Universitatea din Pitesti

Oras : Pitesti
Adresa ( Vezi harta) : Str. Targul din Vale nr. 1, Pitesti, Arges
Telefon : 0248-21.88.04
Fax : 0248-21.64.48

Grupul de discutii de la Universitatea din Pitesti
 
 • Departamentul pentru managementul calitatii invatamantului
  110040 Pitesti, Str.Targu din Vale nr.1, camera 4.
  Tel. 0248-216448/143


  Misiune
  DCI are responsabilitatea si autoritatea aplicarii politicii UP in domeniul calitatii invatamantului si cercetarii, conform strategiei manageriale adoptate de senat, in toate entitatile academice din universitate. Asigura mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii (SMC), implementat in UP si certificat conform cerintelor standardului international de referinta ISO 9001:2000. Promoveaza in toate entitatile academice ale UP, cultura calitatii si principiul orientarii catre clienti, satisfacerii depline a cerintelor si asteptarilor acestora. Reprezinta UP in relatiile cu autoritatile competente (MECT, CNEAA, RENAR, SRAC, etc.), pentru problemele privind calitatea.

  Responsabilitati
  Asigura editarea, actualizarea si tinerea sub control a documentelor SMC
  Examineaza periodic conformitatea SMC implementat in UP, cu cerintele standardului de referinta, recomanda masuri pentru imbunatatirea continua a acestuia, supravegheaza aplicarea actiunilor corective si preventive stabilite dupa efectuarea auditurilor interne si/sau externe de supraveghere.
  Elaboreaza documentele destinate analizei efectuate de management, asigura inregistrarile necesare si urmareste realizarea la termenele stabilite a actiunilor corective si preventive stabilite.
  Asigura resursele necesare pentru: mentinerea si imbunatatirea continua a SMC, instruirea personalului cu responsabilitati in domeniul calitatii, pregatirea de auditori interni si externi, asigurarea schimburilor de experienta si a colaborarii cu parteneri din tara si din strainatate.
  Asigura cooperarea cu parteneri interni si externi la realizarea de programe comune in domeniul calitatii invatamantului si cercetarii.
  Departamentul de strategie si marketing curricular
  " Marketingul cuprinde toate activitatile prin care o firma se adapteaza in mod creativ si profitabil la mediul in   care opereaza".   Ray Corey

  Marketingul atrage din ce in ce mai mult interesul organizatiilor de tip lucrative (Scoli, spitale, etc.)

  "Confruntarea cu scaderea numarului de candidate in paralel cu cresterea costurilor, numeroase colegii apeleaza la marketing pentru atragerea studentilor si a fondurilor necesare. Ele se vad astfel obligate sa defineasca mai bine pietele tinta, sa imbunatateasca tehnicile de comunicare si promovare si sa raspunda mai bine nevoilor si cerintelor studentului." Philip Kolter si Karen Fox, Stategic Marketing for Educational Institution - 1985.

  Departamentul de relatii internationale si integrare europeana
  Departamentul de cercetare stiintifica

  Probleme sociale studentesti
  Departamentul de pregatire Eudoxiu Hurmuzachi
  Departamentul de formare continua


   

 
 
 
 

Cauta universitate