studentie.ro  » cariera » certificari » CERTIFICAT MANAGER DE PROIECT - TOTAL SCHOOL

CERTIFICAT MANAGER DE PROIECT - TOTAL SCHOOL

Publicat: 28 Nov 2007 | Vizualizari: 2972

MANAGER DE PROIECT 40 ore teorie si 40 ore lucrari practice

Denumirea temelor abordate

Structura cursului este:

Natura si scopul managementului de proiect

- Proiectele.Obiectivele proiectelor.

- Relatia timp / cost.

- Triunghiul performanta / cost / timp.

- Organizarea si comunicatiile eficiente

- Aparitia managementului de proiect

- Pozitia ierarhica a managerului de proiect

- Forme de organizare a managementului de proiect

- Sprijinul, cooperarea si instruirea grupurilor de servicii de proiect

- Implicarea sociala a proiectelor si programelor

Definirea si obiectul proiectului

- Mediul economic si managementul proiectelor

- Primirea si evaluarea cererii de oferta

- Proiecte dificil sau imposibil de definit

- Utilizarea listelor de verificare

- Specificatiile de proiect

Estimarile costurilor.Definitii si principii.Estimarea in practica

- Definitii si principii esentiale privind costurile

- Precizia estimarii costurilor

- Clasificarea estimarilor dupa gradul de certitudine

- Acuratetea estimarii in relatie cu preturile si profiturile

- Controlul versiunilor multiple ale estimarilor de costuri

- Defalcarea proiectului pe lucrari mai mici

- Sistemele de codificare a costurilor

- Beneficiile unui sistem logic de coduri

- Alegerea unui sistem de coduri

- Compilarea listei de sarcini

- Nivelul de detaliere in estimarile de costuri

- Formularele de estimari

- Estimarea costurilor de productie

- Colectarea estimarilor pentru timpii de lucru

- Capacitatile personale de estimare

- Estimarea costurilor de materiale si echipamente

- Costurile de sub linie

- Revizuirea estimarilor de costuri

Managementul comercial

- Evaluarea financiara a proiectelor

- Finantarea proiectelor

- Contracte.Contracte cu conditii standard.

- Structurile de plata contractuala

- Asigurarile

Planificarea si programarea

- Deosebirea dintre planificare si programare

- Cadrul de timp al planificarii

- Planificarea tabelara (calendarele)

- Diagramele cu bare.Diagramele liniilor de echilibru.

Analiza de retea : schemele logice si drumul critic

Analiza retelelor in practica

- Trasarea unei retele de proiect

- Nivelul de detaliere in planificarea retelelor

- Evenimentele si activitatile de interfata

- Jaloanele

- Estimarea duratei activitatilor

Principiile programarii resurselor

- Marja de timp

- Reguli fundamentale de prioritate

Realizarea practica a programarii resurselor

- Alegerea resurselor umane

- Alegerea unitatilor de masura pentru resurse

- Resurse cu rate constante sau variabile de utilizare

- Specificarea nivelurilor de disponibilitate a resurselor pe departamente

- Calendarele

- Programarea costurilor si a fluxurilor de numerar

- Cele sapte etape ale programarii proiectelor

Programarea componentelor pentru proiectele de fabricatie

- Cadrul programarii.Studiu de caz ;

- Centralizarea necesarelor de materiale ;

- Metoda liniilor de echilibru ;

- Solutii informatice

Aprovizionarea.Principiile aprovizionarii si pregatirea comenzilor

- Importanta controlului aprovizionarii si al materialelor ;

- Ciclul de aprovizionare ;

- Comanda de achizitie ;

- Conditii comerciale.Termeni comerciali(INCOTERMS) ;

- Specificarea marfurilor ;

- Planificarea in timp a comenzilor si a livrarilor ;

- Cantitatile achizitionate

Aprovizionarea.Activititile post comanda si aspectele mai cuprinzatoare ale controlului materialelor

- Amendamentele la comanda de aprovizionare ;

- Urgentarea aprovizionarii.Crizele de materiale ;

- Principiul Pareto si managementul stocurilor ;

- Aprovizionarea pe proiect-conditie contractuala ;

- Administrarea stocurilor.Managementul materialelor.

Aprovizionarea.Proceduri pentru proiectele de investitii

- Organizarea aprovizionarii.Borderoul de urmarire a achizitiilor.Specificatiile ;

- Cereri de oferta pentru achizitii.Evaluarea ofertelor ;

- Cererile si comenzile de achizitie ;

- Corelatiile specificatii / oferte / comenzi ;

- Asigurarea calitatii si urmarirea achizitiilor ;

- Documentele furnizorului ;

- Formalitati de incarcare-descarcare, transport si vama ;

- Rapoartele privind stadiul comenzilor de achizitie

Implementarea programului

- Aprobarea proiectului.Organizarea preliminara ;

- Corespondenta si metode de transmitere a documentelor ;

- Standarde si proceduri de proiectare ;

- Organizarea, pregatirea si inceperea activitatii ;

- Planificarea detaliata si instructiunile de lucru ;

- Alcatuirea calendarelor.Distribuirea comenzilor si a diverselor borderouri .

