Concurs/Bienala de Arta de la Venetia

Publicat: 20 Sep 2010 00:00

Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Ministerul Afacerilor Externe si Institutul Cultural Roman lanseaza Concursul pentru selectarea proiectului/elor care va/vor reprezenta Romania la cea de-a 54-a editie a Bienalei de Arta de la Venetia, din 2011.

In anul 2011, proiectul/-ele care va/vor reprezenta Romania la Bienala de Arta de la Venetia, la categoria Partecipazioni Nazionali, se va/vor realiza in doua spatii expozitionale astfel: Pavilionul Romaniei din Giardini di Castello si Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia.

Curatorul general al celei de-a 54-a editie a Bienalei de Arta de la Venetia este doamna Bice Curiger, care va alege tema prezentei editii a Bienalei. Institutiile romanesti organizatoare ale concursului vor mediatiza tema aleasa prin diferite mijloace.

I. Conditiile de participare la Concursul pentru selectarea proiectului/elor ce va/vor reprezenta Romania la cea de-a 54 editie a Bienalei de Arta de la Venetia

1. Concursul pentru selectarea proiectului/elor care va/vor reprezenta Romania la Bienala de Arta de la Venetia - 2011 este un Concurs public de creatie, deschis participarii autorilor individuali sau reuniti in asociatii/organizatii neguvernamentale de profil.
2. Participantii pot depune documentatii atat pentru Pavilionul Romaniei din Giardini di Castello, cat si pentru Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia.
3. Nu pot participa la Concurs, direct sau indirect, persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, membrii Juriului, membrii familiilor sau asociatii profesionali ai acestora. Membrii juriului nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor ce privesc Concursul.
4. Prin participarea la Concurs, se presupune ca persoana/-le fizica/-e sau juridica/-e care propun un proiect isi asuma statutul de autor, in sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, cu posibilitatea ca, in situatia in care proiectul propus va fi selectat, sa stabileasca impreuna cu Ministerul Culturii si Patrimoniului National (pentru proiectul care va fi expus in Pavilionul Romaniei din Giardini di Castello), respectiv Institutul Cultural Roman (pentru proiectul care va fi expus in Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia) conditiile de realizare a acestuia.

II. Desfasurarea Concursului, modalitati de inscriere si examinare, contestatii

1. inscrierea la Concurs se va realiza fara taxa, prin depunerea documentatiei/iilor la sediul Ministerului Culturii si Patrimoniului National din ┼×os. Kiseleff nr. 30, sector 1, Bucuresti sau prin transmiterea acesteia/acestora prin posta la aceeasi adresa. Documentatiile transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete sau care nu respecta cerintele impuse de organizatori nu vor fi luate in considerare. De asemenea, documentatiile care vor ajunge la sediul Ministerul Culturii si Patrimoniului National la o data ulterioara datei de 3 decembrie, ora 14.00, indiferent de modalitatea de transmitere a acestora, nu vor fi luate in considerare.

2. Participantii vor depune o documentatie care trebuie sa cuprinda:

- Formularul de inscriere (Anexa A) in care se va specifica carui spatiu expozitional se adreseaza proiectul (Pavilionul Romaniei din Giardini di Castello, Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia sau ambele);
- Conceptul proiectului propus: prezentare scrisa (max 3 pag A4);
- Planse (format A3) care sa cuprinda prezentarea proiectului/elor (la scara stabilita de autor/i), cu : perspective, vederi, schite, planuri, sectiuni, detalii etc., insotite de piese scrise si desenate dezvoltand, ilustrand sau detaliind conceptul si motivatia propunerii;
- Simulari 3D sau/si macheta care sa detalieze conceptul proiectului/elor (optional);
- Curriculum Vitae al autorului/ilor si al curatorului/ilor;
- Descrierea tehnica a proiectului: deviz estimativ; modalitati de implementare;
- Portofoliu cu prezentarea proiectelor sau lucrarilor realizate anterior;
- Prezentarea partenerilor implicati in proiect (daca este cazul);
- Alte materiale suplimentare (optional) considerate necesare in detalierea proiectului/elor.

*Formatele acceptate pentru documentele depuse si in format electronic sunt: .doc, .pdf, .jpg, .avi, .mp3. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea vizionarii documentelor transmise in alt format.

3. Din motive legate de protectia dreptului de autor, proiectele participante la Concurs pot fi expuse public in urma finalizarii procedurii de jurizare, numai cu acordul autorilor. Astfel, vor fi expuse doar acele proiecte ale caror autori solicita in mod expres publicarea acestora.

4. Lucrarile Comisiei sunt secrete pe tot parcursul desfasurarii procedurii de selectare, niciun rezultat partial nefiind accesibil tertilor.

5. Comisia va fi formata din 7 membri astfel:
- 1 comisar – numit de Ministerul Culturii si Patrimoniului National;
- 1 vicecomisar – numit de Ministerul Afacerilor Externe si Institutul Cultural Roman;
- curatorul unei editii anterioare;
- 2 specialisti internationali – numiti de Institutul Cultural Roman;
- 2 specialisti romani – numiti de Ministerul Culturii si Patrimoniului National.

