Stagii de practica pentru studenti in asistenta sociala
1/17829
calendar_month 10 Aug 2010, 00:00
CE SERVICII OFERIM? Oportunitatea de a efectua stagii de practica studentilor la sectiile de profil, cu specializarea in asistenta sociala. Dupa caz, exista posibilitatea facilitarii stagiilor de practica studentilor in institutii publice/ entitati non-profit (ONG-uri) din judetul Iasi.

IN CE CONTEXT SUNT OFERITE ACESTE SERVICII?
In contextul in care in prezent institutiile de invatamant superior nu mai au obligatia - si sunt adesea in imposibilitatea ca datorita numarului mare de studenti inscrisi -, de a asigura locuri de practica (tuturor) studentilor.
Serviciul actual ofera o alternativa celor care doresc un loc in care sa efectueze aceasta practica, sunt din afara judetului Iasi si pentru care constituie o provocare identificarea unui loc de practica intr-o institutie din orasul in care studiaza (in situatia prezenta, Iasi).

IN CE CONSTAU SERVICIILE OFERITE?
Stagii de practica/ dupa caz, facilitarea accesului la practica in institutii de stat si private (ONG-uri), oportunitati de invatare, schimb de informatii in domeniul asistentei sociale, indrumare in intocmirea dosarelor de practica.

CUI SUNT ADRESATE ACESTE SERVICII?
Aceste servicii se adreseaza studentilor la facultatile de profil, cu specializarea in Asistenta Sociala, care studiaza in Iasi (implicit studentilor din Rep. Moldova). Sunt prioritari studentii care provin din alte judete (din afara Iasului)/ din Rep. Moldova si care pot intampina dificultati in identificarea unei institutii de practica in orasul in care studiaza - Iasi. Prin furnizarea serviciului actual (stagiu/ facilitare stagiu de practica), se evita situatia in care un student care este din alt judet dar care studiaza in Iasi, revine in orasul de provenienta pentru a(-si) realiza stagiul de practica.

CARE ESTE REGIUNEA VIZATA PENTRU FURNIZAREA ACESTOR SERVICII?
Judetul Iasi.
CUM POST FI ACCESATE ACESTE SERVICII?
Serviciile sunt accesibile studentilor in baza formularului de inscriere care trebuie completat (formularul poate fi solicitat de cei interesati prin e-mail) si in baza contractului de practica care urmeaza a fi incheiat. Contractul se va incheia intre C.I.A.S. si fiecare student inscris/dupa caz, admis la practica.

CARE SUNT COSTURILE ACESTOR SERVICII?
Costul serviciilor furnizate este diferentiat in functie de situatia socio-economica a studentului care solicita inscrierea la practica, durata stagiului de practica (numarul de ore de practica stipulat in contract), resursele alocate (umane, materiale, logistice) etc.
Cuantumul urmeaza a fi agreat si stabilit prin contract cu fiecare student inscris/ admis la practica.

CARE SUNT AVANTAJELE SERVICIILOR OFERITE?
In perioada de fectuare a stagiului de practica, studentul(ui) -
i se faciliteaza accesul la informatie,
i se ofera un cadru optim, propice invatarii si familiarizarii cu `cazuri`/situatii concrete, specifice domeniului asistentei sociale,
beneficiaza de sprijin si indrumare in realizarea dosarului de practica,
primeste feedback.
La finalul practicii, studentul(ui):
va fi evaluat (pentru intreaga activitate prestata),
i se va elibera o adeverinta in care se va mentiona numarul de ore de practica efectuate,
va primi un calificativ, corespunzator activitatii realizate.
AR PUTEA FI UN „PLUS” pentru prestator ....
experienta profesionala dobandita exclusiv in domeniul asistentei sociale (de 10 ani),
experienta acumulata atat in lucrul direct cu beneficiarii de servicii sociale cat si in coordonarea unor proiecte cu componenta sociala,
experienta anterioara dobandita in coordonarea studentilor/ voluntarilor;
experienta acumulata in colaborare cu alti furnizori de servicii sociale - publici si/ privati, locali si regionali.Pentru inscriere si informatii suplimentare, persoana de contact este: Mirela BOGHIU, asistent social principal.
Tel., fax: 0332 426 483
Mobil: 0722 967 603
0746726 344
E-mail: office@cias- mboghiu.ro
mboghiu@mail. com
Web: http://www.cias-mboghiu. ro

Vezi cele mai noi programe de internship / stagii de practica in sectiunea Studentie.ro/Internship