Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau

Oras : Bacau
Adresa ( Vezi harta) : Calea Marasesti nr. 157, Bacau
Telefon : 0234-54.24.11
Fax : 0234-54.57.53

Grupul de discutii de la Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
 
 • Centrul pentru Invatamant la Distanta
  Domeniu de interes: Invatamantul la Distanta (ID) reprezinta o forma flexibila de organizare a activitatii didactice, conceputa pentru nevoile celor care doresc sa invete fara a-si intrerupe activitatea profesionala. Examenele promovate si diplomele de licenta obtinute prin ID sunt identice cu examenele promovate si diplomele de licenta obtinute prin invatamantul de zi.

  Departamentul de Cercetare si Control Tehnologic
  Domeniu de interes: in cadrul acestui departament functioneaza: 3 centre de cercetare acreditate in domeniile Inginerie Manageriala si Tehnologica tip B, Protectia si Valorificarea Resurselor Biologice tip C, Chimia si Ingineria Produselor Naturale tip C; 2 centre de cercetare in curs de evaluare in domeniile Semiologia Culturii si Informatizare in Educatie Fizica si Sport; 7 colective de cercetare in domeniile Ingineria materialelor, Utilaj tehnologic, Microeconomie, Psihopedagogie, Energetica, Fizica si tehnologii neconventionale, Kinetoterapie.

  Departamentul de Relatii Internationale
  Domeniu de interes: Departamentul de Relatii Internationale ofera informatii privitoare la bursele de studii in strainatate, informatii oferite de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Oficiul National de Burse de Studii in Strainatate. S-au stabilit acorduri bilaterale de colaborare cu universitati prestigioase, care au fost incheiate in cadrul programelor europene SOCRATES, TEMPUS, LEONARDO DA VINCI.

  Departamentul de Studii Postuniversitare si Formare Continua
  Domeniu de interes: misiunea Departamentului de Studii Postuniversitare este de a coordona activitatile de specializare postuniversitara intr-un domeniu, sau de extindere si perfectionare a pregatirii prin studii de masterat, studii postuniversitare de specializare, conversie profesionala la nivel universitar, studii aprofundate, cursuri de specialitate si cursuri postuniversitare de perfectionare. Cursantii din cadrul ciclurilor de studii prin masterat sunt integrati in programele de cercetare ale catedrelor de specialitate.

  Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
  Domeniu de interes: Departamentul de Pregatire si Perfectionare a Personalului Didactic (DPPD) este o entitate academica si profesionala distincta, formata din cadre didactice reprezentand cele trei domenii de baza ale curriculum-ului: psihologie, pedagogie si metodica specialitatii (limba engleza, limba franceza, limba romana, matematica-fizica, biologie, economic, educatie fizica si sport, kinetoterapie, stiinte tehnice). Studentii si absolventii care opteaza pentru profesiunea didactica, sunt obligati sa parcurga toate activitatile din planul de invatamant al departamentului.

   

 
 
 
 

Cauta universitate