Cursuri "modele de retele"

Analiza economico financiara ×
Curs de analiza economico-financiara

Metodele analizei calitative sunt: 1. diviziunea si descompunerea rezultatelor 2. comparatia 3. stabilirea relatiilor de cauzalitate 4. modelarea EXEMPLE: modele multiplicative: R = A-B; modele de raport: R = A/B; modele aditive:R= A+B+C;...

Numar pagini: 6  |  Marime fisier: 26 kb

Microeconomie - note de curs

Definitii de baza necesare a fi cunoscute 1. Stiinta despre comportamentul uman din punct de vedere al corelatiei dintre necesitati si mijloacele limitate care pot avea utilizari diferite …teorie economica 2. Premisa conform...

Numar pagini: 47  |  Marime fisier: 525 kb

Analiza costurilor de productie pe elemente - Analiza costurilor cu personalul

Costurile cu salariile pot fi grupate dupa mai multe criterii: a. Dupa modul de angajare a fortei de munca: costurile cu salariile personalului angajat cu contract de munca;  costurile cu salariile celor angajati pe baza de conventie...

Numar pagini: 4  |  Marime fisier: 27 kb

Raport de cercetare: studiu de fezabilitate

Intr-o abordare generala, se constata ca studiile de fezabilitate se elaboreaza pentru mai multe directii de actiune. in mod sintetic, acestea pot sa vizeze demararea unei afaceri, de exemplu lucrative, sub forma unei intreprinderi (obiective...

Numar pagini: 47  |  Marime fisier: 61 kb

Raport de practica imobiliara

Agentia la care am efectuat practica se numeste  "Casa de Lux". Sediul agentiei il putem gasi pe strada Ana Ipatescu, nr.10, bl.A, Sc. C, apartamentul nr. 2, judetul Suceava. Agentia imobiliara S.C."CASA DE LUX S.R.L"....

Numar pagini: 36  |  Marime fisier: 135 kb

Planificarea Strategica a Unei Agentii de Turism

Societatea TWU S.R.L. va fi infiintata anul acesta si inmatriculata in Registrul comertului avand forma juridica de constituire societate cu raspundere limitata si un capital privat de 100 %. Societatile cu raspundere limitata se infiinteaza pe...

Numar pagini: 9  |  Marime fisier: 23 kb

Curs Analiza cifrei de afaceri

Analiza cifrei de afaceri vizeaza urmatoarele aspecte: Analiza evolutiei in timp a cifrei de afaceri: Analiza structurii cifrei de afaceri; Analiza cifrei de afaceri pe piete si pe clienti; Analiza cifrei de afaceri pe stadii ale ciclului de...

Numar pagini: 8  |  Marime fisier: 189 kb

Curs Analiza nivelului general de rentabilitate a intreprinderii

Performantele la nivel microeconomic apar ca o finalitate a activitatii economice desfasurata la acest nivel si pot fi cuantificate in marimi absolute, caz in care apar sub forma masei valorice a profitului, sau in marimi relative si atunci se...

Numar pagini: 11  |  Marime fisier: 60 kb

Activitatea de Desfacere - Vanzare a Produselor la SC Vastex SA

Prin firma sau intreprindere desemnam un grup de persoane, organizate potrivit anumitor cerinte juridice, economice, tehnologice, care concep si desfasoara un complex de procese de munca, concretizate in produse si servicii, in vederea...

Numar pagini: 96  |  Marime fisier: 223 kb

Curs Sisteme de distributie

Pentru notiunea de sistem distribuit exista diferite definitii in literatura de specialitate.  O prima definitie[2] afirma ca un sistem distribuit este o colectie de noduri (calculatoare, procesoare) interconectate. Fiecare nod dispune in...

Numar pagini: 7  |  Marime fisier: 13 kb

Curs de analiza economico financiara. Contabilitate financiara

...masurarea variatiilor la care acesta este supus, calcularea si explicarea rezultatelor financiare, intocmirea situatiei financiare de sinteza, documente care trebuie sa asigure mediului exterior imaginea fidela si retrospectiva a situatiei...

Numar pagini: 89  |  Marime fisier: 0 kb

Curs de analiza economico financiara. Finantele intreprinderii

Societatile comerciale producatoare de bunuri si servicii isi desfa-soara activitatea in contextul actiunii legilor specifice economiei de piata, unde mecanismul economico-financiar ofera instrumente si posibilitati de actiune specifice, dar...

Numar pagini: 262  |  Marime fisier: 0 kb

Curs de analiza economico financiara. Finante publice

...romaneasca in materie bugetara si fiscala, ceea ce ii confera un pronuntat caracter practic, prin observarea, analizarea si detalierea aspectelor actuale privind finantele publice. Lucrarea isi propune sa promoveze o imagine de ansamblu,...

Numar pagini: 405  |  Marime fisier: 0 kb

Curs de analiza economico financiara. Finante

...in materie bugetara si fiscala, ceea ce ii confera un pronuntat caracter practic, prin observarea, analizarea si detalierea aspectelor actuale privind finantele publice. Lucrarea isi propune sa promoveze o imagine de ansamblu, coerenta...

Numar pagini: 405  |  Marime fisier: 0 kb

Curs Analiza economico-financiara. ANALIZA ACTIVITAII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE

ANALIZA ACTIVITAII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE ANALIZA RAPORTULUI STATIC SI DINAMIC DINTRE INDICATORII VALORICI CONSIDERATII GENERALE Productia si comercializarea constituie premisa si totodata finalitatea activitatii oricarui agent...

