Academia Tehnica Militara din Bucuresti

Oras : Bucuresti
Adresa ( Vezi harta) : B-dul George Cosbuc nr. 81-83, sector 5, Bucuresti
Telefon : 021-335.46.60
Fax : 021-335.57.63
 
 •  

  Invatamantul de formare din Academie este invatamant universitar de lunga durata si are ca obiectiv formarea ofiterilor ingineri in specializarile acreditate, avand competente potrivit atributiilor functiilor pe care urmeaza sa le indeplineasca si potrivit nivelului tehnic sitehnologic al armamentului si tehnicii de lupta, in prezent si in perspectiva.

  Invatamantul tehnic superior din Academie se incadreaza in standardele de calitate si eficienta practicate pe plan national si international, ceea ce asigura academiei posibilitatea desfasurarii unei largi cooperari cu institutii de invatamant superior din tara si de peste hotare si realizarea de programe de invatamant si cercetare stiintifica cu participare internationala.

   

  Academia Tehnica Militara este o institutie de invatamant superior acreditata, fiind supusa evaluarii periodice de catre Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare.

  Structura invatamantului pentru formarea ofiterilor ingineri este:

  Semestrul l:
  - 16 saptamani cursuri;
  - 2 saptamani sesiune de examene.

  Semestrul 2:
  - 16 saptamani cursuri;
  - 2 saptamani de practica;
  - 3 saptamani sesiune de examene;
  - 3 saptamani convocare de pregatire militara.
  Activitatile de invatamant au durata de 6 ore pe zi (30 ore pe saptamana). In restul zilei se mai desfasoara cursuri facultative, consultatii, studiu, activitati sportive si cultural educative, precum si activitati militare specifice.
  In cursul anului universitar studentii beneficiaza de permisii si vacante.

  Planurile de invatamant se intocmesc pentru fiecare serie de scolarizare, pe domenii de studii universitare de licenta si pun in evidenta concordanta obiectivelor invatamantului cu misiunile si obiectivele asumate de institutie.

  Planurile de invatamant, elaborate in acord cu cerintele beneficiarului, sunt avizate de statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, de Departamentul pentru Armamente, de Ministerul Educatiei si Cercetarii si sunt aprobate de ministrul apararii nationale.

  Fondul de timp destinat formarii ofiterilor ingineri din Academia Tehnica Militara este alocat atat disciplinelor ingineresti, cat si disciplinelor de pregatire militara. Volumul de ore destinat disciplinelor de pregatire inginereasca este similar cu volumul de ore din invatamantul politehnic national.

  Procentele pentru disciplinele ingineresti, pe categorii de pregatire, respecta standardele in vigoare stabilite pe plan national, astfel: minim 17% - discipline fundamentale; minim 38% - discipline de baza in domeniu; minim 25% - discipline de specialitate; maxim 8% - discipline complementare.

  Disciplinele de pregatire stiintifica fundamentala si de pregatire de baza in domeniu includ disciplinele din nomenclatoarele si standardele stabilite pe plan national, aliniate la uzantele din alte tari. Astfel, disciplinele de pregatire stiintifica fundamentala care insumeaza un volum de ore de aproximativ un an universitar sunt in principal:
  - Matematica (analiza matematica, algebra, geometrie analitica si diferentiala, ecuatii diferentiale);
  - Matematici speciale;
  - Calcul numeric;
  - Probabilitati si statistica matematica;
  - Fizica generala, fizica nucleara si teoria radiatiilor;
  - Chimie;
  - Calculatoare si limbaje de programare;
  - Geometrie descriptiva si desen tehnic.

  Aceste discipline se intalnesc, cu titluri apropiate si cu numar de ore asemanator, la diferite domenii si specializari.

  Disciplinele de baza in domeniu insumeaza un volum de ore de aproximativ 1 an si 6 luni - 2 ani universitari. Lista disciplinelor si numarul de ore au elemente comune, dar si diferente de la un domeniu la altul, sau de la o specializare la alta.
   

