12.000 DE LEI NOI - UN DOCTORAT LA ASE
4/4518
calendar_month 31 Aug 2007, 00:00
3-7 septembrie este perioada in care candidatii pentru doctorat la Academia de Studii Economice din Bucuresti se vor putea inscrie pentru admitere . Doctoratul constituie cel de-al treilea ciclu al sistemului de educatie oferit de Academia de Studii Economice din Bucuresti si vizeaza formarea de varf a unei elite stiintifice de economisti .

Programul are o durata de 3 ani si se adreseaza absolventilor de masterat.

Programul de doctorat si-a schimbat fundamental, din anul universitar 2005/2006, forma si continutul. El a trecut din sfera invatamantului postuniversitar in cel universitar, iar Scoala de doctorat de la Academia de Studii Economice din Bucuresti functioneaza, chiar din acest an, in parametrii exigentelor restructurarii.

Academia de Studii Economice din Bucuresti ofera in prezent celor interesati accesul la doctoratul de tip stiintific, care are doua componente:

- Programul de studii universitare avansate - de doua semestre, care se desfasoara in cadrul Scolii doctorale a ASE;

- Programul de cercetare stiintifica - de patru semestre, organizat in domeniul de competenta in care este consacrat conducatorul de doctorat.


Domeniile fundamentale in care ASE organizeaza doctoratul sunt Stiinte economice si Stiinte juridice, care includ 8 domenii de doctorat: Economie, Management, Marketing, Finante, Contabilitate, Cibernetica si statistica economica, Relatii economice internationale si Drept.

Formele la care este organizat doctoratul in ASE sunt: cu frecventa - cu finantare de la buget (bursieri si nebursieri) sau cu taxa si fara frecventa - cu taxa.

Pana in anul universitar 2008-2009 au dreptul sa se inscrie la doctorat si absolventii invatamantului universitar cu diploma de licenta sau echivalenta acesteia.

Incepand cu anul universitar 2008-2009 dreptul de a participa la concursul de admitere la doctorat il vor avea numai absolventii studiilor universitare de masterat.

Academia de Studii Economice din Bucuresti ofera un numar de 68 de locuri subventionate de la buget, din care 35 cu bursa.

Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 200 lei. Sunt scutiti de taxa de inscriere salariatii ASE.

Taxa pentru intregul program de pregatire doctorala este de 12.000 lei, platibila in rate egale la inceputul fiecarui semestru universitar. Graficul desfasurarii concursului de admitere la doctorat este urmatorul: 3–7 septembrie 2007, inscrieri; 13 septembrie 2007, 14 septembrie 2007, afisarea rezultatelor la examenul de competenta lingvistica, 17–18 septembrie 2007, contestatii; 18 septembrie 2007, afisarea rezultatelor la contestatii; 19–22 septembrie 2007, sustinerea probei de specialitate.