Referat de marketing. Analiza Swot

Incarcat la data: 29 Februarie 2008

Autor: 3D

Pret: 100 credite

4,6 (11 review-uri)
ANALIZA SWOT A S.C. BERE TREI STEJARI S.A. PLANUL REFERATULUI 1. Introducere 2. Analiza SWOT prezentare teoretica 3. ANLIZA SWOT A S.C. BERE TREI STEJARI S.A. 3.1. Istoricul si profilul 3.2 Structura organizatorica 3.3. Puncte tari 3.4. Puncte slabe 3.5. Oportunitati 3.6. Amenintari 4. Concluzii 5. Bibliografie 1. INTRODUCERE in economia moderna, firmele reprezinta "forta motrica" a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii. Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora in doua categorii: unele care obtin succese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu greu pentru supravietuire sau inregistreaza performante economico-financiare modeste. Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), a determinat cearea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei (afacerii).Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efecte materializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piata si anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizarii misiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv. Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei defineste misiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege strategia adecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia. Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care materializeaza strategia respectiva, se bazeaza pe un amplu proces de analiza si evaluare a mediului de actiune a firmei, a situatiei competitivitatii ei in acest mediu si a situatiei firmei, a capacitatii acesteia de a infrunta schimbarile produse in mediu. Managementului strategic ii este specifica, in esenta, analiza continua, pe de o parte, a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbarile din cadrul acestuia iar pe de alta parte, a situatiei interne a firmei pentru a evalua capacitatea ei de a face fata schimbarilor . Metoda de analiza a mediului, a competitivitatii si a firmei pe care o prezint in continuare, este analiza SWOT. Prin intermediul sau si (sau) al altor analize cum ar fi: analiza situatiei industriei si a atractivitatii acesteia, analiza competitiei, autoanaliza firmei si a fortei ei competitive, managementul de varf al firmei poate anticipa schimbarile si elabora, implementa strategia optima pentru a asigura prosperitatea firmei. Metodele de analiza a mediului, a competitivitatii si a firmei pot folosi si eventualilor investitori pentru a-si plasa investitiile sau firmelor de consultanta financiara. 2. ANALIZA SWOT prezentare teoretica SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti "Strengthts" (Forte, Puncte forte), "Weaknesses" (Slabiciuni, Puncte slabe), "Opportunities" (Oportunitati, Sanse) si "Threats" (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar urmatoarele doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei. Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competente distinctive pe care aceasta le poseda la un nivel superior in comparatie cu alte firme, indeosebi concurente, ceea ce ii asigura un anumit avantaj in fata lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezinta activitati pe care firma le realizeaza mai bine decat firmele concurente, sau resurse pe care le poseda si care depasesc pe cele ale altor firme. Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care ii determina un nivel de performante inferior celor ale firmelor concurente. Punctele slabe reprezinta activitati pe care firma nu le realizeaza la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le poseda. "Oportunitatile" reprezinta factori de mediu externi pozitivi pentru firma, altfel spus sanse oferite de mediu, firmei, pentru a-si stabili o noua strategie sau a-si reconsidera strategia existenta in scopul exploatarii profitabile a oportunitatilor aparute. "Oportunitati" exista pentru fiecare firma si trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesara fructificarii lor sau pot fi create, indeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale activitatilor de cercetare-dezvoltare, adica a unor inovari de anvergura care pot genera chiar noi industrii sau domenii aditionale pentru productia si comercializarea de bunuri si servicii. "Amenintarile" sunt factori de mediu externi negativi pentru firma, cu alte cuvinte