Cursuri "cursuri drept"

Drept civil ×
Cursuri drept civil

...se obliga a plati vanzatorului pretul bunului vandut. Obiectul vanzarii il poate forma nu numai dr de proprietate ci si drept de proprietate intelectuala, drept real, drept de creanta. Exista anumite categorii de drepturi care nu pot...

Numar pagini: 50  |  Marime fisier: 76 kb

Cursuri Drept civil anul I semestrul II

Nulitatea actului civil Def:  Reprezinta acea sanctiune de drept civil care lipseste actul juridic civil de acele efecte care sunt contrarii normelor edictate pt includerea sa valabila . Sediul materei - de lege lata nu exista o...

Numar pagini: 31  |  Marime fisier: 42 kb

Curs Drept civil. SINTEZA CURSURI.

Dreptul civil este o ramura a dreptului privat, avand ca obiect 2 categorii de raporturi juridice: raporturi patrimoniale si raporturi personale nepatrimoniale. Raporturile patrimoniale au continut economic si pot fi exprimate in bani....

Numar pagini: 13  |  Marime fisier: 0 kb

Curs Drept Civil. ELEMENTE DE DREPT CIVIL - NOTIUNI GENERALE

...lucrare si a celor despre care doar am amintit, poate fi complinit prin parcurgerea unei bibliografii selective de cursuri si tratate de drept civil, indicate de noi atat in trimiterile de subsol cat si in conotatiile bibliografice finale.

Numar pagini: 4  |  Marime fisier: 0 kb

Drept international privat

...Existenta unor asemenea elemente determina ca raporturile juridice sa vina in contact cu mai multe sisteme de drept. Ele sunt elemente straine sau elemente de extraneitate. In mod corespunzator, elementul de extraneitate constituie...

Numar pagini: 86  |  Marime fisier: 463 kb

Drept Civil; Drepturile Reale

Codul civil, in art.480 defineste astfel proprietatea: "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege". Aceasta definitie a fost...

Numar pagini: 60  |  Marime fisier: 335 kb

Drept civil. Partea generala - persoane

CARACTERIZARE GENERALA A DREPTULUI CIVIL ROMAN I: Notiunea si obiectul dreptului civil 1. Dreptul civil ca stiinta juridica • Stiinta ca sistem de cunostinte se constituie in subsisteme de stiinte: stiintele...

Numar pagini: 213  |  Marime fisier: 1573475 kb

Drept

...a.    desfiinteaza in parte efectele actului juridic civil b.    opereaza de plin drept c.    este prescriptibila pe cale de actiune   3.    Cand se poate invoca...

Numar pagini: 21  |  Marime fisier: 44301 kb

Drept civil - Obligatii

...de a savarsi fata de creditor o prestatie determinata (a da, a face, a nu face), prestatie care constituie obiectul dreptului de creanta al creditorului.     Prin obligatie intelegem si titlul de valoare emis de stat...

Numar pagini: 83  |  Marime fisier: 148749 kb

Drept civil

Termenul de patrimoniu se circumscrie exclusiv sferei drepturilor si obligatiilor patrimoniale. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale unei persoane pot fi abordate in doua moduri. in primul rand, fiecare drept si fiecare obligatie...

Numar pagini: 102  |  Marime fisier: 615689 kb

Drept civil - persoana juridica

1. NOTIUNE Definim persoana juridica ca fiind “persoana juridica este subiectul colectiv de drept civil, care are o organizare de sine statatoare, un patrimoniu propriu si un scop determinat, in acord cu interesul...

Numar pagini: 18  |  Marime fisier: 35201 kb

Teste Drept civil

NOTA: LA ELABORAREA ACESTOR TESTE S-A FOLOSIT CURSUL “INTRODUCERE IN DREPT” , SAVU IULIANA, EDITURA FUNDATIEI “ROMANIA DE MAINE”, BUCURESTI, 2007 1. Ce reprezinta dreptul pozitiv? In acceptiunea de DREPT...

Numar pagini: 22  |  Marime fisier: 21 kb

Drept civil. Partea generala. Persoanele

Termenul de „proba” sau „dovada” cunoaste mai multe acceptiuni: - procedeul folosit pentru stabilirea existentei unui fapt juridic, a existentei drepturilor subiective si obligatiilor civile -se au in vedere...

Numar pagini: 92  |  Marime fisier: 488 kb

Curs drept civil - sistemul dreptului romanesc

Prin sistemul dreptului romanesc se intelege totalitatea normelor juridice adoptate de statul roman, norme organizate in cadrul ramurilor de drept care la randul lor sunt alcatuite din institutii juridice. DREPTUL PUBLIC= reglementeaza...

Numar pagini: 23  |  Marime fisier: 29 kb

Curs Drept Civil Roman - Teoria generala a dreptului civil - curs ID

1. Dreptul civil in sistemul dreptului romanesc. Dreptul romanesc, privit ca totalitate a normelor juridice adoptate de stat in scopul reglementarii relatiilor interumane din societate, are drept componente: dreptul international si dreptul...