III. Criterii de selectie

Juriul Concursului pentru selectarea proiectului/elor care va/vor reprezenta Romania la Bienala de Arta de la Venetia – 2011 va analiza documentatiile inscrise la Concurs si va desemna castigatorul/rii avand in vedere urmatoarele criterii:

- conceptul inovator si sustenabilitatea proiectului in contextul artei contemporane internationale in general si al Bienalei in special;
- capacitatea prezumtiva a echipei proiectului de a materializa un proiect de o asemenea anvergura; masura in care proiectul da dovada de o constructie fundamentata si logica;
- fezabilitatea proiectului - posibilitatea de realizare practica si incadrarea in bugetul estimat; raportul intre costurile estimate si rezultatele asteptate; relevanta/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului;
- strategia de promovare a proiectului in cadrul Bienalei si in afara acesteia;

Comisarul, numit de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, si vice-comisarul, numit de Ministerul Afacerilor Externe si Institutul Cultural Roman, vor acorda punctaje doar pentru fezabilitatea proiectelor.

La finalul procedurilor de selectare, vor fi publicate, pe paginile de internet ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, Ministerului Afacerilor Externe si Institutului Cultural Roman lista proiectelor inscrise in Concurs, punctajele obtinute si proiectul/ele declarat/-e castigator/oare, cu motivarea alegerii acestuia/-ora.

Contestatiile se vor depune la sediul Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Sos. Kiseleff nr. 30, sector 1, Bucuresti, in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii publice a rezultatului. Acestea vor fi analizate si solutionate in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor, de catre o comisie numita prin Ordin al Ministrului Culturii si Patrimoniului National, numai in ceea ce priveste nerespectarea regulilor procedurale prevazute in prezentul Regulament.

IV. Responsabilitatile castigatorilor

- realizarea proiectului expozitional;
- realizarea materialelor de prezentare a expozitiei pentru catalogul general al Bienalei si transmiterea acestora in timp util organizatorilor italieni;
- realizarea materialelor promotionale, prin consultare cu partile implicate in organizarea evenimentului; materialele vor fi comune pentru ambele expozitii (din Pavilionul Romaniei din Giardini di Castello si din Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia;
- prezentarea adecvata a proiectului/-elor in cadrul conceptului catalogului comun;
- promovarea evenimentului in presa romaneasca si internationala, cu sprijinul partilor implicate in organizarea evenimentului;
- realizarea rapoartelor necesare catre Comisia Bienalei, inclusiv ulterior inchiderii Bienalei;
- respectarea conditiilor contractului pe care il vor incheia cu Ministerul Culturii si Patrimoniului National (pentru expozitia din Pavilionul Romaniei din Giardini di Castello), respectiv cu Institutul Cultural Roman (pentru expozitia din Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia) pentru transpunerea in realitate a conceptului expozitional;
- predarea, pana pe 1 aprilie 2011, catre Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, a machetei finale pentru catalog, urmand sa primeasca bunul de tipar pana pe 15 aprilie 2011;
- respectarea normelor cu privire la elaborarea catalogului care vor fi comunicate de catre comisar si vice-comisar, precum si a regulilor de redactare a publicatiei stiintifice Quaderni della Casa Romena di Venezia;
- realizarea rapoartelor intermediare si finale catre finantator;
- reprezentarea tarii in cadrul evenimentelor organizate in cadrul Bienalei;
- intocmirea dosarului de presa al expozitiei;
- asigurarea, din suma incasata potrivit contractului incheiat cu finantatorul, a platii tuturor cheltuielilor generate de realizarea proiectului, inclusiv cele de neutralizare a spatiului expozitional.

V. Bugetul proiectului

(1) Ministerul Culturii si Patrimoniului National va asigura finantarea expozitiei din Pavilionul National din Giardini di Castello. Se va lua ca reper suma de 600.000 lei alocata in anul 2009 proiectului ce a reprezentat tara noastra la cea de-a 53-a editie a Bienalei de Arta de la Venetia, cu mentiunea ca aceasta suma poate fi diminuata sau majorata in functie de bugetul alocat Ministerului Culturii si Patrimoniului National pentru anul 2011.
(2) Institutul Cultural Roman va asigura finantarea expozitiei din Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, in suma maxima de 140.000 lei.
(3) Institutul Cultural Roman (prin Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia) va asigura, din bugetul propriu, finantarea tiparirii catalogului participarii Romaniei la cea de-a 54-a editie a Bienalei de Arta de la Venetia, sub forma unui numar special al publicatiei Quaderni della Casa Romena di Venezia.
(4) Echipa/-ele castigatoare este/sunt responsabila/e de cooptarea cofinantarilor, in conditiile in care bugetul proiectului depaseste sumele alocate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National (pentru expozitia din Pavilionul National din Giardini di Castello) si Institutul Cultural Roman (pentru expozitia din Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia).
(5) In realizarea devizului proiectului se vor lua in considerare urmatoarele cheltuieli obligatorii:
- realizarea proiectului expozitional;
- organizarea expozitiei si a vernisajului;
- transportul expozitiei (dus-intors), instalarea si demontarea acesteia, inclusiv operatiunile de neutralizare a spatiului expozitional la inchiderea expozitiei;
- modificari ale spatiului expozitional (daca este cazul), dar care sa nu afecteze integritatea acestuia;
- echipamente multimedia (daca este cazul);
- instalatii exterioare (daca este cazul);
- design grafic, realizare, tiparire si diseminare materiale promotionale (invitatii, brosuri, CD/DVD-uri s.a.);
- realizarea continutului catalogului (design grafic, text, imagini etc.) In limba/limbile stabilite de comun acord cu partile implicate si plata eventualelor drepturi de autor care decurg din realizarea acestuia;
- remunerarea curatorului si echipei proiectului;
- traducerea catalogului si a celorlalte materiale promotionale;
- comunicare si PR;
- consultanta tehnica;
- cazarea membrilor echipei (din care o parte pot fi cazati, numai in limita locurilor disponibile, in spatiile Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia);
- transportul membrilor echipei;
- transportul (dus-intors) si remunerarea custozilor;
- cazarea custozilor (aceasta poate fi asigurata, numai in limita locurilor disponibile, in spatiile Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia);
- fotografierea expozitiei.

