Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara

Oras : Timisoara
Adresa : Calea Aradului nr.119, 300645 Timisoara, jud. Timis, Romania
Telefon : 0256.277.009; 0256.277.122; 0256.494.023
Fax : 0256.200.296

Grupul de discutii de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara
 
 • Departamentul de Stiinte Exacte imbina misiunea didactica (de invatamant) si cea de cercetare stiintifica. Aceasta implica consolidarea prestigiului scolilor de chimie, fizica, informatica si matematica cu preocuparea constanta ca personalul sa se reconfirme ca cercetatori de inalta performanta, cu recunoastere nationala si internationala.

  Misiunea Departamentului de Stiinte Exacte este (pe langa aceea de a oferi absolventilor de liceu, un invatamant universitar de calitate) de a crea si consolida:


  - un cadru propice pentru instruire, formare si perfectionare in cercetarea stiintifica fundamentala si aplicativa;
  - conditiile necesare pentru transferul de cunostinte catre societate si in slujba societatii;
  - dezvoltarea cercetarii stiintifice spre domeniile prioritare nationale si europene, prin atragerea studentilor in proiectele de cercetare ale departamentului si continuarea acestor proiecte cu absolventii integrati in diverse institutii.


  Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic si Stiinte Socio-Umane este o entitate academica si profesionala distincta cu o structura organizatorica si functionala proprie in cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Timisoara.

  - Componente:
  a.  Pedagogica, menita sa asigure pregatirea pedagogica, psihologica si metodica a studentilor si absolventilor de invatamânt superior, care opteaza pentru profesiunea de cadru didactic.
  b.  Limbi moderne, care are ca scop consolidarea priceperilor si deprinderilor de limbi straine din gimnaziu si liceu, si de achizitionare a unui nou bagaj lexical in vederea trecerii la abordarea textului de specialitate.
  c. Educatie fizica, care are scopul de a potenta principalele laturi ale educatiei: intelectuala (Mens sana in corpore sano), morala (dezvoltarea fair-play-ului, a spiritului de echipa, a spiritului combativ etc.), estetica (mentinerea in forma, modelarea unui corp armonios etc.).
  d.   Socio-umana, care urmarește dezvoltarea personalitatii din perspectiva valorilor umaniste (filosofice, istorice, sociologice etc.).

  - Organizare:
  Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic si stiinte Socio-Umane este condus de catre un director si are in componenta specialiati cu studii superioare in: Pedagogie si Psihologie; Limbi straine; Educatie fizica; Sociologie, Filozofie si Istorie. Pentru Didactica specialitatii si Practica pedagogica, specialistii sunt absolventi ai facultatilor sau specialitatilor din domeniu.


  Departamentul de Imagine


  Departamentul pentru Calitate In USAMVBT principala structura cu atributiuni directe in domeniul calitatii este Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC-U), infiintata in baza deciziei Senatului. Comisia este constituita in conformitate cu prevederile legale, functioneaza in baza unui regulament propriu, iar structura actuala a acesteia este in conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calitatii educatiei.

  CEAC implementeaza la nivelul subdiviziunilor organizatorice regulamentele si procedurile specifice managementului calitatii, aprobate de Senatul USAMVBT. Aceasta gestioneaza procesul de evaluare a cadrelor didactice si aplica reglementarile privind colectarea datelor si interpretarea statistica a acestora (chestionare, formulare statistice, fise de observatie, scale de evaluare s.a.).
   

 
 
 
 

Cauta universitate