Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava

Oras : Suceava
Adresa ( Vezi harta) : Str. Universitatii nr. 9, Suceava
Telefon : 0230-21.24.42, 0230-21.61.47, 0230-21.79.92
Fax : 0230-52.00.80
 
 • Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
  Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava, este o institutie abilitata sa asigure pregatirea pedagogica, psihologica si metodica a studentilor si absolventilor învatamântului superior care opteaza pentru profesiunea de cadru didactic.

  Conceput ca o institutie specializata pentru profesionalizarea pedagogica a viitorilor profesori, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic are urmatoarele atributii:

  - coordonarea unitara a activitatilor privind conceptia, continutul si metodologia specifica pregatirii in profesia de cadru didactic, reflectate în planurile de invatamant ale facultatilor, in programele analitice si activitatile didactice de curs, seminar si de practica pedagogica; atingerea unor nivele ridicate de performanta si eficienta, in concordanta cu standardele moderne ale profesiunii;
  - implementarea solutiilor de modernizare a invatamantului si de sprijinire a reformei acestuia, ca efect al ameliorarii profesionalizarii pedagogice a viitoarelor cadre didactice, precum si ca transfer direct de informatii si de experienta intre cadrele didactice universitare din structura Departamentului si profesorii din scolile de aplicatie, unde studentii efectueaza practica pedagogica;
  - organizarea activitatilor de perfectionare a pregatirii de specialitate, psihopedagogice si metodice, a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar; in acest context, se inscriu si organizarea si desfasurarea examenelor de definitivat, gradul II si gradul I, conform metodologiei Ministerului Invatamantului;
  - promovarea cercetarii stiintifice fundamentale si aplicative in domeniu, prin publicatii, contracte de cercetare, consultanta, sesiuni stiintifice, editarea de cursuri, manuale, îndrumare didactice, etc.

  Relatii internationale
  Founded in 1998, the International Relations Department is responsible for co-ordinating the Universities student recruitment activities abroad as well as promoting the University internally and externally. Our department exists now to serve the University of Suceava through the provision of activities and programs to develop understanding and support from all the Universities key markets and constituencies.

  International Relations Department
  - carries out the Universities policy of affiliation to international academic organizations;
  - promotes and monitors the participation of both teaching staff and students in European academic programs, conferences and seminars;
  - informs students and teaching staff about the whole range of scholarship programs financed by the Romanian Government and other national and international bodies;
  - establishes international collaborative links, including student exchange and research visits;
  - manages the Universityies media relations and promotes an accurate and positive image of our university to its key audiences;
  - offers publicity support to faculties and departments.

  Departamentul pentru Comunicatii si Tehnologii Informationale
  A. Reteaua de calculatoare a Universitatii Suceava
  1. Reteaua de calculatoare a Universitatii Suceava (usv.ro) cuprinde totalitatea echipamentelor de calcul si suportul de comunicatie aferent. Reteaua are o structura de tip Intranet cu acces la Internet.
  2. Reteaua usv are ca scop sprijinirea procesului de invatamant si cercetare prin mijloacele de comunicare si serviciile oferite de retelele de calculatoare conectate la Intranet si Internet.

  B. Administrarea retelei
  3. Administratorul retelei usv este Departamentul de Comunicatii si Tehnologie a Informatiei (DCTI).
  Structura este creata prin decizie a senatului universitatii si are ca sarcini:
  - asigurarea functionarii in bune conditii a retelei,
  - coordonarea dezvoltarii retelei,
  - acordarea de asistenta tehnica utilizatorilor,
  - stabilirea regulilor si politicilor de utilizare a retelei,
  - administrarea propriu zisa.
  4. Prezentul regulament este elaborat de DCTI si este motivat tehnic de necesitatea mentinerii in functiune in conditii de siguranta a retelei si a dezvoltarii unor resurse de informare. Acest regulament trebuie privit ca un instrument de protectie al muncii utilizatorilor retelei si nu ca un element restrictiv. Acest regulament este necesar pentru a preintampina utilizarea abuziva sau incorecta a retelei universitare.

  Departamentul de Invatamant la Distanta si Frecventa redusa
  Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava organizeaza invatamant la distanta din 1999, pentru studii universitare, postuniversitare si continuare de studii, permitand extinderea sanselor de acces la invatamantul superior, tuturor categoriilor de persoane, indiferent de varsta.

  Invatamantul la distanta este o forma de invatare flexibila, noua, de formare initiala, de perfectionare sau de conversie profesionala, in care cea mai mare parte a procesului specific de instruire permite ca studentul (cursantul ) sa fie la distanta.

  Absolventii ID au aceleasi avantaje ca absolventii cursurilor de zi, deosebirea este doar in structura anului universitar.
  Contactul mediat intre tutore si cursant este elementul fundamental al invatamantului la distanta.
  Invatamantul la distanta este o forma de invatamant in care instructia orala are un rol subordonat si este concentrata in cateva perioade intensive, repartizate in decursul anului academic. Intre aceste perioade, cursantul studiaza individual, acasa, dar avand posibilitatea de a se consulta cu tutorele prin mijloacele moderne, specifice.

  Comunicarea in ambele sensuri, intre cursant si tutore/profesor este realizata prin: INTERNET, e-mail, scrisori, telefon si alte mijloace tehnice (audio si video-conferinte, conferinte prin intermediul calculatorului conectat la reteaua INTERNET, mijloace relativ accesibile de abordare a problemei predarii / asimilarii) si prin contact direct, "fata-n fata". Acestea conduc la o convergenta intre invatamantul traditional si cel la distanta.
  Invatamantul la distanta este centrat pe individ (cursant) si nu pe clase, grupuri standard, ca in cazul celui traditional, fiind in esenta bazat pe studiu individual.

  Admiterea pentru invatamant la distanta se realizeaza pe baza acelorasi criterii ca si admiterea la forma de invatamant zi, in limita numarului de locuri aprobate de Senatul Universitatii.

  Acest tip de invatamant se realizeaza numai in regim cu taxa.

   

 
 
 
 

Studenti la Universitatea "Stefan cel Mare" din SuceavaVezi toti membrii
 

Cauta universitate