Universitatea "Agora" din Oradea

Oras : Oradea
Adresa ( Vezi harta) : Piata Tineretului nr. 8, 410526, ORADEA, jud. BIHOR E-mail:secretariat@univagora.ro
Telefon : Tel: +40 259 427 398
Fax : Fax: +40 259 434 925
 
 • Departamentul de Relatii Publice

  Obiective:

  • stabilirea si mentinerea relatiilor de colaborare cu mass-media bihoreana, cu institutiile publice locale, licee etc.;
  • colaborarea cu departamentul de marketing pentru realizarea evenimentelor universitare: simpozioane, mese rotunde, conferinte, manifestari culturale si stiintifice;
  • mentinerea legaturilor de cooperare cu departamentele similare ale Universitatilor europene cu care Universitatea AGORA are acorduri de cooperare;
  • stabilirea de parteneriate cu mediul de afaceri bihorean in vederea derularii de proiecte de colaborare utile studentilor universitatii;
  • participarea la incheierea contractelor de colaborare cu media locala;
  • fidelizarea cadrelor universitare, a colaboratorilor universitatii, prin invitarea acestora la evenimente universitare cum ar fi: „Zilele Universitatii AGORA”.


  Departamentul de Marketing Academic

  Obiective:

  Identificarea si dezvoltarea avantajelor competitive pentru asigurarea cresterii cererii educationale, atragerea de studenti, cresterea anuala a numarului acestora, precum si:

  • dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri bihorean pentru realizarea stagiilor de pregatire practica pentru studenti;
  • cresterea numarului de specializari autorizate;
  • crearea si mentinerea permanenta a legaturilor de cooperare cu Universitati din strainatate, implicarea in derularea de proiecte internationale;
  • recunoasterea si recompensarea activitatii studentilor cu rezultate deosebite prin acordarea burselor de merit;
  • prezentarea in cadrul ofertei educationale a locurilor fara taxa in cadrul fiecarei specializari;
  • fidelizarea studentilor prin organizarea anuala a „Zilelor Universitatii AGORA”;
  • organizarea de manifestari stiintifice: conferinte, simpozioane, sesiuni de comunicari;
  • organizarea de manifestari culturale, lansari de carte, mese rotunde;
  • participarea la targurile educationale.


  Departamentul de Relatii Internationale

  Obiective:

  • identificarea si stabilirea de relatii de colaborare cu universitati din strainatate,
  • crearea si afilierea la programele internationale de pregatire profesionala continua,
  • mentinerea legaturilor de cooperare cu departamentele similare ale Universitatilor europene cu care Universitatea AGORA are acorduri de cooperare;
  • organizarea de conferinte si simpozioane internationale,
  • initierea unor proiecte internationale ai caror beneficiari sa fie studentii si cadrele didactice ale Universitatii AGORA,
  • identificarea partenerilor internationali in vederea desfasurarii proiectelor de cercetare academica


  Departamentul de Resurse Umane

  Obiective:

  • Propuneri pentru stabilirea strategiei de personal;
  • Planificarea si conducerea dezvoltarii angajatilor, managementul performantei si al carierei pentru a imbunatati eficacitatea individului si a organizatiei si a oferi angajatilor cele mai bune oportunitati de dezvoltare a abilitatilor si carierei in cadrul organizatiei;
  • Asigura servicii de recrutare si selectie pentru indeplinirea nevoilor organizatiei;
  • Organizeaza concursuri de ocuparea posturilor pentru personal didactic si nedidactic;


  Departamentul pentru evaluarea si asigurarea calitatii

  Obiective:

  • elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii, aprobate de Senatul Universitatii Agora, in ceea ce priveste urmatoarele domenii: capacitatea institutionala, eficacitatea educationala, managementul calitatii actului educational;
  • urmareste aplicarea si respectarea intocmai a standardelor stabilite prin masurile de asigurare a calitatii educatiei in Universitatea Agora, urmarind asigurarea permanenta a planificarii si realizarii efective a rezultatelor asteptate ale invatarii, monitorizarea acestor rezultate, evaluarea interna a acestora precum si imbunatatirea continua a rezultatelor in educatie;
  • elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in cadrul Universitatii Agora, care este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia institutiilor interesate;
  • elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei avand in vedere cele trei domenii fundamentale: capacitatea institutionala, eficacitatea educationala, managementul calitatii actului educational;
  • coopereaza cu Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (A.R.A.C.I.S.), precum si cu alte organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, in vederea consultarii, elaborarii si punere in practica a prioritatilor stabilite pentru asigurarea calitatii educatiei;
  • coopereaza cu celelalte structuri si departamente din cadrul Universitatii Agora cu competente decizionale in desfasurarea actului educational pentru asigurarea realizarii criteriilor de calitate a educatiei intr-un mod cat mai unitar;  
  • colaboreaza si dezvolta relatii de informare reciproca cu diverse autoritati si institutii publice, organisme de drept privat ce-si desfasoara activitatea si pot furniza informatii in legatura cu nivelul si calitatea pregatirii profesionale de natura sa asigure absolventului Universitatii Agora o integrare profesionala rapida si de succes.

   

 
 
 
 

Studenti la Universitatea "Agora" din OradeaVezi toti membrii
 

Cauta universitate