Cursuri "Consideratii Generale"

Contabilitate ×
Evaluarea capitalului uman - suport de curs master

...6 Aprecieri privind masurarea capitalului intelectual 7 The Value Creation Index (VCI) PARTEA II a Evaluarea intreprinderii A. Consideratii generale privind evaluarea 1 Sinteza teoriei valorii 2 Concepte de baza în evaluare 3...

Numar pagini: 51  |  Marime fisier: 411 kb

Contabilitate aprofundata - elemente de baza

...3.1. Fuzionarea societatilor comerciale – modalitate juridica si economica de regrupare si concentrare a intreprinderii …………………………..7 3.1.1.Consideratii generale...

Numar pagini: 26  |  Marime fisier: 74 kb

Contabilitatea stocurilor: notiuni generale si teoretice

...pentru productie – lana, lapte si blana; CUPRINS Capitolul I        Notiuni generale si teoretice privind stocurile 1.1    Definitia si elementele constitutive ale stocurile...

Numar pagini: 50  |  Marime fisier: 78 kb

Consideratii privind natura cheltuielilor incorporate in costuri

Obiectivele contabilitatii generale sunt de natura financiara, pe cand cele ale contabilitatii de gestiune sunt de natura economica. Astfel, se explica reflectarea diferita a cheltuielilor ocazionate de desfasurarea activitatii la nivelul celor...

Numar pagini: 2  |  Marime fisier: 10 kb

Consideratii privind necesitatea si posibilitatile delimitarii cheltuielilor dupa criteriul variabilitatii acestora in functie de modificarea volumului productiei

Determinarea variatiei cheltuielilor in functie de nivelul activitatii prezinta o importanta deosebita pentru activitatea decizionala, dar in aceeasi masura pentru activitatile de planificare si control. Planificarea cheltuielilor sau...

Numar pagini: 2  |  Marime fisier: 11 kb

Curs Reguli Generale ale Executiei Cheltuielilor

La baza executiei bugetare trebuie sa se aseze principiul separarii ordonatorilor de contabilii publici. Ordonatorii sunt cei care impun executarea incasarilor si a platilor, care constata dreptul organismului public, lichideaza debite,...

Numar pagini: 7  |  Marime fisier: 17 kb

Curs Bazele generale ale economiei

Etimologii au stabilit ca termenul de economie provine sin cuvintele de origine greaca „ockos” (ecos) = casa, gospodarie si „nomos” = lege, norma, regula. Simplu si concis, economia este expresia spiritului uman de...

Numar pagini: 4  |  Marime fisier: 11 kb

Contabilitatea institutiilor publice

...informatiile necesare intocmirii contului de executie bugetara si stabilirii rezultatului executiei bugetare. - conturi generale - pentru reflectarea activelor si pasivelor institutiei, a cheltuielilor si veniturilor aferente exercitiului,...

Numar pagini: 21  |  Marime fisier: 131 kb

Control de gestiune

Conceptul de control de gestiune a cunoscut o continua evolutie in decursul timpului ceea ce se explica partial prin schimbarea conditiilor generale de gestiune, dar  si prin mutatiile importante intervenite in mediul economic si in...

Numar pagini: 13  |  Marime fisier: 81 kb

Legea contabilitatii actualizata

...nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007. Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele...

Numar pagini: 15  |  Marime fisier: 19290 kb

Standarde si servicii conexe

...pentru  misiuni de asigurare…………................21 CAPITOLUL II  Obiective si principii generale care guverneaya un audit al situatiilor financiare standardul international de audit ...

Numar pagini: 104  |  Marime fisier: 398 kb

Normalizarea contabilitatii intreprinderii

Obiectilvele generale ale contabilitatii normalizate sunt: precizarea terminologiei si a principiilor structurii continute in situatiile financiare; definirea principalelor structure continute in situatiile financiare; modul de prezentare a...

Numar pagini: 35  |  Marime fisier: 61 kb

Planificarea auditului si documentele de lucru ale auditorului

...sa auditorul. Conform S.N.A. 300 „Planificarea”, planificarea auditului tine de elaborarea unei strategii generale si unei abordari detaliate a caracterului, momentului de exercitare si a volumului procedurilor de audit...

Numar pagini: 9  |  Marime fisier: 28 kb

Curs contabilitate: bazele contabilitatii

...de studiu al contabilitatii    3 3.  Metoda contabilitatii    6 3.1. Notiuni generale privind metoda contabilitatii    6 3.2. Procedeele metodei contabilitatii  ...

Numar pagini: 57  |  Marime fisier: 138 kb

Curs de Audit intern

...a acquis-ului  comunitar in domeniului controlului intern  care este alcatuit , in mare masura, de principii generale de  buna practica acceptate pe plan international si national in Uniunea Europeana.  Modalitatea in...