situatii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, in masura semnificativa, capacitatea firmei de a-si realiza integral obiectivele stabilite, determinand reducerea performantelor ei economico-financiare. Ca si in cazul oportunitatilor, "amenintari" de diverse naturi si cauze pandesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permitand firmei sa-si reconsidere planurile strategice astfel incat sa le evite sau sa le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci cand o amenintare iminenta este sesizata la timp, prin masuri adecvate ea poate fi transformata in oportunitate. Aplicarea analizei SWOT este facilitata daca se foloseste o lista de probleme care trebuie urmarite in cadrul analizei si ale caror raspunsuri sunt relevante pentru evaluarea situatiei de fapt a mediului si a firmei. Este recomandabil ca problemele urmarite in ceea ce priveste punctele forte, punctele slabe, oportunitatile si amenintarile sa aiba o anvergura necesara pentru a fi cu adevarat probleme strategice, sa aiba legatura cu planurile strategice si sa ofere indicii semnificative pentru evaluarea judiciozitatii acestora si, la nevoie, pentru reconsiderarea lor. O parte din principalele probleme de urmarit in cadrul analizei SWOT sunt prezentate in continuare, ele pot fi folosite drept referinta pentru efectuarea unei analize, dar pot si este preferabil sa fie completate cu alte probleme specifice firmei in cauza. Probleme de urmarit in analiza firmei: A. Cu privire la "Punctele forte" esentiale: - suficienta resurselor financiare disponibile; - existenta unei competente distinctive pe unul sau mai multe din planurile: - managerial; - organizatoric; - cercetare-dezvoltare; - calitatii produselor si/sau serviciilor; - pregatirii personalului, - costurilor; - comercial, etc. - posedarea unor brevete de inventii de produse si /sau tehnologii care confera firmei avantaj competitiv; - posedarea unor abilitati deosebite in materie de inovare a produselor si/sau tehnologiilor; - detinerea pozitiei de lider sau de varf de piata; - posedarea unor abilitati comerciale deosebite; - existenta unei imagini favorabile despre firma; - posibilitatea de a practica economia de scara; - existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategica; - viteza de reactie decizionala la modificarile produse in mediul intern sau extern, - calitatea culturii de intreprindere B. Cu privire la "Punctele slabe" potentiale: - inexistenta unei directii strategice clare; - lipsa unor abilitati sau competente deosebite; - existenta unei infrastructuri neadecvate, uzate fizic sau moral; - lipsa competentei manageriale; - deteriorarea continua a pozitiei competitive; - erodarea imaginii firmei in perceptia detinatorilor de interese; - vulnerabilitatea la presiunile concurentei; - reducerea ponderii pe piata; - existenta unor dezavantaje competitive (handicap tehnologic, costuri ridicate); - mentinerea unui nomenclator inadecvat de produse si/sau servicii (prea larg sau prea ingust); - atentie precumpanitoare data problemelor curente in detrimentul celor de perspectiva. Probleme de urmarit la analiza mediului: A. Cu privire la "Oportunitati" potentiale: - cresterea rapida a pietei; - posibilitati de extindere a nomenclatorului de produse si/sau servicii; - existenta cererii de noi produse si/sau servicii pe pietele existente sau pe piete noi; - existenta cererii pe noi piete a produselor si/sau serviciilor existente; - posibilitati de integrare verticala; -manifestarea unei stari de stagnare sau regres la firmele concurente; -posibilitati de incheiere a unor aliante, acorduri etc. avantajoase; -posibilitati de incheiere a unor contracte de leasing, factoring, franchising. B. Cu privire la "Amenintari" potentiale: - adoptarea unor reglementari legislative sau normative restrictive cu impact nefavorabil; - intrarea intr-o perioada de recesiune economica la nivel national sau international; - schimbari demografice nefavorabile; - schimbari ale nevoilor, gusturilor sau preferintelor clientilor; - crestere mai lenta, stagnare sau chiar recesiune a pietei; - intrarea unor noi competitori pe piata; - cererea crescanda pentru produse de substitutie; - presiunea crescanda a concurentei; - puterea crescanda de negociere a furnizorilor si/sau a clientilor; - vulnerabilitate la fluctuatiile mediului de afaceri . Analiza SWOT se poate desfasura la scara