Universitatea Romano-Germana din Sibiu

Oras : Sibiu
Adresa ( Vezi harta) : Calea Dumbravii nr. 28-32, Sibiu
Telefon : 0269-23.35.76, 0269-23.35.68, 0369-40.10.02, 0369-40.10.03
Fax : 0269-23.35.68

Grupul de discutii de la Universitatea Romano-Germana din Sibiu
 
 • Universitatea Romano-Germana din Sibiu a fost fondata in anul 1998, ca structura autonoma in cadrul Fundatiei Universitare pentru Integrare Europeana, persoana juridica de drept privat.

  In anul 1998, Institutul de Stiinte Administrative „Paul Negulescu” a infiintat, in calitate de unic fondator, Fundatia Universitara pentru Integrare Europeana (F.U.I.E.), in cadrul acesteia luand fiinta Universitatea Romano-Germana din Sibiu (U.R.G.S.), care in anul universitar 2012-2013 este compusa din Facultatea de Drept si Stiinte Administrative si Facultatea de Stiinte Economice.

  Denumirea institutiei de invatamant superior si continutul specific al curriculei universitare au fost concepute avandu-se in vedere sansa valorificarii puternicei traditii regionale a relatiilor cu spatiul cultural si stiintific european pe filiera germana.

  Aceasta idee a fost primita deosebit de pozitiv de catre reprezentantii comunitatii germanilor din Romania si de catre reprezentantii statului german in Romania, care si-au oferit, oficial, sprijinul in realizarea practica a acestui ambitios proiect, asa cum rezulta din scrisorile de acord si sprijin din partea acestor autoritati si structuri.

  Conceptul fundamental al infiintarii si existentei institutionale a Universitatii Romano-Germane din Sibiu contine ideea potrivit careia realitatea si calitatea integrarii europene a Romaniei depind nu doar de nivel pregatirii profesionale a viitorilor specialisti, ci, mai ales, de capacitatea acestora de a asimila valori ale civilizatiei europene contemporane, de abilitatea de a comunica si intra in competitie directa, de pe pozitii de egalitate de sanse, pe piata europeana a profesiei alese.

  Universitatea Romano-Germana din Sibiu a fost constituita, asa cum rezulta din Actul de fondatiune al F.U.I.E, ca structura autonoma, integrata a acesteia, fara personalitate juridica proprie. in luna februarie 2004, a fost depus la Ministerul Educatiei si Cercetarii si la Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare (C.N.E.A.A.) dosarul de acreditare al Universitatii si specializarii Drept. Vizitele comisiilor de specialitate ale acestor organisme au condus la avizarea favorabila a solicitarii, Universitatea Romano-Germana fiind acreditata prin Legea nr. 115 din 5 mai 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 10 mai 2005, dobandind prin aceasta lege personalitate juridica.

  Misiunea U.R.G.S., ca for de invatamant, stiinta si cultura, o constituie formarea si perfectionarea resurselor umane calificate si inalt calificate, crearea, tezaurizarea si raspandirea valorilor culturii si civilizatiei, promovarea cercetarii stiintifice, a creatiei literar-artistice, afirmarea culturii si stiintei romanesti in circuitul mondial de valori si contributia la dezvoltarea societatii romanesti in cadrul unui stat de drept, liber si democrat.


  Astfel, U.R.G.S. urmareste formarea de absolventi specialisti, bine pregatiti profesional, motivati moral-spiritual, care sa detina competentele necesare pentru a sustine prin activitatea desfasurata, comunitatea - locala, regionala, nationala si internationala - si pentru a concura cu succes pe piata europeana a muncii. Mai mult, Universitatea Romano-Germana din Sibiu urmareste dezvoltarea activitatilor didactice si de cercetare si practicarea unui management orientat spre performanta, care sa ii asigure supravietuirea si integrarea cu succes, in anul 2010, in „Spatiul European al invatamantului Superior”.

  U.R.G.S are in vedere formarea de specialisti cu studii superioare, care sa fie bine pregatiti profesional pentru a desfasura activitati in domeniile economico-sociale, legislative, tehnice, culturale, cercetare si invatamant. Prin serviciile educationale oferite si prin cercetarea realizata in parteneriat cu alte institutii din tara si strainatate, U.R.G.S. promoveaza transferul de cunostinte spre comunitate, spre societate.

  Obiectivele strategice ale unei universitati de prestigiu trebuie sa fie racordate nemijlocit la misiunea acesteia in societate. Astfel U.R.G.S. are in vedere:

  Consolidarea si dezvoltarea institutionala, ca institutie academica de prestigiu, integrata si stabilizata in peisajul academic local, regional, national si international.
      
  Accentuarea componentei multiculturale, a caracterului deschis spre spatiul european, a nivelului si prestigiului stiintific institutional.

  Principalele obiective strategice ale conducerii Universitatii Romano-Germane din Sibiu in urmatorii ani pot fi grupate pe mai multe criterii, dupa cum urmeaza.
   

 

Acorda calificativ! Fii primul care ii acorda un calificativ acestei universitati!
 
 
 

Studenti la Universitatea Romano-Germana din SibiuVezi toti membrii
 

Cauta universitate