Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

 
Degree: Master
University: University of Leuven , Faculty: Faculty of Bioscience Engineering
City: Leuven , Country: Belgium
Discipline: Engeneering & Technology
 
Ask for details
 
 
 • Start Date of Studies September
 • Admission deadline 1 Juni; non-EEA: 1 Maart
 •  
  Complete information about this programme are not avalaible, for the time being, but this section is constantly updated. Come back soon! If you work at this university and you wish to add a piece of information or to update the content of this section, click here!
 
 • Programme Description

  Programme Description

  Landbouwkunde is een zeer multidisciplinaire opleiding gestoeld op de productie van dieren en planten en op de productieomgeving (zoals beleid, economie, management), waarin een elementaire basis wordt meegegeven van moderne ingenieurstechnieken (de technische omgeving van het productieproces). Doelstelling is inzicht te krijgen in biologische productieprocessen en hoe deze op een duurzame wijze kunnen gestuurd worden ter verbetering van de kwaliteit, de kwantiteit en van de rentabiliteit van de plantenteelt en de veeteelt.

  De opleiding landbouwkunde leert je hoe de productieprocessen van planten en dieren gebeuren in een steeds veranderende economische, ecologische en maatschappelijke context. De twee specialisaties (majors) binnen de master landbouwkunde, dier productie en gewasproductie, zijn zeer analoog opgebouwd. De productiegeoriënteerde opleidingsonderdelen steunen op de fysiologie, de bescherming tegen ziekten en plagen bij dieren en planten en op de veredeling. Belangrijk hierbij is het inzicht in hoe de omgeving het productieproces beïnvloedt, en hoe de productie via externe ingrepen kan gestuurd worden, bijvoorbeeld via de bemesting. Je leert daarom niet alleen over processen, maar ook over technieken die deze processen kunnen beïnvloeden. Deze kennis wordt toegepast en geïllustreerd in diverse teeltopleidingsonderdelen, die afhankelijk van de specialisatie betrekking hebben op de plantaardige productie (bv. fruitteelt) of de dierlijke sector (bv. varkensteelt).

  De opleiding hecht veel belang aan duurzame landbouw, en reikt daarom ook kennis en vaardigheden aan betreffende milieu- en ecologische problemen, economische aspecten (zowel op macro- als op microschaal) en de relatie productie-maatschappij (bv dierenwelzijn). Daarnaast is er ook ruim aandacht voor actualiteiten in de landbouwsector, waardoor je oog krijgt voor de brede maatschappelijke context waarin het productieproces plaatsgrijpt.

 
 
 

Study abroad search