  Astfel, la specializarile din domeniul mecanic pot fi intalnite discipline tehnice in profil, cum sunt:
  - Tehnologia materialelor si masurari tehnice sau Studiul si tehnologia materialelor;
  - Mecanica si vibratii mecanice;
  - Rezistenta materialelor;
  - Mecanisme si organe de masini;
  - Mecanica fluidelor;
  - Termotehnica sau Termodinamica motoarelor racheta;
  - Electrotehnica si masini electrice;
  - Electronica;
  - Automatica pentru sisteme de armament;
  - Cercetare operationala si teoria optimizarii;
  - Fizica explozivilor;
  - Balistica interioara;
  - Aerodinamica;
  - Balistica exterioara si dinamica zborului;
  - Teoria tragerilor;
  - Baze de date si proiectare asistata de calculator.

  La specializarile din domeniul electronic, disciplinele de baza in domeniu sunt, de regula, urmatoarele:
  - Dispozitive si circuite electronice;
  - Mecanica, mecanisme si elemente de mecanica fina;
  - Tehnologia componentelor electronice;
  - Circuite integrate numerice si lineare;
  - Arhitectura microprocesoarelor;
  - Analiza si sinteza semnalelor;
  - Masurari electrice si electronice;Bazele electrotehnicii;
  - Materiale si tehnologia componentelor electronice;
  - Masini si surse electrice;
  - Calculatoare electronice;
  - Tehnica impulsurilor;
  - Baze de date si proiectare asistata de calculator.

  La domeniul geodezie apar, intre altele, discipline specifice, cum sunt: Topografie, Geodezie operativa, Bazele fotogrammetriei, Geodezie elipsoidala si diferentiala si altele.

  Disciplinele de specialitate - in acord cu aceleasi standarde - ofera absolventilor cunostintele necesare pentru a concepe, a proiecta, a fabrica si a asigura mentenanta armamentului si tehnicii de lupta, precum si cunostinte pentru a conduce activitati tehnice si economice in domeniul militar, in conditiile economiei de piata. Aceste discipline sunt diferite de la o specializare la alta si insumeaza un volum de ore de circa 1 an si 6 luni - 2 ani universitari. In cadrul lor, disciplinele care se refera la calculul si constructia armamentului si tehnicii de lupta, precum si la fiabilitatea acestora ocupa un volum apreciabil de ore la fiecare domeniu si specializare in parte.

  Disciplinele complementare ofera o larga paleta de notiuni menite sa imbogateasca universul de cunoastere al studentilor militari. Dintre acestea fac parte: Filozofia culturii si teoria valorilor, Economia de piata, Microeconomie, Istoria europeana si istoria Uniunii Europene, Istorie militara, Politologie si doctrine militare, Doctrine politice militare contemporane, Managementul organizatiilor militare, Psihologie si sociologie militara, Limba engleza, Limba franceza, Educatie fizica si altele.

  Pregatirea militara este efectuata atat in timpul semestrelor de invatamant, cat si la sfarsitul acestora, prin convocari si stagii in unitati si cuprinde, in principal, pregatirea militara generala, pregatirea militara de specialitate, tactica si asigurare tehnica pentru fiecare arma.

  Studentii efectueaza lucrari practice in productie si cercetare stiintifica, in functie de specializarea lor, in unitati militare si ateliere de reparatii ale armatei, in institute de cercetare si in intreprinderi civile.Stagiul la unitati este efectuat in cadrul Ministerului Apararii Nationale sau la structurile beneficiare, pe functii de inginer in domeniile specifice.

  In afara disciplinelor obligatorii, planurile de invatamant prevad, pentru toate categoriile de pregatire si discipline optionale si facultative.

  Pentru toate disciplinele din planul de invatamant, catedrele de profil elaboreaza programe analitice care se aproba de comandantul academiei.

  Studentii au posibilitatea de a urma, in regim optional, cursurile Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, dupa absolvirea caruia pot sa incadreze functii didactice, inclusiv in invatamantul superior.

  La absolvire, pe langa cunostintele stiintifice, temeinice, ofiterii ingineri cunosc bine doua limbi straine, au competente in informatica si obtin permis de conducere auto.