ansamblului firmei sau, pentru adancirea investigatiei si conturarea unor concluzii mai detaliate, la cea a domeniilor functionale din cadrul firmei: marketing, vanzari si distributie, cercetare- dezvoltare, productie, financiar si personal - relatii de munca. Analiza SWOT are un pronuntat caracter calitativ, permitand formularea unui diagnostic asupra conditiei trecute si actuale a firmei sau a domeniilor ei functionale, pe baza raspunsurilor la problemele mentionate anterior, conturandu-se perspectivele de evolutie pe termen lung ale firmei si ale domeniilor respective. Diagnosticarea in urma utilizarii analizei SWOT, poate fi definita ca o cercetare complexa a aspectelor economice, tehnice, sociologice, juridice si manageriale ce caracterizeaza activitatea unei firme, prin care se identifica punctele forte, punctele slabe, oportunitatile, amenintarile si cauzele care le genereaza si/sau le va genera, se formuleaza recomandari de eliminare sau diminuare a aspectelor negative si /sau de valorificare a celor pozitive. 3. ANAaLIZA SWOT A S.C. BERE TREI STEJARI S.A. 3.1 ISTORICUL SI PROFILUL S.C. BERE TREI STEJARI S.A. S. C. BERE TREI STEJARI S.A. este amplasata in municipiul Sibiu, la mica distanta de gara si la aproximativ 2 km. de centrul orasului. Are o capacitate anuala de 11.000 tone. Lucreaza cu malt indigen de la alte unitati din tara si cu malt de import din Germania, Cehoslovacia, Belgia si Franta . Unitatea este structurata pe trei mari sectoare de productie si anume: -fabricare bere cu sectiile: fierbere, fermentare I si captare CO2, fermentare II, filtrare si linistire bere; -imbuteliere bere la sticle si butoaie; -fabrica de malt. Pe langa aceste unitati de productie, fabrica mai dispune de: - ateliere de intretinere si reparatii: mecanic, electric, AMC; centrala pentru producerea si distribuirea aerului si a agentului de racire; punctul de primire si distribuire a agentului termic de la uzina Prefabricate din Craiova. Dotarea majoritatii sectoarelor de productie s-a facut cu utilaje de import pe relatia vest. Fabrica de malt are o capacitate anuala de 11.000 tone malt, echivalentul a 16.000 tone oarze prelucrate. Sectorul este format din urmatoarele subsectoare de fabricatie: -siloz casa masinii: la acest subsector exista un numar mare de utilaje provenind de la firmele germane Unitechno si Hartman; -inmuiere oarze: este dotat in totalitate cu utilaje romanesti, in principal de la FGUCM Bucuresti. Are o capacitate zilnica de prelucrare a 45 tone de orz sortat; -germinare: este dotat in mare masura cu utilaje germane, ca de exemplu instalatia completa Wanderhaufen ce provine de la firma Seeger; -uscare malt: aici exista doua uscatoare cu gratar basculant avand o capacitate de 17 tone malt pe zi, fiecare de provenienta germana. Sectoarele fabricare bere si fabricare malt lucreaza, cu exceptia unei luni de remont, tot timpul anului in regim de foc continuu. Perioada 1990 2002 este perioada cea mai infloritoare cunoscuta de S.C. BERE TREI STEJARI S.A., perioada caracterizata printr-o ampla actiune de modernizare, de reutilari si retehnologizari de mare anvergura. Pornind de la ideea ca o buna stabilitate a berii este determinata nu numai de calitatea filtrarii ei, ci si de conditiile igienico- sanitare, din anul 1994 s-a trecut la dotarea sectiilor fabricatie imbuteliere bere la sticla si fermentare filtrare linistire bere cu instalatii de spalare chimica tip Scania prevazute cu sateliti mobili. Instalatia foloseste agenti chimici acizi sau bazici din categoria Topax care realizeaza curatirea, decaparea si dezinsectia interioara a utilajelor, precum si a incaperilor de fabricatie. Stagnarea tehnologica din anii 1975 1989 ia sfarsit la inceputul anilor nouazeci, dupa care urmeaza o perioada intensa de modernizare, atat a instalatiilor si utilajelor, cat si a tehnologiilor de fabricatie. Astfel, la sectia de fierbere se folosesc diagrame moderne de zaharificare cu corectarea PH ului la plamezi si la mustul fiert. De asemenea se folosesc intensiv preparate enzimatice exogene si adjuvanti pentru corectarea unor deficiente ale maltului. La hameiere se foloseste in exclusivitate hamei din import de la firma John Barth , sub forma de hamei granule (Pellets) sau hamei extract cu un bogat continut de acizi alfa. Dezincrustarea cazanelor de fiert se face acum cu instalatii mecanice de pompare si recirculare