Numar pagini: 129  |  Marime fisier: 176 kb

Metoda standard-cost

...ore. TOTAL=960 ore Totalul cheltuielilor indirecte este de 23373.4  lei, din care: - cheltuieli generale de administratie: 9878.4 lei - total cheltuieli comune: 13495 lei din care: - la sectia I: 7195...

Numar pagini: 6  |  Marime fisier: 34 kb

Istoria Bancii Nationale Romane

Interesele generale de Stat, cu caracter fiscal si monetar au determinat in cea mai mare masura infiintarea unei banci de emisiune. Biletele ipotecare, cat si rublele rusesti care erau dominante in timpul razboiului ingreunau piata monetara cat...

Numar pagini: 3  |  Marime fisier: 9 kb

Auditul si managementul riscurilor

...ramburseze datoriile fata de creditorii sai sau sa faca fata asteptarilor investitorilor din cauza unor conditii economice generale sau specifice entitatii, cum ar fi: o recesiune, luarea de decizii gresite de catre management sau aparitia unor...

Numar pagini: 15  |  Marime fisier: 29 kb

Contabilitatea grupurilor multinationale

...consolidarea conturilor au fost publicate in anul 2000, cu aplicabilitate incepand cu exercitiul financiar 20001. Normele generale referitoare la consolidare au devenit operationale sub influenta reglementarilor propuse prin OMFP 1752/2005...

Numar pagini: 62  |  Marime fisier: 79 kb

Metode de calculatie a costurilor

Caracteristici generale Doctrina si practica calculatiei costurilor remarca faptul ca alegerea metodelor posibile de utilizat in determinarea costurilor este subordonata, dupa cum am mai mentionat, influentei generata de modul de organizare al...

Numar pagini: 31  |  Marime fisier: 71 kb

Obiectul si metoda contabilitatii

...si anume numai procedeele specifice ei. De aceea procedeeele utilizate de contabilitate sunt structurate in: a)procedee generale; b)procedee comune; c)procedee specifice. a) Procedeele generale sunt acele procedee utilizate de toate...

Numar pagini: 90  |  Marime fisier: 161 kb

Curs Contabilitatea institutiilor nonprofit

...acte juridice in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. De asemenea, prin hotarare a adunarii generale, asociatiile isi pot constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate juridica.  

Numar pagini: 100  |  Marime fisier: 720 kb

Curs Prezentarea situatiilor financiare

IAS descrie aspecte generale privind modul cum trebuie prezentate situatiile financiare prin prescrierea de recomandari asupra structurii si cerintelor minime privind continutul lor. Standardul a fost publicat prima data de comitetul pentru...

Numar pagini: 3  |  Marime fisier: 9 kb

Curs introductiv Audit intern

...in domeniul controlului financiar si ca o particularitate , controlul intern, care in mare parte este alcatuit din principii generale de buna practica, acceptate pe plan international si national si Uniunea Europeana. AC reprezinta totalul...

Numar pagini: 2  |  Marime fisier: 9 kb

Curs Probleme de baza ale organizarii contabilitatii financiare

...costurile si rentabilitatea produselor obtinute, lucrarilor executate, serviciilor prestate. Se formeaza astfel: - circuitul contabilitatii financiare sau generale, si - circuitul contabilitatii interne de gestiune, sau analitica.

Numar pagini: 2  |  Marime fisier: 144 kb

Curs Audit intern

...responsabilitate a acquis-ului comunitar in domeniului controlului intern care este alcatuit , in mare masura, de principii generale de buna practica acceptate pe plan international si national in Uniunea Europeana. Modalitatea in care aceste...

Numar pagini: 133  |  Marime fisier: 861 kb

Curs Controlul de Gestiune

...permanente observatii avand drept scop verificarea modului in care traseele urmate corespund intereselor si preocuparilor generale ale societatii. Intr-o acceptiune mai larga, aceasta supraveghere se realizeaza prin mecanisme reunite in cadrul...

Numar pagini: 54  |  Marime fisier: 116 kb

Curs Contabilitate CLASIFICAREA CONTURILOR

...ex: 121, 512 3. Dupa sfera de cuprindere: - sintetice grupeaza elementele patrimoniale dupa caracteristicile generale ale acestora; - auditice sunt folosite pentu a reflecta trasaturile specifice ale elementelor...

Numar pagini: 0  |  Marime fisier: 0 kb

Curs Contabilitate CONTUL SI DUBLA INREGISTRARE

In baza egalizarii generale A=P fiecare ecuatie economico-financiara este inregistrata cu aceeasi marime in debitul unui cont si in creditul altui cont astfel putem spune ca dubla inregistrare  este inregistrarea simultana cu aceeasi marire...

Numar pagini: 3  |  Marime fisier: 0 kb

Rezultate 1 - 29 din 29