Managementul desfasurarii proiectului

- Desfasurarea proiectului ca sistem de control in bucla inchisa ;

- Metode uzuale de colectare a datelor.Abordari conexe ;

- Colaborarea cu subcontractorii si angajatii furnizati de agentii ;

- Stabilirea prioritatilor in proiectele de productie ;

- Adoptarea de masuri corective.Actiuni imediate ;

- Organizarea si managementul santierelor de constructii ;

- Sedintele de proiect / de analiza a stadiului proiectului ;

- Rapoartele privind stadiul proiectelor.

Managementul costurilor.Principii

- Obiectivele managementului costurilor de proiect

- Factorii determinanti in managementul costurilor

- Abordarea costului total.Bugetele.

- Metode de colectare a costurilor.Auditurile.

- Compararea costurilor efectuate cu cele planificate

Managementul costurilor.Evaluare, previziune si raportare

- Monitorizarea fazelor semnificative

- Conceptul de analiza a realizarilor.Metode de analiza

- Masurarea rezultatelor in proiectele de productie

- Analiza realizarilor in proiectele de constructii

- Realizarile inregistrate in activitatea subcontractorilor

- Analiza periodica a realizarilor

- Materialele si echipamentele achizitionate

- Conceptul de registru de proiect

- Previziunea profitabilitatii la nivelul intregului proiect

- Analiza efectuata dupa finalizarea proiectului

- Clasificarea modificarilor aduse unui proiect

- Aprobarea modificarilor.Aspecte administrative.

- Estimarea costurilor reale ale unei modificari de proiect

- Inregistrarea costurilor reale cauzate de o modificare

- Forme si proceduri de modificare a documentelor

- Piese/componente interschimbabile

- Modificari urgente

- Efectele modificarilor de proiect asupra realizarilor

Arhitectura sistemului informatic integrat

- Subsistem informatic pentru managementul activitatilor de cercetare-dezvoltare

- Subsistem informatic pentru managementul comercial

- Subsistem informatic pentru managementul contractelor

- Subsistem informatic pentru managementul productiei

- Subsistem informatic pentru managementul stocurilor

- Subsistem informatic pentru managementul financiar-contabil

- Subsistem informatic pentru managementul resurselor umane

- Optimizarea unicriteriala a deciziilor

- Metode asistate de calculator pentru exercitarea atributului de previziune

- Metode asociate atributelor de organizare si coordonare

- Simularea managementului organizatiei

- Optimizarea proceselor de conducere prin costuri

- Optimizarea rutelor de transport

- Diagnosticarea sistemelor informationale folosind tehnica SWOT

- Principii metodologice de realizare a sistemelor informatice pentru management

- Etapele realizarii sistemelor informatice pentru management :analiza, proiectarea, implementarea si exploatarea.

- Metodologii de proiectare a sistemelor informatice :SSADM, MERISE, OMT si UML.

- Managementul riscurilor si al conflictelor

- Metode de diminuare a efectelor fenomenelor indezirabile

- Nivele de evaluare a riscului

- Analiza cantitativa a riscurilor

- Riscuri asigurabile

- Riscuri cu impact asupra sanatatii oamenilor si a mediului

Program de management ecologic

- Rapoarte ecologice interne

- Sisteme de culegere a informatiilor externe

- Evaluarea si raportarea analizelor realizate regulat

- Inventarul efectelor.Inventarul legislatiei.

- Analiza informatiilor pe baza unui plan de analiza si a unei politici ecologice

- Stabilirea obiectivelor si a scopurilor ecologice

- Stabilirea unui plan de actiune permanent / in caz de urgenta

- Instruirea si sprijinirea angajatilor

- Alocarea resurselor pentru programul de management ecologic

- Realizarea unui ghid al programului de management ecologic

- Stabilirea ariei de acoperire a programului de management ecologic

- Actualizarea si revizuirea continua a programului de management ecologic

- Realizarea unui sistem de verificare a conformarii la cerintele legislative si regulamentare

- Comunicarea companiei cu terte parti interesate de impactul programului asupra mediului

Calea Grivitei nr 30, Sector 1, Bucuresti

(Calea Victorie - Bd. Dacia - Calea Grivitei)

Tel. (021) 312.23.53

Situat langa Biblioteca Academiei Romane si Universitatea de Arta din Bucuresti

Mijloace de transport:

- Metrou: statia "Piata Romana"

- Autobuz: 133,168,226,126,178,368 statia Calea Grivitei

- Tramvaie: 20,24 : statia Piata Matache

Program secretariat:

LUNI - VINERI intre orele 8 - 20

SAMBATA si DUMINICA intre orele 9-14

Telefon: 222.81.07 / 312.23.53; 0318053412

Fax: (021) 223.25.12

 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: Confidential
Nivel cariera: Fara experienta
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI
Perioada de valabilitate: 2022-01-16 00:00:00 - 2022-02-07 00:00:00