a agentului de curatat. Periodic, cu ajutorul unui oxigenometru din dotarea laboratorului se face controlul continutului de oxigen al mustului racit. Aparatura moderna de laborator achizitionata in ultimii doi ani permite sa se faca un control riguros si rapid pe fiecare faza de fabricatie in procesul de brasaj ca de exemplu: PH ul, continutul in oxigen al mustului etc. La fermentarea primara si secundara s-a trecut la spalarea si dezinfectarea mecanizata a liniilor si tancurilor (pereti, pardosele, serpentine) cu ajutorul satelitilor mobili legati la o instalatie automata marca Scania. in vederea mentinerii gradului final de fermentare si a reducerii continutului de diacetil din berea finita se folosesc curent la fermentarea berii preparate enzimatice si adjuvanti precum: Finizim, Fungamyl si Matirex. Procesul de imbuteliere bere la butoi este acum unul ultramodern, folosind o instalatie de spalare si umplere butoaie complet automatizata si berea pasteurizata vrac. 3.2. STRUCTURA ORGANIZATORICA a S.C. BERE TREI STEJARI S.A. 3.3. PUNCTE TARI : a). Societatea este privatizata prin metoda MEBO, iar incepand din anul 1996 a intrat in componenta unui concern strain, acesta asigurand fondurile necesare pentru investitii mai ales in tehnologie moderna; b). Privatizarea facandu-se cu participarea personalului societatii, a crescut preocuparea si grija salariatilor pentru bunul mers al productiei, pentru ridicarea calitatii produselor obtinute si marirea capacitatii de productie, chiar si prin eforturi proprii; c). Societatea beneficiaza de un management modern; d). Structura organizationala a societatii este moderna, cuprinzand sectoarele, sectiile si compartimentele necesare unei intreprinderi moderne; e). Societatea are o structura de cercetare; f). Prin tehnologiile si aparatura moderna cu care este dotata, societatea are posibilitatea urmaririi eficiente a calitatii produselor, acesta fiind o preocupare constanta; g). Colectivul de specialisti de toate nivelele: ingineri, maistrii, muncitori etc. era la pornirea fabricii alcatuit in mare majoritate din oameni tineri, multi dintre acestia avand doar cunostinte teoretice si nici un fel de practica in domeniu. Spre deosebire de alte unitati similare, mai vechi din tara, societatea nu se confrunta cu conservatorismul, cu stereotipia sau plafonarea profesionala. Se confrunta, insa, cu o acuta lipsa de experienta in fabricarea berii. Din aceasta cauza, inca de la pornirea fabricii, nu s-au folosit metode empirice de urmarire a fazelor de fabricatie, ci a trebuit sa se bazeze mereu pe metode de control de laborator, laborator dotat si el cu aparatura moderna la acea data. Astfel, a fost prima fabrica de bere din tara care a determinat valoarea amara a hameiului, acizi alfa etc. h). Diversificarea sortimentala a productiei de bere a inceput o data cu pornirea fabricii. Astfel, in perioada 1970 1978 s-au creat in mod curent 7 8 sortimente de bere, dintre care 4 de bere blonda: bere blonda obisnuita de 12,50 Bllg, bere Trei Stejari de 140 Bllg, bere Balea de 12,50 Bllg 6,50 Bllg, slab alcoolica, precum si mai multe tipuri de bere neagra . i). Linia de imbuteliere complet automatizata provenind de la firma KHS care asigura pasteurizarea in vrac a berii ce urmeaza a fi imbuteliata, precum si paletizarea si depaletizarea navetelor. Linia este de mare capacitate (36.000 sticle pe ora) si este unicat pentru Romania prin gradul avansat de automatizare. Ea a fost data in folosinta la inceputul lunii octombrie 1996; j). Societatea prin produsele sale si preturile atractive ale acestora, are o imagine favorabila pe piata, situandu-se printre liderii de piata. 3.4. PUNCTE SLABE: a). 51% din actiunile societatii sunt detinute de un concern din Austria; b). Infrastructura de distributie slab dezvoltata; c). La hameiere se foloseste in exclusivitate hamei din import de la firma John Barth , sub forma de hamei granule (Pellets) sau hamei extract cu un bogat continut de acizi alfa; d). La sectorul fabricare malt s-a facut mult mai putin pe linia mecanizarii si modernizarii instalatiilor si a procesului tehnologic, el urmand sa fie modernizat abia in anii ce vin; e). Lipsa surselor de apa, proprii; f).). Vanzari mai scazute in anotimpul rece. 3.5. OPORTUNITATI: a). Cresterea rapida a pietei datorate existentei unei singure fabrici de bere in zona Transilvania Sud Dezvoltarea Zonei