  Incepand cu anul universitar 1998/1999, s-a trecut la aplicarea in invatamant a sistemului de credite transferabile practicat in invatamantul politehnic national. In functie de volumul de ore, numarul de credite este similar cu cel acordat de universitatile politehnice civile.

  Pentru pregatirea inginereasca se acorda cate 60 de puncte de credit pentru anii I, II, III, 45 de puncte de credit in anul IV si 15 de puncte de credit pentru elaborare proiect de diploma si examenul de licenta. Pentru discipline de pregatire militara si disciplinele facultative se aloca unitati de credite, suplimentar celor 240 de credite.

  Corpul profesoral este format din personal didactic militar si civil, atestat, cu grade didactice de profesor universitar, conferentiar universitar, lector universitar / sef de lucrari, asistent universitar si preparator universitar.

  Academia Tehnica Militara dispune de un valoros corp profesoral, provenit din absolventi ai academiei sau ai altor institutii de invatamant superior din tara.

  Din numarul total al personalului didactic, 58% sunt doctori in stiinte, cu doctoratul obtinut in diferite domenii (stiinte ingineresti, matematica, chimie, drept, stiinte economice, stiinte sociale, stiinte militare), iar aproximativ 30 % sunt doctoranzi.

  La absolvirea academiei, studentii parcurg examenul de licenta care consta dintr-o proba scrise si sustinerea unui proiect de diploma. La proba scrisa din cadrul examenului de licenta, media minima de promovare este cinci. Studentii primesc temele detaliate ale proiectelor de diploma cu cel putin 3 semestre inaintea sustinerii examenului de diploma. Tematica proiectelor de diploma se stabileste de catre catedrele de profil si corespunde obiectivelor prevazute in planul de invatamant. Media minima de promovare a proiectului de diploma este cinci. Media minima de promovare a examenului de licenta este sase. Numele sefului de promotie din Academia Tehnica Militara este inscriptionat pe placa de onoare.

  Repartitia absolventilor se face in concordanta cu rezultatele obtinute la invatatura si in raport de nevoile Ministerului Apararii Nationale si ale structurilor beneficiare.

  Baza materiala a Academiei Tehnice Militare cuprinde: aula, amfiteatre, sali de clasa, peste 100 de laboratoare pentru invatamant si cercetare stiintifica, o biblioteca universitara, baza sportiva si de instruire, camin, cantina, club, policlinica si altele.

 

Alexandru

nu recomanda
1.00
foarte slab
 • 2.00
Trimis la
03 Martie 2014

Deci... mie practic ce-mi trebuie ca sa intru la facultatea asta? Imi trebuie matematica si fizica, din cate vad eu pe aici... chestia e ca mi-ar placea o facultate ca asta, dar eu nu am mai facut matematica, fizica si chimie din clasa a 9-a si e destul de greu acum sa reiau totul. E vre-un profil la facutatea asta care sa nu necesite vre-una din aceste competente (matematica, fizica sau chimie) ?

Acordat pentru Academia Tehnica Militara din Bucuresti

Marius

nu recomanda
2.40
mediu
 • 4.80
Trimis la
12 Februarie 2014

Probabil calificativele precedente au fost acordate de viitori studenti ai Academiei Tehnice Militare al caror entuziasm s-a vazut in nota. Eu sunt absolvent al Academiei Tehnice Militare. Pentru a descrie cat mai exact de ce nu recomand Academia Tehnica Militara, mentionez ca eu am fost scolarizat pe locurile unui beneficiar din cadrul sistemului de aparare. Nu stiu ce inseamna ATM-ul pentru un student scolarizat pe locurile cu taxa.

Am urmat studiile Facultatii de Sisteme Electronice si Informatice Militare specializarea Calculatoare. Programele de cercetare daca au existat, au fost sub forma unor proiecte personale ale unor profesori in care foarte putini studenti erau implicati( imi amintesc de 2 in 4 ani ).

