Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj - Napoca

Oras : Cluj Napoca
Adresa ( Vezi harta) : Str. Manastur, Nr. 3-5, Cluj-Napoca, Cluj E-mail di@usamvcluj.ro
Telefon : 0264-59.63.84
 
 • Biroul de Relatii Internationale (BRI)
  Domeniu de interes:
  Formele cooperarii internationale sunt multiple: participarea la programe institutionale, educationale, culturale internationale; acorduri de cooperare cu alte universitati; participarea la concursuri internationale pentru obtinerea de burse de cercetare, studii, perfectionare; afilieri la societati stiintifice internationale; participarea la manifestari stiintifice internationale; infiintarea de biblioteci si lectorate; invitarea de specialisti din alte tari; schimburi de studenti si specialisti etc.

  Centrul de Formare Continua si Invatamant la Distanta (CFCID)
  Domeniu de interes:
  Invatamantul la Distanta (ID) reprezinta o forma flexibila de organizare a activitatii didactice, conceputa pentru nevoile celor care doresc sa invete fara a-si intrerupe activitatea profesionala. Examenele promovate si diplomele de licenta obtinute prin ID sunt identice cu examenele promovate si diplomele de licenta obtinute prin invatamantul de zi. CFCID organizeaza urmatoarele forme de invatamant: cursuri de formare profesionala universitara (nivel colegiu si nivel licenta/absolvire) la unele specializari acreditate in USAMV; cursuri postuniversitare de aprofundare si aprofundare-master; cursuri postuniversitare de perfectionare cu durata de cel mult un an; studii postuniversitare de specialitate cu durata de cel putin un an; cursuri de pregatire si perfectionare profesionala a adultilor in vederea reconversiei sau a reactualizarii cunostintelor, cat si recalificarea absolventilor de invatamant superior prin invatamant deschis la distanta.

  Departamentul de Cercetare
  Domeniu de interes:
  Centrele de cercetare USAMV polarizeaza in prezent activitatea multor studii postuniversitare contribuind prin specializarea de master si doctorat la formarea unor cadre tinere: Centrul pentru chimia si biochimia carotenoidelor; Centrul de cercetare in cresterea animalelor erbivore si de formare a resurselor umane in zona de centru si nord-vest a tarii; Centrul de cercetari in patologia nutritionala si metabolica a animalelor; Centrul pentru monitorizarea spatiului rural agricol; Centrul de supravegherea diagnosticului si controlul zoonozelor; Centrul de cercetari pentru markeri moleculari; Sisteme minime de lucrari si tehnologii agricole durabile; Centrul de cercetari pentru imbunatatiri funciare si irigatii din Transilvania; Biotehnologii in reproductia si productia animalelor; Optimizarea tehnologiei de crestere si exploatare a pestilor in sistemul intensiv si superintensiv.

  Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic (DPPD)
  Domeniu de interes:
  DPPD este o entitate academica si profesionala distincta, formata din cadre didactice reprezentand cele trei domenii de baza ale curriculum-ului: psihologie, pedagogie si metodica specialitatii. Studentii si absolventii care opteaza pentru profesiunea didactica, sunt obligati sa parcurga toate activitatile din planul de invatamant al departamentului (Psihologie educationala, Pedagogie, Metodica predarii specialitatii, Practica pedagogica). DPPD mai ofera si un curriculum optional: Educatie interculturala, Consiliere educationala, Comunicare, Management educational, Educatie tehnologica, Sociologia familiei.
   

 
 
 
 

Studenti la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj - NapocaVezi toti membrii
 

Cauta universitate