industriale a municipiului Sibiu, cu un numar mare de muncitori ocupati in industrie si in constructii - montaj constituie o buna piata de desfacere pentru produsul bere; b). Podgoriile din judet detin o mica pondere din totalul terenurilor agricole, iar cantitatea de vin ce se produce anual in aceasta zona este relativ mica in comparatie cu alte zone geografice. c). Societatea are posibilitatea extinderii nomenclatorului de produse fie prin sortimente noi de bere, fie prin produse derivate: drojdie de bere, sucuri naturale (zona pomicola importanta aflata la distanta relativ mica), etc. d). Existenta unor culturi intinse de oarze (orz si orzoaica) in judet, materie prima in fabricarea berii; e). Societatea prin potentialul sau si prin potentialul zonei in care se afla amplasata are posibilitatea integrare pe verticala si de diversificare. 3.6. AMENINTARI: a). Presiunea tot mai crescanda a concurentei bere importata sau produsa sub licenta in tara, cu renume: Beck; Carlsberg; Heineken etc. b). Emanciparea consumatorilor; c). Fluctuatiile monedei nationale fata de moneda EURO sau DOLAR; d). Degradarea solului in zonele de cultura a orzului si orzoaicei; e). Alternanta de ani secetosi si umezi cu efecte asupra recoltelor de orz si orzoaica; f). Pauperizarea populatiei; g). Politicile de reducere si eliminare a consumului de alcool. 4. CONCLUZII in urma identificarii punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si a amenintarilor se poate concluziona ca societatea S.C. BERE TREI STEJARI S.A. : -este o societate profitabila; -are un management modern; -are o structura organizatorica optima; -poseda o baza tehnico-materiala moderna in proportie de aproximativ 80%; -are o cultura organizationala buna; -are produse diversificate si de buna calitate; -are un pret de cost al produselor competitiv; -are o piata de desfacere stabila si este posibila largirea ei; -a obtinut profit constant; -are posibilitatea de integrare verticala; -are posibilitatea si conditiile de diversificare a produselor; -are posibilitatea de a se mentine printre liderii de piata zonali si chiar nationali. Pentru mentinerea si accentuarea dezvoltarii societatii S.C. BERE TREI STEJARI S.A., se poate actiona prin: -continuarea modernizarii bazei tehnico-materiale; -dezvoltarea sectorului de desfacere si desfacerea directa catre clienti a produselor; -dezvoltarea nomenclatorului de produse (productia de drojdie de bere, de sucuri si chiar de alcool); -realizarea de servicii catre alte intreprinderi ( imbuteliere produse, furnizarea de agent termic, etc.); producerea si comercializarea de materii prime sau semifabricate pentru alte intreprinderi; pregatirea si formarea de specialisti pentru intreprinderile de profil interesate; executarea de "service" altor intreprinderi cu instalatii identice; altele. in urma analizei concluziilor de catre conducerea la varf a societatii se poate realiza: -redefinirea misiunii, a directiilor strategice si a obiectivelor de dezvoltare -ierarhizarea obiectivelor de dezvoltare; -elaborarea masurilor de dezvoltare si stabilirea indicatorilor de realizat. Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru identificarea potentialelor, a prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea "Unde suntem-", aceasta implicand analiza mediului intern al intreprinderii si a mediului extern general si specific. Analiza SWOT da ocazia sa se identifice masurile oportune pentru inlaturarea/diminuarea punctelor slabe (ierarhizarea lor ca prioritati) si elimina in mare masura surprinderea in cazul amenintarilor. BIBLIOGRAFIE: - Coneliu Russu, Management strategic, Editura ALL BECK, Bucuresti, 1999. - Yvan Allare, Management strategic, Editura Economica, Bucuresti, 1998. - Ovidiu Nicolescu, Management, Editura Economica, Bucuresti, 1996. - Vasile Balaure, Marketing, Editura Uranus, Bucuresti, 2000.

Textul de mai sus reprezinta un extras din "Referat de marketing. Analiza Swot". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Comentarii

dc ma inregistrezi pe site ul asta si dp ma logez sa iau un referat de ce nu imi da voie

este exact ce cautam

Jeans Tanner Army Jeans Tanner Army pantaloni cu model army metalic - se incheie in fata cu nasturi metalici - materialul este...
Rochie Aglaya Neagra Rochie Aglaya Neagra rochie midi eleganta de culoarea neagra - are un slit scurt la spate si se incheie cu un fermoar...