MASTERAT IN STUDII ECONOMICE EUROPENE
4/4552
calendar_month 04 Sep 2007, 00:00
Programul de master “Studii Economice
Europene”, organizat de Facultatea de Economie Generala, a fost
introdus in oferta educationala a Academiei de Studii Economice din
Bucuresti incepand cu anul de invatamant 2006-2007.
Destinat
pregatirii de specialisti in domeniul integrarii europene, masterul
vizeaza familiarizarea cursantilor cu notiunile necesare obtinerii in
activitatea profesionala de rezultate compatibile cu standardele
internationale.


Desfasurat pe durata a trei semestre, programul de master se
finalizeaza prin sustinerea unei lucrari de disertatie pe teme de
studii economice europene. Planul de invatamant este compatibil cu
programele europene in domeniu, iar toate disciplinele au durata de un
semestru.

Ce vor putea studia masteranzii in Studii Europene? De la modelul
european de integrare; Sistemul juridic al UE; Mecanisme de convergenta
si coeziune; Impactul economic al extinderii Uniunii Europene;
Societatea informationala si spatiul european; Fundamentarea si
coordonarea politicilor economice in Uniunea Europeana; Cresterea
economica in modelul european; Mediul concurential in Uniunea
Europeana, pana la Firma in economia europeana; Disparitati si
dezvoltare regionala in modelul european; Politicile comune ale Uniunii
Europene; Uniunea Economica si Monetara si Instrumente de preaderare.
Ei vor mai lua contact cu o serie de domenii precum Accesarea
fondurilor europene; Strategiile europene pentru economia bazata pe
cunoastere; Uniunea Europeana si sistemul global.

Colectivul profesoral are o inalta tinuta profesionala si academica si
este coordonat de directorul de program, prof. Dinu Marin, care a
publicat numeroase studii de referinta privind aspectele teoretice si
practice ale contsructiei si extinderii UE.

Studentii vor mai beneficia de contributiile invitatilor, functionari
ai unor organizatii nationale si internationale, politicieni, analisti
si jurnalisti cu competente in acest domeniu.

In cee ce priveste examinarea, aceasta se preteaza la un examen pe baza
studiilor de caz prezentate in cursuri, dar si pe baza de referat,
avand ca scop primar incurajarea circulatiei ideilor, stimularea
inovarii si a feed-back-ului din partea studentilor.

Admiterea se realizeaza prin evaluarea dosarului personal, avand in
vedere media din timpul facultatii si media examenului de licenta. In
vederea ocuparii locurilor la buget, se va sustine un test-grila.

Candidatii trebuie sa plateasca o taxa pentru inscriere este de 70 RON,
si una de scolarizare, semestriala, de 1.200 RON, platibili in doua
rate egale.