Numar pagini: 40  |  Marime fisier: 0 kb

Curs PROBLEME DE ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA

1. Valoarea adaugata se defineste ca fiind: c. cresterea (plusul) de bogatie obtinuta prin activitatea tehnico-productiva a firmei; 2. Pe baza indicatorilor: Indicatori u.m. u.m. P0 P1 Cifra de afaceri, (Ca) mil. lei 6.084 7.220...

Numar pagini: 6  |  Marime fisier: 0 kb

Curs Analiza Economico Financiara. CURS COMPLET DE ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA

Starea unei intreprinderi poate sa se incadreze intr-una dintre cele trei categorii de mai jos, functie de care obiectivele AEF difera. a. intreprinderi in dificultate, obiectivele AEF sunt: asigurarea informatiilor privind cauzele care au...

Numar pagini: 62  |  Marime fisier: 0 kb

ANALIZA ECONOMICĂ A CHELTUIELILOR

Acest curs abordeaza aspectele conceptuale, teoretice si practice privind analiza cheltuielilor si a costurilor. Activitatea practica de analiza economico-financiara, componenta majora a managementului intern al firmei, poate fi orientata spre...

Numar pagini: 8  |  Marime fisier: 42 kb

ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR TEHNICO-MATERIALE

Analiza dinamicii mijloacelor fixe presupune luarea in considerare a unui sistem de indicatori care reflecta fluxurile inregistrate in cursul perioadei analizate cu privire la valoarea mijloacelor fixe. Valoarea mijloacelor fixe poate fi data...

Numar pagini: 9  |  Marime fisier: 58 kb

Analiza gestiunii resurselor umane ale intreprinderii

Analiza gestiunii resurselor umane ale intreprinderii Acest curs abordeaza, din multitudinea aspectelor referitoare la gestiunea potentialului uman al intreprinderii, doua probleme principale ce pot delimita obiectul de baza al analizei...

Numar pagini: 5  |  Marime fisier: 21 kb

Bazele teoretice ale analizei economico-financiare

Bazele teoretice ale analizei economico-financiare Acest prim curs abordeaza aspectele conceptuale si teoretice privind analiza economico-financiara cu scopul de a crea o baza de pornire in intelegerea mecanismelor de lucru...

Numar pagini: 5  |  Marime fisier: 19 kb

Analiza economico-financiara - Bazele teoretico-metodologice

Analiza economico-financiara utilizeaza in demersurile sale un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe in scopul formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia unei...

Numar pagini: 94  |  Marime fisier: 511 kb

Analiza economica

Aflata in planul de invatamant pentru studii de licenta al tuturor studentilor din facultatile economice ale Universitatii "Constantin Brancoveanu", disciplina Analiza economica - financiara are o semnificatie deosebita si o...

Numar pagini: 192  |  Marime fisier: 2394 kb

Aspecte generale privind sistemul fiscal in Romania

Intr-o prima abordare, sistemul fiscal este vazut ca totalitatea impozitelor dintr-un stat. Astfel, sistemul fiscal este definit ca reprezentand “totalitatea impozitelor si taxelor provenite de la persoanele fizice si juridice, care...

Numar pagini: 8  |  Marime fisier: 17 kb

Analiza economico-financiara - concepte, metode

Dictionarul fiduciar financiar aparut la Paris in anul 1991 defineste Analiza financiara ca fiind un studiu metodic al situatiei si evolutiei unei intreprinderi privind structura sa financiara si rentabilitatea, pornind de la bilant, contul de...

Numar pagini: 148  |  Marime fisier: 384 kb

Elemente fundamentale ale diagnosticul intreprinderii

...conferita termenului „diagnostic” in contextul utilizarii sale in analiza economico-financiara este foarte apropiata de cea din medicina (unde semnifica analiza simptomelor si determinarea cauzelor interne sau externe ale unor stari...

Numar pagini: 40  |  Marime fisier: 104 kb

Curs Indicatorii macroeconomici

Pe baza informatiilor oferite de contabilitatea nationala, se calculeaza, in principal, urmatorii indicatori sintetici ce reflecta rezultatele macroeconomice. Produsul global brut (PGB) - ce exprima valoarea totala a bunurilor materiale si...

Numar pagini: 3  |  Marime fisier: 16 kb

Curs Finante si fiscalitate

Finantele reprezinta stiinta constituirii si administrarii mijloacelor banesti la dispozitia statului sau a unui agent economic, pt indeplinirea obiectivelor, functiilor si sarcinilor sale. MECANISMUL FINANCIAR: este structurat pe urm componente:...

Numar pagini: 4  |  Marime fisier: 25 kb

Analiza financiara a unei investitii

Experienta de peste 7 ani a proiectelor realizate si metodele europene moderne aplicate sunt cartea mea de vizita. Va rugam sa cititi o carte de vizita (CV) care va va lamuri in acest sens. Analiza economico-financiara a unei afaceri sau...

Numar pagini: 37  |  Marime fisier: 49 kb

Gestiunea financiara a intreprinderii

Prin echilibru financiar al intreprinderii se poate intelege o corespondenta intre nevoile de capitaluri, pe de o parte si posibilitatea obtinerii lor pe de alta parte. Daca ne gandim la utilizarea capitalurilor putem defini echilibrul financiar...

Numar pagini: 28  |  Marime fisier: 75 kb

Rezultate 1 - 30 din 60