din tara care a determinat valoarea amara a hameiului, acizi alfa etc. La inceputul anilor optzeci, laboratorul a mai fost dotat cu statie de micromaltaj pusa in functiune de ICICA Bucuresti. Aceasta dotare buna inca din start a laboratorului a dat posibilitatea sa se intocmeasca diagrame de fabricatie pe criterii stiintifice. Astfel, tanarul colectiv a invatat, pe langa arta de a face bere, si stiinta de a face bere. Stagnarea tehnologica din anii 1975 1989 ia sfarsit la inceputul anilor nouazeci, dupa care urmeaza o perioada intensa de modernizare, atat a instalatiilor si utilajelor, cat si a tehnologiilor de fabricatie. Astfel, la sectia de fierbere se folosesc diagrame moderne de zaharificare cu corectarea PH ului la plamezi si la mustul fiert. De asemenea se folosesc intensiv preparate enzimatice exogene si adjuvanti pentru corectarea unor deficiente ale maltului. La hameiere se foloseste in exclusivitate hamei din import de la firma John Barth , sub forma de hamei granule (Pellets) sau hamei extract cu un bogat continut de acizi alfa. Dezincrustarea cazanelor de fiert se face acum cu instalatii mecanice de pompare si recirculare a agentului de curatat. Periodic, cu ajutorul unui oxigenometru din dotarea laboratorului se face controlul continutului de oxigen al mustului racit. Aparatura moderna de laborator achizitionata in ultimii doi ani permite sa se faca un control riguros si rapid pe fiecare faza de fabricatie in procesul de brasaj ca de exemplu: PH ul, continutul in oxigen al mustului etc. in curand va fi pus in functiune si spectrofotometrul recent achizitionat care va permite sa se determine compozitia chimica a mustului fiert. La fermentarea primara si secundara s-a trecut la spalarea si dezinfectarea mecanizata a liniilor si tancurilor (pereti, pardosele, serpentine) cu ajutorul satelitilor mobili legati la o instalatie automata marca Scania. in vederea mentinerii gradului final de fermentare si a reducerii continutului de diacetil din berea finita se folosesc curent la fermentarea berii preparate enzimatice si adjuvanti precum: Finizim, Fungamyl si Matirex. Noi realizari s-au obtinut pe linia filtrarii berii finite. Noile linii de filtrare Metav asigura o buna limpiditate a berii fara sa mai fie necesare separatoarele centrifugale. Totodata, berea se poate impregna, dupa caz, cu CO2 cu ajutorul unei instalatii moderne cu functionare automata. Toate aceste modernizari au condus la cresterea stabilitatii berii. Tancurile de inox de linistire a berii filtrate se spala, dezinfecteaza si dezincrusteaza tot cu ajutorul unei instalatii automate marca Scania folosind, dupa caz, diferite tipuri de Topax. Procesul de imbuteliere bere la butoi este acum unul ultramodern, folosind o instalatie de spalare si umplere butoaie complet automatizata si berea pasteurizata vrac. Din pacate, la sectorul fabricare malt s-a facut mult mai putin pe linia mecanizarii si modernizarii instalatiilor si a procesului tehnologic, el urmand sa fie modernizat abia in anii ce vin. 2.1.1. Sortimente de bere produse de-a lungul anilor Diversificarea sortimentala a productiei de bere a inceput o data cu pornirea fabricii. Astfel, in perioada 1970 1978 s-au creat in mod curent 7 8 sortimente de bere, dintre care 4 de bere blonda: bere blonda obisnuita de 12,50 Bllg, bere Doljana de 140 Bllg, bere Minerva de 12,50 Bllg si bere Stadion de 6,50 Bllg, slab alcoolica, precum si mai multe tipuri de bere neagra ca: bere Junior, bere Porter, bere neagra de 160 Bllg si bere neagra de 130 Bllg. Tot in aceasta perioada s-au mai produs sortimente ocazionale: bere Union de 170 Bllg, bere hipoglucidica, bere Union de 110 Bllg etc. in perioada urmatoare, cerintele consumatorilor au orientat productia exclusiv spre tipurile de bere blonda si apar noile sortimente ca: bere Bucegi de 120 Bllg, Berea perinita de 130 Bllg si recent blonda tip Pils de 120 Bllg. Dupa 1996, se schimba denumirea berii in Golden Brau (fosta Bucegi) si Craiova Premium Pils. Se introduc in fabricatie sub licenta Arbema si Silva, precum si Silva Regun si apare sortimentul de bere neagra Golden Comet, devenind mai apoi Golden Brau black si Golden Brau special black. Societatea mai comercializeaza bere Kaiser, pe care o imbuteliaza. Colectivul de specialisti ai S.C. Bere Craiova S.A. nu are in vedere omologarea de noi sortimente de bere cel putin momentan, cand nu s-au primit semnale in acest sens de la beneficiar. 