Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba-Iulia

Oras : Alba Iulia
Adresa ( Vezi harta) : Str. N. Iorga nr.11 - 13, cod 510009, Alba Iulia, cod 510009
Telefon : 004-0258-806130
Fax : 004-0258-812630
 
 • Departamentul de Relatii Internationale
  - organizarea si coordonarea directa a activitatilor în domeniul învatamântului si formarii profesionale, a sistemului de relatii internationale;
  - detectarea si analiza tendintelor regionale si internationale si elaborarea unui sistem de solutii privitoare la adaptarea politicii educationale a institutiei la cerintele europene si standardele internationale;
  - initierea si/sau consolidarea sistemului de relatii ale Universitatii cu institutiile si structurile socio-culturale si economice internationale care pot sustine interesele interne;
  - initierea unor strategii de promovare a valorilor comunitatii academice albaiuliene în structurile internationale;
  - coordonarea aderarii universitatii la proiectele, programele si acordurile internationale în diverse domenii;
  - colaborarea permanenta cu Departamentul Cercetarii Stiintifice si cu celelalte structuri din universitate în vederea atingerii obiectivelor sale.

  Departamentul pentru managementul calitatii
  - inzestrarea studentilor cu capacitatile necesare integrarii active si eficiente in viata sociala si in profesiune, orientarea lor spre o atitudine creatoare, critica si independenta si spre un comportament dinamic si cu forta de adaptare la situatii noi prin competenta si permanenta autoinstruire;
  - sustinerea prioritara a calitatii cercetarii stiintifice, printr-un ansamblu de masuri privind personalul, finantarea si asigurarea logistico-materiala, la nivelul standardelor impuse universitatilor cu misiune de invatamant si cercetare;
  - asigurarea functionalitatii structurilor de management al calitatii, punerea consecventa in aplicare a mecanismelor si procedurilor de asigurare a calitatii;
  - promovarea unei politici consecvente de dezvoltare calitativa a corpului profesoral propriu, prin aplicarea sistematica si riguroasa a standardelor de calitate in evaluarea si promovarea personalului existent;
  - aplicarea unui management economico-financiar eficient, intemeiat pe planificarea strategica, care sa permita corelarea programelor de dezvoltare institutionala cu resursele financiare disponibile sau care pot fi atrase prin programe de invatamant si cercetare de calitate, prin participarea la programele europene;
  - adaptarea la restructurarile impuse de integrarea europeana, extinderea relatiilor cu universitati din Europa si compatibilizarea curriculum-ului si a organizarii institutionale cu standardele practicate in Aria Europeana a Educatiei si Cercetarii.
  - dezvoltarea patrimoniului de cladiri si spatii, extinderea si modernizarea dotarilor pentru invatamant si cercetare la nivelul cerintelor actuale, continuarea efortului investitional in laboratoare didactice si de cercetare performante.

  Departamentul pentru managementul proiectelor
  Departamentul de Management al Proiectelor are ca misiune informarea comunitatii academice asupra programelor de cercetare interne si internationale, structurarea informatiei pentru o accesare eficienta a fondurilor si fluidizarea informatiei legate de proiectele de cercetare si educatie, pentru o mai buna comunicare in cadrul catedrelor si departamentelor universitatii.


  Departamentul de Management al Proiectelor ofera asistenta atat in faza de accesare a proiectelor cat si in faza de scriere a aplicatiei si in continuare in derularea proiectelor. Prin utilizarea tehnicilor si instrumentelor specifice managementului proiectelor, departamentul pune la dispozitia comunitatii academice un site si un buletin de informare bilunar prin care se doreste o gestionare mai eficienta a volumului tot mai mare de informatie si cunostinte, cresterea competitivitatii, dezvoltarea economiei de cunostinte si nu in ultimul rand, cresterea eficientei activitatii de cercetare.

   

 
 
 
 

Studenti la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba-IuliaVezi toti membrii
 

Cauta universitate