Universitatea din Oradea

Oras : Oradea
Adresa ( Vezi harta) : Str. Armatei Romane, Nr. 5, Oradea, Bihor
Telefon : 0259-40.81.13, 0259-43.28.30 (centrala), 0259-40.81.05 (rectorat)
Fax : 0259-43.27.89

Grupul de discutii de la Universitatea din Oradea
 
 • Departamentul pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului Didactic (DPPPD)
  Scopul principal al Departamentului pentru Pregatirea ai Perfectionarea Personalului Didactic (D.P.P.P.D.) il reprezinta pregatirea studentilor ca viitori profesori. in acest sens, se studiaza urmatoarele discipline: psihologia educatiei, pedagogia, didactica specialitatii, practica pedagogica şi o disciplina la alegere din urmatoarele: psihologie sociala, consiliere psihopedagogica, management educational, deontologie si legislatie scolara, educatia elevilor supradotati, educatia copiilor cu cerinte educative speciale, comunicare educationala, educatie interculturala, educatia adultilor, instruire asistata de calculator.


  Misiunea Departamentului pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului Didactic este, pe de-o parte formarea initiala si continua a personalului didactic, iar pe de alta parte aceea de cercetare stiintifca in domeniul stiintelor educatiei.

   

  Departamentul de Educatie Permanenta

  Conceptul de educatie permanenta a fost lansat in anul 2000 de Comisia Europeanã "Memorandumul asupra invatarii pe tot parcursul vietii" fiind un document ce se inscrie in cadrul politicilor si strategiilor europene de dezvoltare. Educatia permanenta devine un instrument in politica de integrare europeana, contribuind nu numai la mentinerea competitivitatii economice si ocuparea fortei de munca ci si o modalitate de combatere a excluderii sociale.

   

  Centrul de Consiliere Psihologica si Orientare in Cariera

  Centrul de Consiliere Psihologica, Informare si Orientare Scolara si Vocationala - EGO PLUS - a fost infiintat la 1 octombrie 2002 pe langa Universitatea din Oradea, pentru a veni in sprijinul studentilor, dar si a tuturor celorlalte categorii de persoane fizice si juridice in adaptarea acestora la conditiile tot mai solicitante ale vietii contemporane. In acest scop centrul EGO PLUS ofera celor interesati servicii de consiliere individuala si de grup, optimizare personala, orientare in cariera etc.

   

  Centrul de Transfer Tehnologic

  In perspectiva asigurarii relansarii si a dezvoltarii durabile a economiei, politica guvernamentala in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii pune un accent deosebit pe intensificarea proceselor de inovare si transfer tehnologic si transformarea lor in suport direct pentru cresterea calitatii si competitivitatii produselor si serviciilor oferite de intreprinderile romanesti pe piata interna si internationala. Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere solicita, mai ales din partea tarilor aflate in curs de dezvoltare sau cu economie in tranzitie, eforturi sporite pentru a amplifica si diversifica activitatile de inovare, transfer tehnologic, valorificare si difuzare a cunostintelor din domeniile stiintific si tehnic in economie. Organizarea transferului tehnologic si a inovarii, ca activitati cu caracter special, bine definite si conturate in plan economic si social, reprezinta o problema de interes national in actuala etapa de modernizare si restructurare a sistemului de cercetare-dezvoltare si implicit a economiei romanesti. Atingerea acestor obiective strategice ale economiei nationale impune crearea si dezvoltarea unor entitati organizatorice care sã poata asigura un mediu optim atat pentru dezvoltarea sistemului national de inovare cat si pentru transferul rezultatelor cercetarii catre industrie si economie. In acest context am hotarat crearea unei entitati care sa poata deservi toate categoriile de agenti economici, cu accent deosebit pe IMM-uri. Astfel prin crearea unei infrastructuri viabile de inovare si Transfer Tehnologic, vom urmari :

  - potentialului inovativ si tehnico-stiintific al cercetatorilor, personalului universitar, studentilor;
  - unificarea tuturor factorilor implicati in inovare si transfer tehnologic, ceea ce va contribui la imbunatatirea performantelor tehnologice ale agentilor economici.
  - atragerea de investitii pentru valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare finantate de la bugetul de stat.
    

 
 
 
 

Studenti la Universitatea din OradeaVezi toti membrii
 

Cauta universitate