3.3. PUNCTE TARI: a). Societatea este privatizata prin metoda MEBO, iar incepand din anul 1996 a intrat in componenta concernului BBAG Austria, acesta asigurand fondurile necesare pentru investitii mai ales in tehnologie moderna; b). Privatizarea facandu-se cu participarea personalului societatii, a crescut preocuparea si grija salariatilor pentru bunul mers al productiei, pentru ridicarea calitatii produselor obtinute si marirea capacitatii de productie, chiar si prin eforturi proprii; c). Societatea beneficiaza de un management modern; d). Structura organizationala a societatii este moderna, cuprinzand sectoarele, sectiile si compartimentele necesare unei intreprinderi moderne; e). Societatea are o structura de cercetare; f). Prin tehnologiile si aparatura moderna cu care este dotata, societatea are posibilitatea urmaririi eficiente a calitatii produselor, acesta fiind o preocupare constanta; g). Colectivul de specialisti de toate nivelele: ingineri, maistrii, muncitori etc. era la pornirea fabricii alcatuit in mare majoritate din oameni tineri, multi dintre acestia avand doar cunostinte teoretice si nici un fel de practica in domeniu. Spre deosebire de alte unitati similare, mai vechi din tara, societatea nu se confrunta cu conservatorismul, cu stereotipia sau plafonarea profesionala. Se confrunta, insa, cu o acuta lipsa de experienta in fabricarea berii. Din aceasta cauza, inca de la pornirea fabricii, nu s-au folosit metode empirice de urmarire a fazelor de fabricatie, ci a trebuit sa se bazeze mereu pe metode de control de laborator, laborator dotat si el cu aparatura moderna la acea data. Astfel, a fost prima fabrica de bere din tara care a determinat valoarea amara a hameiului, acizi alfa etc. h). Diversificarea sortimentala a productiei de bere a inceput o data cu pornirea fabricii. Astfel, in perioada 1970 1978 s-au creat in mod curent 7 8 sortimente de bere, dintre care 4 de bere blonda: bere blonda obisnuita de 12,50 Bllg, bere Doljana de 140 Bllg, bere Minerva de 12,50 Bllg si bere Stadion de 6,50 Bllg, slab alcoolica, precum si mai multe tipuri de bere neagra ca: bere Junior, bere Porter, bere neagra de 160 Bllg si bere neagra de 130 Bllg. Tot in aceasta perioada s-au mai produs sortimente ocazionale: bere Union de 170 Bllg, bere hipoglucidica, bere Union de 110 Bllg etc. in perioada urmatoare, cerintele consumatorilor au orientat productia exclusiv spre tipurile de bere blonda si apar noile sortimente ca: bere Bucegi de 120 Bllg, Berea Perinita de 130 Bllg si recent blonda tip Pils de 120 Bllg. Dupa 1996, se schimba denumirea berii in Golden Brau (fosta Bucegi) si Craiova Premium Pils. Se introduc in fabricatie sub licenta Arbema si Silva, precum si Silva Regun si apare sortimentul de bere neagra Golden Comet, devenind mai apoi Golden Brau black si Golden Brau special black. Societatea mai comercializeaza bere Kaiser, pe care o imbuteliaza. i). Linia de imbuteliere complet automatizata provenind de la firma KHS care asigura pasteurizarea in vrac a berii ce urmeaza a fi imbuteliata, precum si paletizarea si depaletizarea navetelor. Linia este de mare capacitate (36.000 sticle pe ora) si este unicat pentru Romania prin gradul avansat de automatizare. Ea a fost data in folosinta la inceputul lunii octombrie 1996; j). Comercializeaza si bere Kaiser, pe care o imbuteliaza. k). Societatea prin produsele sale si preturile atractive ale acestora, are o imagine favorabila pe piata, situandu-se printre liderii de piata. 3.4. PUNCTE SLABE: a). 