Numar pagini: 79  |  Marime fisier: 189 kb

Drept Civil - Obligatii

Obligatia este raportul de drept civil in care o parte, numita creditor, are posibilitatea de a pretinde celeilalte parti, numita debitor, sa execute una sau mai multe prestatii ce pot fi de a da, a face sau a nu face, de regula, sub sanctiunea...

Numar pagini: 134  |  Marime fisier: 195 kb

Drept civil: persoanele

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice.Notiune si caractere juridice Potrivit art.5 alin.2 din Decretul nr.31/1954, "Capacitatea de folosinta este capacitatea de a avea drepturi si obligatii". In literatura de specialitate au...

Numar pagini: 45  |  Marime fisier: 63 kb

Legea civila ca izvor de drept

In literatura juridica se considera ca notiunea de izvor al dreptului civil , ca si cea de izvor de drept in general , are doua intelesuri sau sensuri. Intr-un prim sens filosofic, expresa desemneaza conditiile de existenta care...

Numar pagini: 0  |  Marime fisier: 6 kb

Drept Constitutional si Institutii Politice

De-a lungul timpului, dreptul a avut mai multe semnificatii si anume: Drept natural; Drept obiectiv; Drept pozitiv; Drept subiectiv. Potrivit dreptului natural, dreptul este un ansamblu de raporturi juste intre oameni iar studiul si practica...

Numar pagini: 21  |  Marime fisier: 31 kb

Drept civil - contracte

...nu este completa, ea rezumandu-se doar la transmiterea proprietatii, insa in schimbul unui pret se poate transmite si un alt drept real (de exemplu, dreptul de superficie ori de uzufruct) sau de creanta (cesiune de creanta - art. 1391-1404 C....

Numar pagini: 100  |  Marime fisier: 129 kb

Drept civil - patrimoniul

Patrimoniul este totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale ce sunt evaluabile in bani pe care o persoana fizica sau juridica le dobandeste in cursul vietii, respectiv existentei lor.  Sunt raporturi juridice patrimoniale:...

Numar pagini: 196  |  Marime fisier: 166 kb

Cursurile Drept Civil an I. sem I

NOTIUNEA DREPTULUI CIVIL Definim dreptul civil ca ramura a dreptului, acesta reglementeaza raporturile patrimoniale si raporturile nepatrimoniale dintre persoane fizice, dintre persoane juridice, dintre persoane fizice si persoane juridice,...

Numar pagini: 41  |  Marime fisier: 65 kb

Curs Drept civil - Persoane

Expresia "drept civil" poate fi luata in trei sensuri si anume: Mai intai ea desemneaza ramura de drept civil a sistemului de drept romanesc. Intr-un al doilea sens, expresia "drept civil" evoca acea posibilitate sau...

Numar pagini: 36  |  Marime fisier: 350 kb

Curs Drept civil

Din punct de vedere etimologic, cuvantul “drept” provine din latina, dar nu din cuvantul cu care romanii desemnau dreptul (jus) ci din latinescul directum, luat in sensul sau figurat, si anume: fara ocolisuri, potrivit regulii,...

Numar pagini: 83  |  Marime fisier: 448 kb

Curs Drept procesual civil - partea generala

Dreptul in general, ca totalitate de norme juridice se diversifica in mai multe categorii in functie de diferite criterii.  O prima clasificare presupune gruparea ramurilor de drept material in corelatie cu normele de drept procedural. ...

Numar pagini: 49  |  Marime fisier: 75 kb

Curs Drept civil - Posesia

Notiunea si caracterele posesiei Preluand identic, o definitie din C.Cv francez, art. 846 C.Cv, dispune ca, posesia este detinerea unui lucru sau folosirea de un drept, exercitata, una sau alta, de noi insine sau de altul in numele nostru....

Numar pagini: 3  |  Marime fisier: 11 kb

Curs Drept civil - dreptul de servitute

Caractere juridice : 1. Este un drept real, imobiliar pentru ca se poate constituii numai asupra unor imobile prin natura lor 2. Este un drept perpetuu, pentru ca se mentine atata timp cat exista doua imobile si imprejurarea ce a determinat...

Numar pagini: 2  |  Marime fisier: 8 kb

Curs Drept Civil - Dreptul de proprietate

Apararea dreptului de proprietate, ca principal drept real, se realizeaza printr-un ansamblu de mijloace juridice reglementate de diferite ramuri de drept. Dreptul civil, contine el insusi, anumite mijloace de aparare a acestui drept si...

Numar pagini: 2  |  Marime fisier: 8 kb

Curs Drept civil - Proprietatea privata

Def: Acel drept subiectiv, real in temeiul caruia, titularul ce poate fi orice persoana fizica sau juridica, inclusiv statul si unitatile administrativ-teritoriale, si poate avea ca obiect, orice bun mobil sau imobil cu exceptia celor ce formeaza...

Numar pagini: 1  |  Marime fisier: 6 kb

Curs Drept civil - Dreptul de proprietate publica

Sediul materiei. In afara constitutiei romaniei, principiul legal ce reglementeaza dreptul de proprietate publica este legea 213/1998 privind regimul juridic al proprietatii publice. Principalele criterii folosite pentru determinarea bunurilor...

Numar pagini: 2  |  Marime fisier: 7 kb

Rezultate 1 - 30 din 157