Studiile au fost intretesute cu activitati militare, unele interesante( tras cu arma, aruncat de grenade ) cu nonsensuri megalomaniace ale comandantilor( defilari, alte activitati de genul). Nu am nimic impotriva celor din urma daca nu presupuneau scurtarea orelor de clasa si repetitii interminabile pe temperaturi caniculare sau pe frig.

Profesorii au fost dintre cei mai buni, domnii Patriciu, Margarit, Togan, Bica, Plesca nu au doar o foarte buna pregatire ci sunt si buni pedagogi. Din pacate, partea de laborator, partea practica este extrem de stearsa in contextul pregatirii studentilor. Acest lucru este cauzat de numarul foarte mic de cadre si de numarul mare de studenti. Curricula e dintre cele mai proaste( parere personala ) - politologia, logistica, pregatirea militara, etc. te obosesc inainte de a trece la ceva util si interesant.

La capitolul etica si transparenta sunt 2 aspecte: primul aspect e legat de studii( din punctul meu de vedere nu au fost elemente de condamnat ) si al doilea e legat de etica si
transparenta institutiei fata de absolventi. Eu mi-am dat demisia, abandonand angajamentul semnat la inceputul anilor de studiu. Prin urmare mi-a fost calculata o paguba pe care
trebuie sa o restitui. Aceasta paguba este calculata pe baza unui sablon emis de ministerul apararii pentru ATM. Am luat legatura cu Academia pentru a ma plange ca acest lucru nu
reprezinta realitatea( mi s-au imputat cheltuieli cu echipament pe care nu l-am primit, cheltuieli de transport nedecontate, cheltuieli de cazare pentru zile in care n-am fost cazat la ei, etc. ), mi s-a spus ca nu mai au documentele care ma vizeaza personal deoarece ele au fost distruse dupa doar 2 ani si ca nu pot personaliza aceste cheltuieli.
Pentru a obtine suma corecta trebuie sa ii dau in judecata, nu voi face asta( pe asta se bazeaza si ei ).

La sectiunea burse am o parere buna( ma refer la accesul de burse europene, bursele de la Academie sunt o gluma ). Eu am fost beneficiarul unui plasament Erasmus la o institutie cu care Academia avea relatii academice.

Facilitatile sunt dezastruoase. Am stat in 3 ani inghesuit intr-o camera de 4 oameni cu 5 colegi. Dupa fiecare vacanta schimbam colegii. Aveam apa calda 2 ore pe zi( juxtapuneti asta la contextul repetitiilor pentru defilare ). Mancarea era groaznica; daca la pranz aveai parte de o mancare comestibila care-ti amortea foamea, dimineata si seara era bataie de joc. Sala de lectura nu exista, pentru a fugi de galagia din camin si pentru a dispune de putina liniste, luam toate salile de curs la rand pentru a gasi una descuiata.

Ca sa conchid, ATM nu merita chinul de a sta in conditii inumane, de a fi constrans 4 ani pentru nimic. Un "sef" in cadrul unei institutii are maxim 50 de milioane( cu tot cu banii de chirie ), ca sa ajungi sef trebuie ca un loc sa se elibereze. Locurile se elibereaza doar pe cale naturala sau prin infiintarea unora noi. Va asigur ca numirile pe astfel de locuri nu se bazeaza pe meritocratie. Un ofiter incepator are pana in 30 milioane cu tot cu chirie. Ca si programator incepator, fara experienta, dar cu niste competente serioase, poti obtine lejer 40 milioane si creste in fiecare an. Datoria pentru 4 ani de scolarizare se ridica undeva la 10000 de euro si creste.

Acordat pentru Academia Tehnica Militara din Bucuresti

Florin

recomanda
5.00
foarte bun
 • 10.00
Trimis la
04 Iulie 2013

10+si eu vreau tot aicea sa ma insriu pentru ca imi place foarte mult

Acordat pentru Facultatea de Sisteme Electronice si Informatice Militare


Vezi toate calificativele » Acorda calificativ!
 
 
 

Studenti la Academia Tehnica Militara din BucurestiVezi toti membrii
 

Cauta universitate