51% din actiunile societatii sunt detinute de concernul BBAG Austria; b). Infrastructura de distributie slab dezvoltata; c). La hameiere se foloseste in exclusivitate hamei din import de la firma John Barth , sub forma de hamei granule (Pellets) sau hamei extract cu un bogat continut de acizi alfa; d). La sectorul fabricare malt s-a facut mult mai putin pe linia mecanizarii si modernizarii instalatiilor si a procesului tehnologic, el urmand sa fie modernizat abia in anii ce vin; e). Lipsa surselor de apa, proprii; f).). Vanzari mai scazute in anotimpul rece. 3.5. OPORTUNITATI: a). Cresterea rapida a pietei datorate existentei unei singure fabrici de bere in intreaga Oltenie (la Turnu Severin), fabrica veche si de capacitate mica, ce nu putea asigura nici pe departe cererea de bere a populatiei din aceasta importanta zona a tarii. O serie de orase ale Olteniei, puternic industrializate, cu un numar mare de muncitori ocupati in industrie si in constructii - montaj constituie o buna piata de desfacere pentru produsul bere; b). Podgoriile Olteniei, cu exceptia celor din judetul Valcea, detin o mica pondere din totalul terenurilor agricole, iar cantitatea de vin ce se produce anual in aceasta zona a tarii este relativ mica in comparatie cu alte zone geografice. c). Societatea are posibilitatea extinderii nomenclatorului de produse fie prin sortimente noi de bere, fie prin produse derivate: drojdie de bere, sucuri naturale (zona pomicola importanta aflata la distanta relativ mica), etc. d). Existenta unor culturi intinse de oarze (orz si orzoaica) in judetele Dolj, Olt, Mehedinti, materie prima in fabricarea berii; e). Societatea prin potentialul sau si prin potentialul zonei in care se afla amplasata are posibilitatea integrare pe verticala si de diversificare. 3.6. AMENINTARI: a). Presiunea tot mai crescanda a concurentei bere importata sau produsa sub licenta in tara, cu renume: Beck; Carlsberg; Heineken etc. b). Emanciparea consumatorilor; c). Fluctuatiile monedei nationale fata de moneda EURO sau DOLAR; d). Degradarea solului in zonele de cultura a orzului si orzoaicei; e). Alternanta de ani secetosi si umezi cu efecte asupra recoltelor de orz si orzoaica; f). Pauperizarea populatiei; g). Politicile de reducere si eliminare a consumului de alcool. 4. CONCLUZII in urma identificarii punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si a amenintarilor se poate concluziona ca societatea S.C. BERE S.A. CRAIOVA : -este o societate profitabila; -are un management modern; -are o structura organizatorica optima; -poseda o baza tehnico-materiala moderna in proportie de aproximativ 80%; -are o cultura organizationala buna; -are produse diversificate si de buna calitate; -are un pret de cost al produselor competitiv; -are o piata de desfacere stabila si este posibila largirea ei; -a obtinut profit constant; -are posibilitatea de integrare verticala; -are posibilitatea si conditiile de diversificare a produselor; -are posibilitatea de a se mentine printre liderii de piata zonali si chiar nationali. Pentru mentinerea si accentuarea dezvoltarii societatii S.C. BERE S.A. CRAIOVA, se poate actiona prin: -continuarea modernizarii bazei tehnico-materiale; -dezvoltarea sectorului de desfacere si desfacerea directa catre clienti a produselor; -dezvoltarea nomenclatorului de produse (productia de drojdie de bere, de sucuri si chiar de alcool); -realizarea de servicii catre alte intreprinderi ( imbuteliere produse, furnizarea de agent termic, etc.); -producerea si comercializarea de materii prime sau semifabricate pentru alte intreprinderi; -pregatirea si formarea de specialisti pentru intreprinderile de profil interesate; -executarea de "service" altor intreprinderi cu instalatii identice; -altele.

Textul de mai sus reprezinta un extras din "Referat de marketing. Analiza swot". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Sutien Triumph Julia Light Beige Sutien Triumph Julia Light Beige Sutien bej deschis cu detalii din dantela, armatura si bretele ajustabile. 48% poliamida, 44%...
Chiloti Triumph Anna Dark Blue Chiloti Triumph Anna Dark Blue .. 82% poliamida, 18% elastan
Chiloti Triumph Erin Dark Beige Chiloti Triumph Erin Dark Beige .. 82% poliamida, 18% elastan