(5) in elaborarea bugetului expozitiei din Pavilionul National din Giardini di Castello se vor lua in considerare si cheltuielile prevazute in Anexa B (lista de costuri estimative a fi luate in considerare la realizarea bugetului proiectului care se va realiza in Pavilionul Romaniei din Giardini di Castello, Venetia, parte integranta a prezentului Regulament.

VI. Calendarul Concursului pentru selectarea proiectului/elor care vor reprezenta Romania la cea de-a 54-a editie a Bienalei de Arta de la Venetia, 2011:

Termene limita

- Intrebari cu privire la Regulamentul Concursului (cmfpac.mccpn@gmail.com; sandrodamian@gmail.com): 30 septembrie 2010.
- Depunerea documentatiilor: 29 noiembrie – 2 decembrie 2010 intre orele 9.00 -17.00, 3 decembrie 2010 intre orele 9.00-14.00.
- Jurizarea: 6-8 decembrie 2010.
- Anuntarea publica a proiectelor castigatoare: 10 decembrie 2010.
- Depunerea contestatiilor: 13-15 decembrie 2010.
- Solutionarea contestatiilor: 16-21 decembrie 2010.

Sursa: ICR

Trebuie sa citesti

Metodele eficiente care te tin in siguranta cand pleci la drum lung
Metodele eficiente care te tin in siguranta cand pleci la drum lung

Fie ca trebuie sa te deplasezi in vacanta, in afara orasului sau sa iti vizitezi rudele si sa pleci la drum lung, trebuie sa te pregatesti din toate punctele de vedere, ca sa ajungi cu bine la destinatie. Deci, ai nevoie de cateva masuri de precautie, in timp ce tii cont de anumite aspecte

Abilitatile sociale sunt un avantaj la angajare. Tu le ai?
Abilitatile sociale sunt un avantaj la angajare. Tu le ai?

Abilitatle sociale, cunoscute, de asemenea, si ca soft skills , au devenit din ce in ce mai importante pentru companiile mari, dar nu numai, atat in ceea ce priveste procesul de recrutare, cat si in cel de perfectionare a angajatilor.  Din pacate, aceste abilitati, pe care doar o mica parte

TOP 5 curiozitati din spatele unui calculator
TOP 5 curiozitati din spatele unui calculator

Calculatorul este un device indispensabil in zilele noastre. Tehnologia a avansat atat de mult, incat poti face aproape orice din spatele unui calculator, in orice colt al lumii te-ai afla. Copil, adolescent sau adult, toti oamenii traiesc intr-o era a vitezei, in care internetul a luat mare

Cum sa ai o viata plina de adrenalina ca student, fara sa ai nevoie de multi bani
Cum sa ai o viata plina de adrenalina ca student, fara sa ai nevoie de multi bani

Daca esti student, probabil nici nu ai mai simtit cat de palpitanta si plina de provocari e aceasta perioada, avand in vedere contextul pandemic actual care a schimbat fundamental modul de viata al tuturor. In aceste conditii, e si normal sa fii mai mult decat entuziasmat de ridicarea multor

Aspectele importante de care sa tii cont dupa ce vei absolvi facultatea
Aspectele importante de care sa tii cont dupa ce vei absolvi facultatea

Facultatea reprezinta una dintre cele mai frumoase perioade din viata oricarui tanar. Chiar daca presiunea sesiunilor te apasa si trebuie sa pui burta pe carte, ai la dispozitie foarte multe oportunitati ca sa te distrezi si sa traiesti clipa. Totusi, pentru ca nu vei fi student toata viata,

Teste Online

Esti indragostit/a...?

Cu ajutorul acestui test vei afla daca si in ce masura esti indragostit/a. Raspunde cu sinceritate la intrebari pentru a obtine o interpretare exacta....

mai multe »

Calculator Sarcina