Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid

 
Degree: Bachelor
University: University of Antwerp , Faculty: Faculty of Applied Economics
City: Antwerp , Country: Belgium
Discipline: Business & Economics
 
Ask for details
 
 
 • Start Date of Studies September
 • Admission deadline 30 September
 •  
  Complete information about this programme are not avalaible, for the time being, but this section is constantly updated. Come back soon! If you work at this university and you wish to add a piece of information or to update the content of this section, click here!
 
 • Programme Description

  Programme Description

  In beleidsdomeinen als werkgelegenheid, mobiliteit, begrotingsbeleid, onderwijs, gezondheid, enz. speelt economie een cruciale rol. Zijn er in België nu teveel of te weinig artsen? Kan het innen van tol op onze autowegen het file-probleem oplossen? Waarom stijgen de prijzen van elektriciteit terwijl er concurrentie mogelijk is? Welke belastingpolitiek is optimaal voor bedrijven en gezin? Voor wie graag meer inzicht wil krijgen in dergelijke vragen en problemen, biedt de Universiteit Antwerpen een veelzijdige en toch gerichte opleiding aan.

  Via de opleiding economisch beleid verzamel je voldoende bagage om economische problemen op beleidsniveau te analyseren, en om creatieve en wetenschappelijk onderbouwde beslissingen te nemen. In de Bachelor TEW: economisch beleid krijg je een stevige basis in economie en bedrijfskunde en je ontwikkelt gelijktijdig een ruime en genuanceerde visie op de maatschappij waarin het economisch beleid gestalte krijgt. Vooral in het eerste jaar staat een uitgebreid pakket van mens- en maatschappijvakken op het programma.

  Om in nationale en internationale beleidskwesties te kunnen meepraten, is een goede talenkennis een belangrijke troef. De faculteit TEW van de Universiteit Antwerpen heeft een lange traditie in het economisch talenonderwijs. Het accent van de talenopleiding ligt op de communicatieve vaardigheden in een economische context.

  In de eerste bachelor kies je twee vreemde talen uit het aanbod van vier: Frans, Engels, Duits en Spaans. Vanaf het tweede jaar heb je de keuze. Ofwel verdiep je je verder in de twee gekozen talen. Maar je kan er ook voor opteren om een derde vreemde taal in je vakkenpakket op te nemen. De doelstelling is dat je op het einde van de bacheloropleiding ofwel twee talen gedurende drie jaar hebt gevolgd, ofwel drie talen gedurende twee jaar.

 
 
 

Study abroad search